ΕΚΑΒ: Περικοπές στα εκτός έδρας και όποιος αντέξει!

  • Iatropedia
Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Οικονομικών που τέθηκε ήδη σε διαβούλευση με θέμα "Δαπάνες μετακινούμενων εντός & εκτός Επικρατείας" ανατρέπει τον έως σήμερα τρόπο καθορισμού ημερήσιας αποζημίωσης και λοιπών συναφών δαπανών των εργαζομένων του ΕΚΑΒ.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Η ημερήσια αποζημίωση καθορίζεται ως σήμερα με τον εξής τρόπο:

α. για απόσταση από 30 εως 100 χλμ 15 ευρώ.

β. για απόσταση από 100 ως 240 χλμ στα 45 ευρώ (χωρίς διανυκτέρευση).

γ. για απόσταση μεγαλύτερη των 240 χλμ 45 ευρώ και υποχρεωτική διανυκτέρευση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 2685/1999.

Με βάση το άρθρο 11 του υπο διαβούλευση Σ/Ν με θέμα: «Δαπάνες μετακινούμενων εντός & εκτός Επικρατείας» δε λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαιτερότητες του ΕΚΑΒ, καταργείται η ημερήσια αποζημίωση για αποστάσεις κατω των 100 χλμ, ενώ μειώνεται στα 20 ευρώ η αποζημίωση για τις άνω των 160 χλμ μετακινήσεις.

Εξάλλου, με την άφιξη στα νοσοκομεία των μεγάλων πόλεων (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννενα) και το πέρας της διακομιδής, το Κέντρο του ΕΚΑΒ ενημερώνεται και μπορεί να διαβιβάσει καινούρια διακομιδή επιστροφής (Εξιτήριο) προς την έδρα ή και μέχρι 90 χλμ εκτός της έδρας.

Με βάση τα παραπάνω, ο ειδικός χαρακτήρας που αφορά τις ημερήσιες αποζημιώσεις των πληρωμάτων του ΕΚΑΒ πρέπει να διατηρηθεί.

Οι εργαζόμενοι δηλώνουν:

Καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει την συγκεκριμένη διάταξη του υπουργείου οικονομικών και να λάβει υπόψη τις προτάσεις των εργαζομένων. Μόνο έτσι θα αποφευχθούν μεγαλύτερα προβλήματα στη λειτουργία του ΕΚΑΒ και θα μπορέσει ομαλά να εξυπηρετηθεί τους σκοπούς του. Σε αντίθετη περίπτωση θα πάρει αγωνιστική απάντηση από τους εργαζόμενους του ΕΚΑ

Καλούμε την Κυβέρνηση να αποσύρει την συγκεκριμένη διάταξη του υπουργείου οικονομικών και να λάβει υπόψη τις προτάσεις των εργαζομένων. Μόνο έτσι θα αποφευχθούν μεγαλύτερα προβλήματα στη λειτουργία του ΕΚΑΒ και θα μπορέσει ομαλά να εξυπηρετηθεί τους σκοπούς του. Σε αντίθετη περίπτωση θα πάρει αγωνιστική απάντηση από τους εργαζόμενους του ΕΚΑΒ.