Δυσβάσταχτες οι δαπάνες για τον καρκίνο του μαστού για τα ελληνικά νοικοκυριά

 • Γιάννα Σουλάκη
καρκίνο του μαστού
Περισσότερα από 5 χιλιάδες ευρώ ετησίως καλούνται να πληρώσουν από την τσέπη τους, οι γυναίκες που υποβάλλονται σε θεραπείες για καρκίνο του μαστού, ενώ η 1 στις 10 Ελληνίδες αναγκάστηκε να δανειστεί ή ακόμα και να εκποιήσει περιουσιακά στοιχεία, σύμφωνα με πανευρωπαϊκή αξιολόγηση συστημάτων υγείας.

Σύμφωνα με τον Δείκτη Βιωσιμότητας FutureProofing Healthcare, ο οποίος μετρά την απόδοση των συστημάτων υγείας σε επιμέρους κατηγορίες, η Ελλάδα όσον αφορά στην αξιολόγηση δεικτών σχετικά με τον καρκίνο του μαστού (Breast Cancer Index), βρίσκεται στην 25η θέση μεταξύ των 28 χωρών – μελών της Ε.Ε., ενώ στις δύο πρώτες θέσεις ισοβαθμούν το Βέλγιο και η Σουηδία.

Συγκεκριμένα, στη διαχείριση του καρκίνου του μαστού, η χώρα μας βρέθηκε ανάμεσα στις 28 χώρες:

 • στην 2η πιο χαμηλή κατάταξη (27η θέση) για τη θεραπεία για τον καρκίνο του μαστού,
 • στην 20η θέση ως προς τα αποτελέσματα και το ποσοστό επιβίωσης
 • στην τελευταία θέση (28η) ως προς την παρηγορητική φροντίδα,
 • στην 13η θέση, όσον αφορά στην πρόληψη και διάγνωση και
 • στην ως προς την εστίαση στον ασθενή.

Οι δυσβάσταχτες ιδιωτικές δαπάνες για τη θεραπεία του καρκίνου του μαστού

Περισσότερες από τις 7 στις 10 Ελληνίδες αναφέρει ότι κάλυψαν είτε μέρος, είτε το σύνολο της δαπάνης των θεραπειών με ιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες μπορεί να ξεπεράσουν τα 2.000 ευρώ ανά θεραπεία. Κατά μέσο όρο, τα νοικοκυριά κατέβαλλαν ίδιες πληρωμές ύψους 4.700€ σε διάστημα 10,5 μηνών, που αντιστοιχεί στο μέσο χρόνο λήψης υπηρεσιών υγείας για τη διαχείριση της πάθησης. Οι υψηλές ιδιωτικές πληρωμές για τη διαχείριση του καρκίνου του μαστού οδήγησαν το σχεδόν τα 5 στα 10 νοικοκυριά σε καταστροφικές δαπάνες (μεγαλύτερες του 20% του οικογενειακού εισοδήματος).

Η μεγάλη κοινωνικο-οικονομική επιβάρυνση της οικογένειας στον καρκίνο του μαστού

 • 5 στις 10 γυναίκες πλήρωσαν είτε για βοήθεια στο σπίτι, είτε για φύλαξη των παιδιών, ενώ πριν δεν χρειαζόταν.
 • 3 στις 10 σταμάτησαν να δουλεύουν για κάποιο χρονικό διάστημα ή πήραν άδεια άνευ αποδοχών,
 • 1 στις 10 παραιτήθηκε από τη δουλειά της.
 • περισσότερες από 3 στις 10 δήλωσαν ότι μέλη της οικογένειάς τους χρειάστηκε να εγκαταλείψουν προσωρινά τη δουλειά τους,
 • 3 στις 10 αναγκάστηκαν να μετακομίσουν από τον τόπο κατοικίας τους .

Τα παραπάνω στοιχεία συλλέχθηκαν μέσω της έρευνας “Ταξίδι των γυναικών με καρκίνο του μαστού”, την οποία εκπόνησε ο Τομέας Οικονομικών της Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, σε συνεργασία με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο του Μαστού “Αλμα Ζωής” και με την χορηγία της εταιρείας Roche Hellas.

Σκοπός της έρευνας είναι να συμβάλει στη διαμόρφωση μιας αποτελεσματικότερης πολιτικής υγείας.

Η καθηγήτρια Οικονομικών της Υγείας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας κ. Ελπίδα Πάβη, αναφερόμενη στα συμπεράσματα της μελέτης είπε:

“Είναι προφανές, ειδικά όσον αφορά στην αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού, ότι υπάρχει ανάγκη βελτίωσης των επιδόσεων της χώρας μας, μέσω παρεμβάσεων όπως η δημιουργία μητρώου καρκίνου, η έμφαση στην οργανωμένη πρόληψη, αλλά και η ανάπτυξη αποτελεσματικών μηχανισμών για την ψυχολογική υποστήριξη και την ανακουφιστική φροντίδα των ασθενών. Αν θέλουμε να θωρακίσουμε την αξία της φροντίδας υγείας στο μέλλον, θα πρέπει οι αποφάσεις που λαμβάνουμε σήμερα να στηρίζονται σε τεκμηριωμένα στοιχεία. Εργαλεία, όπως ο Δείκτης Βιωσιμότητας και ο Δείκτης για τον Καρκίνο του Μαστού, τα οποία επιτρέπουν τη συγκριτική αξιολόγηση των συστημάτων υγείας, μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στον εντοπισμό των σημείων, όπου απαιτείται παρέμβαση”.

Τι έδειξε ο Δείκτης ο Δείκτης Βιωσιμότητας συνολικά για το Εθνικό Σύστημα Υγείας

Ο Δείκτης Βιωσιμότητας FutureProofing Healthcare, ο οποίος δημιουργήθηκε με την καθοδήγηση ενός ανεξάρτητου πάνελ Ευρωπαίων ειδικών στον τομέα της υγείας, αποτύπωσε, επίσης και τις επιδόσεις της χώρας μας σε πέντε ζωτικούς παράγοντες, οι οποίοι επιδρούν στη διαμόρφωση βιώσιμων συστημάτων υγείας, δηλαδή στην Πρόσβαση, το Επίπεδο Υγείας, την Καινοτομία, την Ποιότητα και την Σταθερότητα.

Η συνολική βαθμολογία που έλαβε η Ελλάδα, όπως τόνισε σε σχετική συνέντευξη τύπου ο Bogi Eliasen, Futurist and Special Advisor on Future of Health, Head of Denmark Unit UNESCO Chair in Bioethics, την κατέταξε στην 18η θέση, ανάμεσα στις 28 χώρες της Ε.Ε. με βαθμολογία 50/100, τη στιγμή που ο μέσος όρος των χωρών είναι το 55.

Ικανοποιητικές επιδόσεις σημειώνει η χώρα μας ως προς το προσδόκιμο ζωής των πολιτών και τον αριθμό των ιατρών, φαίνεται ωστόσο να υστερεί σημαντικά ως προς τον αριθμό των νοσηλευτών και την εκπαίδευση, τόσο των ιατρών όσο και του νοσηλευτικού προσωπικού. Επίσης, η χαμηλή επίδοση στο κριτήριο της σταθερότητας, αναδεικνύει την ανάγκη για μεγαλύτερη εστίαση στην μελέτη και αξιοποίηση δεδομένων, ανέφεραν οι επιστήμονες.

Αναλυτικά:

