Εισαγγελική παρέμβαση για την υποστελέχωση στο Νοσοκομείο Ρόδου

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Στο θέμα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου της Ρόδου παρενέβη η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου κ. Κυριακή Κλιάμπα, η οποία με έγγραφό της ζητεί να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του.

Αφορμή για την παρέμβαση της Εισαγγελέως αποτέλεσαν τα τρία υπομνήματα που της κατατέθηκαν από το Επιστημονικό Συμβούλιο του ΓΝΡ αλλά και την Ένωση Ιατρών του νοσοκομείου Ρόδου και Κέντρων Υγείας στα οποία και περιγράφονταν αναλυτικά η κατάσταση που επικρατεί στο νοσοκομείο λόγω της υποστελέχωσης.

Έτσι χθες η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου, Κυριακή Κλιάμπα απέστειλε έγγραφο προς το υπουργείο Υγείας, το υπουργείο Οικονομίας, και την Β΄ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, το οποίο και κοινοποίησε στην διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου και την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείου Ρόδου και Κέντρων Υγείας.

Στο έγγραφο αναφέρει ότι το Νοσοκομείο της Ρόδου είναι το μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα στη νησιωτική περιοχή μας, αναφέρεται στον μεγάλο αριθμό ασθενών από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, στην αύξηση των περιστατικών και νοσηλειών λόγω του τουρισμού και του προσφυγικού ζητήματος. Όλα αυτά σε συνδυασμό με την τεράστια έλλειψη ιατρικού προσωπικού καθιστούν αδύνατη την εύρυθμη λειτουργία του νοσοκομείου, αλλά και την εκτέλεση των καθηκόντων εκ μέρους του προσωπικού του.

Αναλυτικά στην επιστολή της κας Κλιάμπα αναφέρονται:
«Mε το από 25-02-2016 υπόμνημα του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Ρ., το οποίο απευθυνόταν προς τη διοίκηση του Νοσοκομείου και κοινοποιήθηκε και στην Β’ ΥΠΕ και σε εμάς, με το από 15-03-2016 υπόμνημα της Ένωσης Ιατρών Νοσοκομείου Ρόδου και Κέντρων Υγείας, αλλά και κατόπιν προφορικής μας ενημέρωσης μας κατέστησαν γνωστά τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο της Ρόδου.

Όπως ειδικότερα εκτίθεται στα ανωτέρω υπομνήματα, το εν λόγω Νοσοκομείο είναι η μοναδική δημόσια νοσηλευτική μονάδα τριτοβάθμιας περίθαλψης που εξυπηρετεί όχι μόνον τους κατοίκους του, που ανέρχονται σε 120.000 περίπου, αλλά και όλους αυτούς των γειτονικών νησιών.

Επιπλέον, κατά την τουριστική περίοδο, ήτοι κατά τους μήνες Απρίλιο έως τουλάχιστον Οκτώβριο εκάστου έτους, που ο αριθμός των τουριστών τόσο στο νησί της Ρόδου όσο και στα υπόλοιπα νησιά της Δωδεκανήσου μπορεί να ξεπεράσει τα 4 εκατομμύρια, ο αριθμός των περιστατικών περίθαλψης είτε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είτε στα κατά περίπτωση Τμήματα, και ο αριθμός εισαγωγής ασθενών είναι αντιληπτό ότι αυξάνεται δραματικά.

Αυτοί δε τις περισσότερες φορές προσφεύγουν στις Πρεσβείες ή τα Προξενικά Γραφεία των χωρών τους, προκειμένου να λάβουν γνώση όλων των ενεργειών του ιατρικού προσωπικού, με σκοπό να διεκδικήσουν αποζημιώσεις από το ελληνικό κράτος και δη από το Νοσοκομείο.
Επιπλέον, το τελευταίο τουλάχιστον έτος έχει αυξηθεί ο αριθμός των περιστατικών λόγω της αθρόας εισέλευσης προσφύγων στη Δωδεκάνησο. Αυτά (μοναδικό νοσηλευτικό ίδρυμα, μεγάλος αριθμών ασθενών από όλα τα νησιά της Δωδεκανήσου, αύξηση των περιστατικών και νοσηλειών λόγω του τουρισμού και του προσφυγικού ζητήματος) σε συνδυασμό με την τεράστια έλλειψη του ιατρικού προσωπικού, όπως αναλυτικά εκτίθεται στα ανωτέρω υπομνήματα, καθιστούν αδύνατη αφενός την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, αφετέρου την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων εκ μέρους των ιατρών και των νοσηλευτών.

