ΕΑΔ: Γιατρός του Ε.Σ.Υ. πιάστηκε «στα πράσα» στο παράνομο ιδιωτικό του ιατρείο

  • Γιάννα Σουλάκη
γιατρός
Με την ιατρική ποδιά του εντός του ιδιωτικού ιατρείου του "συνελήφθη" γιατρός από ΕΣΥ, που διατηρούσε παράνομο ιδιωτικό ιατρείο.

Τον έλεγχο πραγματοποίησε στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (ΕΑΔ) κατόπιν καταγγελίας τον Οκτώβριο 2023, με αντικείμενο τη διαπίστωση της άσκησης ιδιωτικού έργου και τη λειτουργία ιδιωτικού ιατρείου από ιατρό του  Ε.Σ.Υ.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε ότι:

  • Ο ιατρός υπηρετούσε σε θέση επικουρικού ιατρού σε τμήμα Χειρουργικής με βαθμό Επιμελητή Β΄ του Ε.Σ.Υ. σε νοσοκομείο της Περιφέρειας Αττικής από το έτος 2014, με καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
  • Από την έναρξη των θητείας του ως επικουρικός ιατρός είχε προβεί σε διακοπή εργασιών στην οικεία Δ.Ο.Υ. και από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο είχε ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ιατρείου του.

Κατά τον επιτόπιο έλεγχο των επιθεωρητών – ελεγκτών της ΕΑΔ διαπιστώθηκαν αναρτημένες πινακίδες στο κτήριο που λειτουργούσε το ιατρείο, ιατροτεχνολογικά εξοπλισμένο ιατρείο και ο γιατρός ενδεδυμένος με ιατρική στολή εργασίας,  καθώς και ορισμός ραντεβού στα μέλη του κλιμακίου ελέγχου.

Τα παραπάνω αποτέλεσαν ενδείξεις λειτουργίας ιατρείου και παροχής ιατρικών υπηρεσιών.

Η έκθεση ελέγχου διαβιβάσθηκε στον Διοικητή του Νοσοκομείου που υπηρετεί ο ιατρός για αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών, στην ΑΑΔΕ για ενέργειες αρμοδιότητάς της, στον αρμόδιο Τομέα της ΕΑΔ για διενέργεια ελέγχου περιουσιακής κατάστασης (πόθεν έσχες).