Διπλή ανάκληση από ΕΟΦ για φυσιολογικό ορό και για καλλυντικό δέρματος: Τι προβλήματα εντοπίστηκαν

  • Μιχάλης Θερμόπουλος
ΕΟΦ
Ο ΕΟΦ ανακαλεί ένα φαρμακευτικό προϊόν ορού και ένα καλλυντικό προϊόν αιθέριου ελαίου.

Με σημερινές του ανακοινώσεις ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) γνωστοποιεί τις σχετικές του αποφάσεις να ανακαλέσει από την αγορά δύο προϊόντα: ένα φαρμακευτικό προϊόν φυσιολογικού ορού και ένα καλλυντικό προϊόν με αιθέριο έλαιο.

Η ανάκληση αφορά τα εξής προϊόντα:

  • BELZER UW SOL.ORG.PR 1L
  • ORGANIC SKIN TAG SOLUTIONS SERUM ROSE CLEANSING ESSENTIAL OIL

Σύμφωνα με τον ΕΟΦ:

  • Στο «BELZER UW SOL.ORG.PR 1L» διαπιστώθηκαν από την ίδια την παραγωγό εταιρεία ποιοτικά προβλήματα: διαρροή/θολότητα/αποχρωματισμός/παρουσία σωματιδίων.
  • Στο «ORGANIC SKIN TAG SOLUTIONS SERUM ROSE CLEANSING ESSENTIAL OIL» τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων είναι μη κανονικά ως προς τον έλεγχο του pH (με ευρεθείσα τιμή 1,5), το οποίο μπορεί να είναι τουλάχιστον ερεθιστικό για το δέρμα και τα μάτια. Επιπλέον, η επισήμανση του προϊόντος δεν φέρει τις απαιτούμενες, από τη κείμενη νομοθεσία, ενδείξεις, όπως ο κατάλογος των συστατικών και μη αναγραφή του αριθμού παρτίδας.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ για το BELZER UW SOL.ORG.PR 1L

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση της παρτίδας 110922 (ημ. λήξης 09-05-2024) του φαρμακευτικού προϊόντος ΄΄BELZER UW SOL.ORG.PR 1L΄΄, κατόπιν ενημέρωσης τoυ παραγωγού για ποιοτικά προβλήματα: διαρροή/θολότητα/αποχρωματισμός/παρουσία σωματιδίων.

Η παρούσα Απόφαση εκδίδεται με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής ανάκλησης του ΙΦΕΤ.

Το ΙΦΕΤ, ως Κάτοχος Άδειας κυκλοφορίας, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες του προϊόντος και να αποσύρει την εν λόγω παρτίδα από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ για το ORGANIC SKIN TAG SOLUTIONS SERUM ROSE CLEANSING ESSENTIAL OIL

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την ανάκληση όλων των παρτίδων του καλλυντικού προϊόντος ‘ORGANIC SKIN TAG SOLUTIONS SERUM ROSE CLEANSING ESSENTIAL OIL’, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων είναι μη κανονικά ως προς τον έλεγχο του pH (με ευρεθείσα τιμή 1,5), το οποίο μπορεί να είναι τουλάχιστον ερεθιστικό για το δέρμα και τα μάτια. Επιπλέον, η επισήμανση του προϊόντος δεν φέρει τις απαιτούμενες, από τη κείμενη νομοθεσία,
ενδείξεις, όπως ο κατάλογος των συστατικών και μη αναγραφή του αριθμού παρτίδας. Ως εκ τούτου, η ανάκληση δεν μπορεί να περιοριστεί σε συγκεκριμένη παρτίδα.

Η εταιρεία ‘ESPERADO FASHION Ι.Κ.Ε.’ οφείλει να αποσύρει άμεσα το προϊόν από την αγορά.