Δωρεάν εξετάσεις από τον ΕΟΠΥΥ. Που και ποιες μπορείτε να κάνετε!

  • Iatropedia
Μέσα στα δεκάδες προβλήματα που δημιουργεί καθημερινά ο ΕΟΠΥΥ στους περίπου 9,5 εκατ. ασφαλισμένους του, παρέχει και μια θετική υπηρεσία. Αυτή των προληπτικών εξετάσεων.

Στο πλαίσιο της πρόληψης σοβαρών ασθενειών ο ΕΟΠΥΥ παρέχει δωρεάν και μάλιστα υποχρεωτικές προληπτικές εξετάσεις στους ασφαλισμένους του.

Όπως αναφέρεται σε απόφαση του αντιπροέδρου του ΕΟΠΥΥ Κυριάκου Σουλιώτη: «Οι αναφερόμενες στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας υποχρεωτικές προληπτικές εξετάσεις, που απαιτούνται και αποσκοπούν στην πρόληψη εμφάνισης νοσηρών καταστάσεων, παρέχονται στους δικαιούχους ασφαλισμένους Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δωρεάν (χωρίς συμμετοχή του ασφαλισμένου) στις Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας».

Για να πραγματοποιήσει κανείς όλες τις απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις όπως γυναικολογικές, καρδιολογικές, μικροβιολογικές, ιατρικές ή και εμβολιασμούς απαιτείται ειδικό η έκδοση ηλεκτρονικού ή χειρόγραφου παραπεμπτικού από γιατρούς των Μονάδων Υγείας του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΙΚΑ) αλλά και συμβεβλημένους γιατρούς με το φορέα. Τις εξετάσεις θα μπορούν στη συνέχεια να τις κάνουν και σε μονάδες του φορέα και σε αντίστοιχα συμβεβλημένους γιατρούς δωρεάν χωρίς καμία απολύτως συμμετοχή.

Αν ασθενής επιλέξει μη συμβεβλημένο γιατρό θα πρέπει τις εξετάσεις να τις πληρώσει από την τσέπη του.

Οι εμβολιασμοί παρέχονται δωρεάν από τους Σταθμούς Προστασίας Μάνας Παιδιού & Εφήβου, τις Μονάδες Υγείας, τα Κέντρα Υγείας του Ε.Σ.Υ., τα Εξωτερικά Ιατρεία των Νοσοκομείων (στις περιπτώσεις που διαθέτουν αντίστοιχα ιατρεία εμβολιασμών) ή από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιδιώτες ιατρούς.

Η προμήθεια των εμβολίων του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, γίνεται από τα

ιδιωτικά φαρμακεία με 0% συμμετοχή του ασφαλισμένου.

Δωρεάν είναι επίσης εξετάσεις και πράξεις προγεννητικού ελέγχου καθώς και οι προληπτικοί έλεγχοι για την πρώιμη διάγνωση των καρκίνων: μαστού, τραχήλου της μήτρας, προστάτη καθώς και παχέως εντέρου. Αντίστοιχα και οι εξετάσεις για την πρόληψη των καρδιοπαθειών.

Ο προληπτικός έλεγχος αφορά στους ασφαλισμένους που δεν έχουν εμφανίσει αντίστοιχο νόσημα.

Το κόστος διενέργειας των συγκεκριμένων εξετάσεων και πράξεων που πραγματοποιούνται είτε

σε εργαστήρια του Οργανισμού είτε σε Κρατικά ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία είτε σε

συμβεβλημένα ιδιωτικά εργαστήρια είναι χωρίς συμμετοχή του ασθενούς.

Πάντως και στις προληπτικές εξετάσεις μπαίνουν όρια καθώς όπως αναφέρεται στην απόφαση: «Η άσκοπη και επαναλαμβανόμενη παραπομπή των ασφαλισμένων για προληπτικές εξετάσεις, δίδει το

δικαίωμα στον Οργανισμό να επιβάλλει κυρώσεις που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία».