Υπουργική Απόφαση Ανδρέα Ξανθού για την κολύμβηση σε ακτές με πετρέλαιο

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Απαγόρευση της κολύμβηση σε περιοχές που επλήγησαν από την πετρελαιοκηλίδα εξέδωσε προ ολίγου ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Ξανθός.

 

Διαβάστε παρακάτω την απόφαση του υπουργού Υγείας.

Έχοντας υπόψη:

α.  Τα υπ. αριθ.  οικ.4618/13-9-2017 & 4623/14-9-2017  έγγραφα της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου &  Περ/κής Υγιεινής  Π.Ε. Νοτίου Τομέα Αθήνας

β. Τα υπ αριθμ. οικ.3768/13-9-2017 & οικ.3791/14-9-2017 έγγραφα της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου &  Περ/κής Υγιεινής  Π.Ε. Πειραιά & Νήσων

γ. Το υπ. αριθμ  οικ. 186458/399/15-9-2017  έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής

δ.  Το υπ. αριθμ   οικ. 2875/15-9-2017 έγγραφο της Δ/νσης Υγειονομικού Ελέγχου &  Περ/κής Υγιεινής  Π.Ε.  Δυτικής Αττικής

ε.  Τη θαλάσσια ρύπανση στη ευρύτερη περιοχή του Σαρωνικού, που προκλήθηκε από το ναυάγιο δεξαμενόπλοιου                                                                                                                                                             στ. Την Γ1δ/Γ.Π. οικ. 53794/ 12-7-2017 Υπουργική Απόφαση «Τμήματα ακτών της Περιφέρειας Αττικής, στα οποία δεν επιτρέπεται η κολύμβηση»

ζ.  Την με αρ. Η.Π. 8600/416/Ε103/2009 ΚΥΑ ΄΄ Περί ποιότητας και μέτρων διαχείρισης των υδάτων κολύμβησης, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας    2006/7/ΕΚ΄΄σχετικά με την διαχείριση της ποιότητας των υδάτων Κολύμβησης και την κατάργηση της Οδηγίας 76/160/ΕΟΚ΄΄ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2006

η. Την ανάγκη λήψης μέτρων προστασίας της Δημόσιας Υγείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τροποποιούμε την (στ) σχετική Υπουργική Απόφαση του έτους 2017 ως εξής:

Α.  Πέραν των αναφερομένων στην (στ) σχετική Υπουργική Απόφαση απαγορεύουμε την κολύμβηση στα θαλάσσια ύδατα  των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής, τα οποία έχουν υποστεί φαινόμενα βραχυπρόθεσμης ρύπανσης[1], και μέχρι την αποκατάσταση τους, όπως αυτές αναφέρονται ειδικότερα κατωτέρω:

1.  Από την ακτή κολύμβησης πλησίον της σχολής Ναυτικών Δοκίμων ( Ακτή Θεμιστοκλέους 334) μέχρι και την παραλία της Φρεατίδας

2. Στις ακτές κολύμβησης της περιοχής «Βοτσαλάκια»

3.  Σε όλες τις ακτές κολύμβησης  του Δήμου Αλίμου

4. Σε όλες τις ακτές κολύμβησης  του Δήμου Παλαιού Φαλήρου

5. Σε όλες τις ακτές κολύμβησης  του Δήμου Ελληνικού Αργυρούπολης

6. Σε όλες τις ακτές κολύμβησης  του Δήμου Γλυφάδας

7. Στον όρμο Λιμνιώνα, κατά μήκος της ακτής εκατέρωθεν του πέτρινου θεάτρου Σεληνίων, έμπροσθεν του ιστιοπλοϊκού ομίλου Σεληνίων και κατά μήκος της ακτογραμμής επί της οδού Ακτής Θεμιστοκλέους μέχρι την εκκλησία του Αγίου Νικολάου

Β.  Επισημαίνεται η ανάγκη σήμανσης από τους υπεύθυνους των πραναφερόμενων ακτών κολύμβησης με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε αφού ενημερωθούν από τις αρμόδιες Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση. Οι Λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των σημείων αυτών, ώστε οι πινακίδες να τοποθετούνται σε κατάλληλα  σημεία και να μη καταστρέφονται.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ                                                                                           Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Α.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Υπουργείο   Ναυτιλίας

& Νησιωτικής Πολιτικής

Α/Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ.

