Δωρεάν τα αναλώσιμα για όλους τους διαβητικούς

  • Γιάννα Σουλάκη
δωρεάν τα αναλώσιμα
Με ανακούφιση και ενθουσιασμό υποδέχτηκαν οι διαβητικοί τη δημοσίευση του νέου νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο οποίος προβλέπει μηδενική συμμετοχή των ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη στα αναλώσιμα υλικά, είτε ακολουθούν θεραπεία με δισκία, είτε με ινσουλίνη ή άλλη ενέσιμη αγωγή.

Με πολλή προσπάθεια η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ), κατόρθωσε να ανατρέψει την προηγούμενη απόφαση του ΕΟΠΥΥ (28.1.2019), η οποία επέβαλλε συμμετοχή 25% στους διαβητικούς Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2. Μετά από πιέσεις, η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ πείστηκε τελικά να μην επιβαρύνει τους πάσχοντες με συμμετοχή στα αναλώσιμα.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ζητά τώρα την άμεση εφαρμογή του νόμου, ώστε «να σταματήσει η παράλογη επιβολή συμμετοχής στους ανθρώπους με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 που ακολουθούν θεραπεία με δισκία ή άλλη ενέσιμη αγωγή».

Επιπλέον, οι διαβητικοί ζητούν να μπει σε εφαρμογή και η παράγραφος 8 του άρθρου 6 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), σύμφωνα με την οποία οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 δεν πληρώνουν συμμετοχή για τη διενέργεια των παρακλινικών εξετάσεων.

Τέλος ζητούν από το Υπουργείο Υγείας να επιστρέψει στους ασφαλισμένους πάσχοντες διαβητικούς τα ποσά που έχουν καταβάλλει μέχρι σήμερα τόσο για τα αναλώσιμα υλικά, όσο και για τις παρακλινικές εξετάσεις.