Δωρεάν περίθαλψη και στην Κρήτη για τους μονίμους κατοίκους της Γαύδου

  • Ρούλα Τσουλέα
περίθαλψης
Έως τώρα είχαν δικαίωμα δωρεάν υγειονομικής περίθαλψης μόνο στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης αποκτούν οι μόνιμοι κάτοικοι της Γαύδου, έπειτα από απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Άμυνας.

Η απόφαση αναρτήθηκε σήμερα στη «Διαύγεια». Πριν από αυτήν, οι κάτοικοι του ακριτικού νησιού είχαν το δικαίωμα αυτό μόνο στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Η απόφαση, με ημερομηνία έκδοσης 22-2-2023, δημοσιεύθηκε ήδη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επομένως έχει πλέον τεθεί σε ισχύ.

Υπενθυμίζεται ότι με υπουργική απόφαση της 26ης  Ιουνίου 2012, δικαίωμα δωρεάν εξωνοσοκομειακής και νοσοκομειακής περίθαλψης παρέχεται επίσης στους μονίμους κατοίκους δύο άλλων ακριτικών νησιών:

  • Του Καστελόριζου στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών
  • Του Αγαθονησίου στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας στην Αθήνα