ΚΛΑΔΟΣ Β΄

Δ/νση Προστασίας Θαλάσσιου Περ/ντος

Ακτή Βασιλειάδη

185 32 Πειραιάς

2.  Δ/νση     Υγειον. Ελέγχου &

Περιβαλλοντικής Υγιεινής

Περιφ/κής Ενότητας

Ανατ. Αττικής

17 Χλμ. Λ. Μαραθώνος

153044 ΠΑΛΛΗΝΗ

3.  Δ/νση Υγειον. Ελέγχου &

Περιβαλλοντικής Υγιεινής

Περιφ/κής Ενότητας

Δυτικής Αττικής

Αθηνάς 1 & Ερμού     192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

4.  Δ/νση  Υγειον. Ελέγχου &

Περιβαλλοντικής Υγιεινής

Περιφ/κής Ενότητας

Νοτίου Τομέα Αθηνών

Θησέως 273 & Σόλωνος 133

176 74 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

5. Δ/νση  Υγειον. Ελέγχου &

Περιβαλλοντικής Υγιεινής

Περιφ/κής Ενότητας Πειραιά

Ψαρρών και Μπότσαρη 7

186 48 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

6.   Δ/νση  Δημόσιας Υγείας, Κοιν. Μέριμνας,

Υγειον. Ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής

Περιφ/κής Ενότητας Νήσων

Ψαρρών και Μπότσαρη 7

186 48 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ

7.  Ενδιαφερόμενους ΟΤΑ

Δήμος Γλυφάδας   – Αλσους 15  – 166 75 ΓΛΥΦΑΔΑ

Δήμος Ελληνικού- Αργυρούπολης,  Κύπρου 68  – 164 52 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

Δήμος Αλίμου,      Αριστοτέλους 53    –  174 55

Δήμος Παλαιού Φαλήρου  –   Τερψιχόρης 51 & Αρτέμιδας  –  175 62 Π. ΦΑΛΗΡΟ

Δήμος Πειραιά  –  Πλ. Κοραή & Δραγάτση  –  185 35  ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Δήμος Ελευσίνας  –  Χατζηδάκη 41 & Δήμητρας  –  192 00 ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Β.  ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Υπουργείο Εσωτερικών &

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών

Τμήμα Προστασίας περιβάλλοντος

Σταδίου 27    101 83 ΑΘΗΝΑ

2. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Ειδική Γραμματεία Υδάτων

Ιατρίδου 2 & Κηφισίας 124

115 26 ΑΘΗΝΑ

3.   Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού

Τσόχα 7  –  115 21  ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

4.  Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

Αγ. Κοσμάς  Ελληνικό  104 66

Γ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. . Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας

3. Γραφείο κ.  Γεν. Δ/ντριας Δημ. Υγείας & Υ. Υγ.

4. Δ/νση Γ1δ(4)
[1] Η δημιουργία πετρελαιοκηλίδων στην επιφάνεια της θάλασσας περιορίζει σε σημαντικό βαθμό τη ποσότητα του διαλελυμένου οξυγόνου στο νερό με επιπτώσεις στους ζώντες οργανισμούς, καθώς και τη διείσδυση των ακτίνων του ήλιου στη θάλασσα, με επιπτώσεις στη φωτοσυνθετική ικανότητα των υδρόβιων φυτών. Η διαδικασία βιοαποικοδόμησης του πετρελαίου είναι μακρόχρονη και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (θερμοκρασία, διαθεσιμότητα θρεπτικών ουσιών και οξυγόνου, τύπος πετρελαίου). Από την καταβύθιση σταγονιδίων  στα θαλάσσια ιζήματα διαταράσσονται οι βενθικοί οργανισµοί που φιλτράρουν την τροφή τους (π.χ µύδια, στρείδια) συσσωρεύουν υδρογονάνθρακες µε γοργούς ρυθµούς. Αν και οι άµεσες επιπτώσεις του πετρελαίου στις τροφικές αλυσίδες και δίκτυα θεωρούνται συχνά µικρής κλίµακας, δεν αποκλείονται µακροχρόνιες επιπτώσεις και ενδεχόμενα φαινόµενα βιοσυσσώρευσης.