 • 3 στα 10 έλαβε η χώρα μας για τα χαμηλά ποσά που δαπανά σε έρευνα και ανάπτυξη, ενώ παράγονται πολύ λίγες φαρμακευτικές και μεσαίας τεχνολογίας πατέντες.
 • ‘Αριστα 10 λάβαμε ως χώρα, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, κι αυτό οφείλεται στον αριθμό των εν ενεργεία ιατρών, ενώ λάβαμε 8 στα 10 για τον αριθμό των ψυχιάτρων.
 • 9 στα 10 ήταν η βαθμολογία μας στην ευρεία διαθεσιμότητα ιατρικής τεχνολογίας,
 • 7 στα 10 για τις χειρουργικές αίθουσες σε νοσοκομεία και
 • 7 στα 10 για την πρόσβαση στις ακτινοθεραπείες.
 • 2 στα 10 έλαβε η χώρα μας για την πρόσβαση στον προγεννητικό και περιγεννητικό έλεγχο
 • 1 στα 10 για τον αριθμό των νοσοκόμων και μαιών,
 • Αριστα 10 ήταν η βαθμολογία που λάβαμε ως χώρα για τη διαφορά του επιπέδου υγείας μεταξύ εισοδηματικών ομάδων, εν σχέση με το ποσοστό μητρικής θνησιμότητας
 • 8 στα 10 για την αυτοαναφερόμενη υγεία και γνώση για θέματα υγείας
  χαμηλές βαθμολογίες λάβαμε, 5 στα 10, όσον αφορά στην ευρύτερη ικανοποίηση από τη ζωή και
 • 2 στα 10 στην ευτυχία
 • με 1 στα 10 βαθμολογηθήκαμε για τον αριθμό των ατόμων που κατά την αντίληψή τους αντιμετωπίζουν μακροχρόνιους περιορισμούς, εξαιτίας προβλημάτων υγείας
 • 2 στα 10 για την χαμηλή κατά κεφαλήν δαπάνη για την υγεία
 • 1 στα 10 για τον τρόπο ζωής και την κατανάλωση προϊόντων καπνού, ενώ 6 στα 10 για το αλκοόλ.
 • 9 στα 10 (μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη) για την εμβολιαστική κάλυψη με πολύ υψηλή κάλυψη μεταξύ των βρεφών ενάντια στην ιλαρά
 • 9 στα 10 για την εμφάνιση διαβήτη (ένα από τα χαμηλότερα στην Ε.Ε.)
 • 8 στα 10 ως προς το προσδόκιμο επιβίωσης (μια από τις υψηλότερες επιδόσεις στην Ε.Ε) κάτι που οφείλεται στο χαμηλό αριθμό θανάτων από καρδιαγγειακές νόσους (9 στα 10), από χρόνιες νόσους και μη μεταδιδόμενες ασθένειες (8 στα 10) και καρκίνο (7 στα 10).

“Με βάση τα στοιχεία, εξάγεται το συμπέρασμα ότι η Ελλάδα εστιάζει περισσότερο στο υγειονομικό υλικό και λιγότερο στους επαγγελματίες υγείας, στους ασθενείς και στη μελέτη των δεδομένων με σκοπό τη διασφάλιση αποτελεσματικών υπηρεσιών υγείας στο μέλλον. Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι σημαντικό να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος σήμερα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι προκλήσεις του μέλλοντος”, ανέφερε ο κ. Bogi Eliasen.

(από δεξιά προς αριστερά): κ.Bogi Eliasen, κα. Ελπίδα Πάβη, κα. Ξένια Καπόρη.

Σε ό,τι αφορά άλλες χώρες της Βόρειας Ευρώπης, όπως η Σουηδία, η Δανία, η Ολλανδία, η Φινλανδία και η Γερμανία είναι αυτές με τις υψηλότερες επιδόσεις ως προς τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας τους, ωστόσο υπάρχουν σημαντικές περιφερειακές ανισότητες σε όλη την Ε.Ε. με τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης να καταλαμβάνουν τις χαμηλότερες θέσεις της κατάταξης.

Η κα. Ξένια Καπόρη, Διευθύντρια Εξωτερικών Υποθέσεων της Roche Hellas, αναφέρθηκε στη δέσμευση της εταιρείας να συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια για τη διαμόρφωση βιώσιμων συστημάτων υγείας, ικανών να ανταποκριθούν στις ανάγκες των ασθενών, τώρα και στις επόμενες δεκαετίες, όπως είπε χαρακτηριστικά:

“Στο πλαίσιο αυτό δραστηριοποιούμαστε ενεργά τα τελευταία χρόνια, με σκοπό να αναδείξουμε την ανάγκη συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα της υγείας. Ο Δείκτης Βιωσιμότητας FutureProofing Healthcare αποτελεί μια ακόμα πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση, που στηρίζεται στη σωστή αξιοποίηση δεδομένων και στην ικανότητα να αντλούμε γνώση από την εμπειρία άλλων χωρών, καθώς αναδεικνύει σημαντικά ερωτήματα και «φωτίζει» καλές πρακτικές από όλη την Ευρώπη» δήλωσε η κ. Ξένια Καπόρη.

Περισσότερα στοιχεία για την πρωτοβουλία Future Proofing Healthcare που υλοποιείται πανευρωπαϊκά με την υποστήριξη της Roche, μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: (https://futureproofinghealthcare.com/)