Διοικητές Νοσοκομείων: Λήγει η προθεσμία υποβολής ενστάσεων – Πόσοι «κόπηκαν» από τους εν ενεργεία

  • Γιάννα Σουλάκη
Διοικητές, ΑΣΕΠ
Μεγάλος αριθμός διοικητών Νοσοκομείων «κόπηκαν» στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για επαναπρόσληψη στις θέσεις που υπηρετούσε.

Ένας στους δύο εν ενεργεία διοικητές δημόσιων νοσοκομείων «κόπηκαν» στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για την επαναπρόσληψή τους στο ΕΣΥ.

Συνολικά 1.277 άτομα υπέβαλαν αιτήσεις για 173 θέσεις, εκ των οποίων οι 21 για διοικητές και υποδιοικητές ΥΠΕ (Υγειονομικές Περιφέρειες) και οι υπόλοιπες για τη διοίκηση των δημόσιων νοσοκομείων. Σύμφωνα με τα στοιχεία, πολλοί διοικητές από τους ήδη υπηρετούντες κατέθεσαν εκ νέου αίτηση, ωστόσο μόνο το 55% εξ αυτών κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι με βάση το νέο σύστημα, έδωσαν εξετάσεις μέσω ΑΣΕΠ όπου έπρεπε να απαντήσουν σε τεστ δεξιοτήτων. Μετά την δημοσιοποίηση των οριστικών αποτελεσμάτων, οι πρώτοι επιτυχόντες θα «περάσουν» από συνέντευξη προκειμένου να επιλεγούν τρεις υποψήφιοι. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία, ο αρμόδιος υπουργός θα αποφασίσει ποιος εκ των τριών θα καταλάβει τη θέση.

Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ενστάσεων κατά των αναρτηθέντων πινάκων, από την Παρασκευή 14 Ιουνίου 2024 και ώρα 08:00 έως και την Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Υπολογίζεται ότι έως το τέλος Ιουλίου θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία που αφορά την πρόσληψη νέων διοικητών ΥΠΕ, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει η διαδικασία για την επιλογή και τοποθέτηση διοικητών νοσοκομείων.

Διοικητές: Οι πρώτοι 15 επιτυχόντες για τις ΥΠΕ

Εντωμεταξύ, οι πρώτοι 15 επιτυχόντες για τη θέση Διοικητών και Υποδιοικητών Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ), υποψήφιοι που στο επόμενο στάδιο θα περάσουν από προσωπική συνέντευξη, δημοσιεύθηκαν στους πίνακες των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων του ΑΣΕΠ τις προηγούμενες μέρες.

Αντίθετα από τους Διοικητές Νοσοκομείων, από τους σημερινούς 7 Διοικητές ΥΠΕ, οι 5 βρίσκονται στη λίστα των επιτυχόντων που θα περάσουν στην επόμενη δοκιμασία. Πρόκειται για τους Διοικητές της 2ης, 3ης, 4ης, 5ης και 7ης ΥΠΕ (Ροϊλός, Μπογιατζίδης, Τσαλικάκης, Σερέτης και Παπαβασιλείου).

Στους πίνακες αναγράφονται τα αποτελέσματα της γραπτής εξέτασης του συνόλου των υποψηφίων, των αποκλειομένων υποψηφίων, των πληρούντων τα απαιτούμενα προσόντα υποψηφίων καθώς και τα μόρια που πέτυχαν.

Ως προς τις τελικές λίστες με τους υποψηφίους υποδιοικητές που θα περάσουν στο στάδιο της συνέντευξης, περιλαμβάνουν 14 ονόματα -δύο υποδιοικητές για κάθε ΥΠΕ, και η αξιολόγηση θα γίνει ταυτόχρονα.