Ειδικότερα, ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών, που συνίσταται σε χειρουργικό και παθολογικό, όπου, ως γνωστόν, προσέρχεται η πλειονότητα των ασθενών κάθε είδους (τοπικοί, τουρίστες, πρόσφυγες) καταγράφονται 40 χιλιάδες ασθενείς που αντιστοιχούν σε 150 περίπου ημερησίως.

Στο τμήμα αυτό, λοιπόν, υπηρετούν ΜΟΝΟ δύο παθολόγοι, εκ των οποίων ο ένας επικουρικός, ένας χειρουργός και δυο ορθοπεδικοί (μολονότι ο αριθμός των τροχαίων κατά την τουριστική περίοδο αυξάνεται κατά χιλιάδες σε σχέση με την υπόλοιπη, όπως γνωρίζουμε εξ ιδίας αντίληψης από τον χειρισμό των σχετικών υποθέσεων), ενώ οι υπηρετούντες ως ειδικευόμενοι σήμερα είναι μόλις 23, κατανεμημένοι κυρίως στη Γενική Ιατρική, Παιδιατρική και Νεφρολογία.

Περαιτέρω, όπως εκτίθεται αναλυτικά στα σχετικά υπομνήματα υπάρχει σοβαρότατο ζήτημα στο θέμα των εφημεριών, καθόσον οι ίδιοι ιατροί δεν υπερβαίνουν απλά τον αριθμό των εφημεριών που αντιστοιχούν στον καθένα κατά μήνα, αλλά υπερβάλλουν των δυνάμεων και δυνατοτήτων τους, με κίνδυνο ιατρικού λάθους (γνωμάτευσης, αντιμετώπισης κλπ) είτε λόγω της κόπωσης είτε λόγω της μη ορθής διάγνωσης λόγω έλλειψης συγκεκριμένης ειδικότητας.

Στο σοβαρότατο αυτό ζήτημα προστίθεται και το πρόβλημα της έλλειψης νοσηλευτικού προσωπικού, όπως εκτίθεται αναλυτικά στα συγκεκριμένα υπομνήματα. Πέραν, όμως, των εν λόγω εγγράφων αφορμή για την αποστολή του παρόντος αποτέλεσε και ο μεγάλος αριθμός γραπτών και προφορικών καταγγελιών προς εμάς, αναφορικά με τη λειτουργία του Νοσοκομείου, από απλούς πολίτες της Ρόδου και των λοιπών νησιών της Δωδεκανήσου, με σκοπό τη διερεύνηση τέλεσης ποινικών αδικημάτων.

Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι με βάση τα παραπάνω δεδομένα είναι ορατός ο κίνδυνος ποινικής διερεύνησης ενδεχόμενης τέλεσης ποινικών αδικημάτων, σε περίπτωση δε διατήρησης της υπάρχουσας κατάστασης ο κίνδυνος αυτός είναι έτι ορατότερος. Και ναι μεν το υπάρχον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό υπερβάλει των δυνάμεών του, επιδεικνύοντας αλτρουισμό και αυταπάρνηση, υπηρετώντας αγόγγυστα, ταπεινά και με ζήλο για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, ως το υπέρτατο αγαθό του κάθε ανθρώπου, παρά ταύτα, ως δέσμιοι της τραγικής κατάστασης, είναι σφόδρα πιθανό να καταστούν υπόλογοι για τα ανωτέρω ψυχικά αγαθά, αγγίζοντας τα όρια της απόδοσης σε αυτούς πειθαρχικών αλλά κυρίως ποινικών ευθυνών.
Επειδή, κατά συνέπεια, υφίσταται σοβαρότατος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Επειδή τα Δωδεκάνησα αποτελούν προπύργιο του ελληνικού τουρισμού και πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, διανύουμε δε περίοδο που αυτά αποτελούν βασικά στοιχεία τόσο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας όσο και τη διατήρηση της παράδοσής μας ως χώρα φιλόξενη.
Θέτουμε τα παραπάνω υπόψη σας και παρακαλούμε, λόγω της σοβαρότητας και αμεσότητας του θέματος για τις ενέργειές σας, ως οι πλέον αρμόδιοι για θέματα διοικητικής φύσεως και επίλυσης τέτοιου είδους προβλημάτων.
Με τιμή
Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ρόδου
Κυριακή Κλιάμπα
εισαγγελέας Πρωτοδικών»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν