«Δίωξη» στα ελληνικά γενόσημα με συνεχείς μειώσεις τιμών

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Δραματική μέση μείωση τιμής έως και 67% έχουν υποστεί τα ελληνικά γενόσημα στο διάστημα 2009 - 2016, με περισσότερα από αυτά να διακρίνονται πλέον ως τα φθηνότερα στην Ευρώπη. Κι αυτό, ενώ εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν μόλις το 15% της δαπάνης αποζημίωσης του ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του 2015.

Μελέτη της Διεύθυνσης Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ για έναν αντιπροσωπευτικό μήνα του 2016 δείχνει ότι μόλις 1 στα 4 φάρμακα που συνταγογραφούνται είναι γενόσημο, ενώ μόλις 1 στα 5 ευρώ που δαπανώνται για φάρμακο αφορά σε αποζημίωση γενοσήμου. Και το πρόβλημα δεν σταματάει εδώ… Ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί, είναι το γεγονός, ότι πολλά γενόσημα που καλύπτουν βασικές θεραπευτικές ανάγκες εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερη τιμή, σε σχέση με αυτή που είχαν τα αντίστοιχα πρωτότυπα 6 χρόνια πριν. Σε ορισμένες μάλιστα δραστικές ουσίες, η διαφορά αυτή ξεπερνά το 80%!

Οι επιπλέον μειώσεις που επέφερε το τελευταίο δελτίο τιμών κατέστησαν τα ελληνικά γενόσημα έως και 60% φθηνότερα από τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά σκευάσματα, καταρρίπτοντας κάθε ισχυρισμό περί ακριβών ελληνικών γενοσήμων.

Όπως αναφέρουν πηγές της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας λοιπόν, είναι ξεκάθαρο ότι με τη μονοδιάστατη αυτή λογική η διεύρυνση της χρήσης γενοσήμων καθίσταται «κατ’ επίφαση» στόχος. Πρωτίστως όμως, γεννά σοβαρές απειλές για τη Δημόσια Υγεία εν μέσω οικονομικής κρίσης. Κι αυτό, γιατί μοιραία θέτει σε κίνδυνο την ύπαρξη των ελληνικών γενοσήμων στην αγορά με άμεση συνέπεια την υποκατάστασή τους με ακριβότερα σκευάσματα.