Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με τις αρμοδιότητες του αναπληρωτή υπουργού Υγείας

  • Iatropedia
Ολοκληρώθηκε και το τυπικό κομμάτι της ανάθεσης των αρμοδιοτήτων του Υπουργού Υγείας, Ανδρέα Ξανθού και του Αναπληρωτή Υγείας, Παύλου Πολάκη, ύστερα και από τη σχετική δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Έτσι, σύμφωνα με απόφαση του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, οι δύο επικεφαλής της Υγείας έχουν από κοινού την ευθύνη, μεταξύ άλλων, των Δημόσιων Νοσοκομείων και του διορισμού των διοικήσεων όλων των εποπτευόμενων Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.

Ο κ. Πολάκης θα είναι εξολοκλήρου υπεύθυνος για τον ΕΟΠΥΥ και τις Προμήθειες, όπως και τους Επαγγελματίες Υγείας.

Συγκεκριμένα:

Από τη Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης:

α) της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Νομικών Προσώπων, της οποίας οι αρμοδιότητες ασκούνται από κοινού με τον Υπουργό,

β) της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας,

γ) της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Από τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών:

α) του Τμήματος Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης,

β) της Διεύθυνσης Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού.

Από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας:

α) του Τμήματος Εποπτείας Ανάπτυξης και Λειτουργίας Ε.Ο.Π.Υ.Υ. της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης,

β) της Διεύθυνσης Επαγγελματιών Υγείας.

Ο διορισμός των διοικήσεων όλων των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας Νομικών Προσώπων Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Η αρμοδιότητα αυτή ασκείται από κοινού με τον Υπουργό Υγείας.