Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ με την κατανομή της αύξησης των 200 εκατ. ευρώ στη φαρμακευτική δαπάνη

  • Γιάννα Σουλάκη
θετική λίστα
Η αύξηση των 200 εκατ. ευρώ στον προϋπολογισμό για φάρμακα για τα έτη 2022 και 2023 καθορίστηκε με κοινή απόφαση (ΚΥΑ) που υπογράφουν, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Σκυλακάκης και ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Να σημειωθεί ότι τα κονδύλια προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) και στοχεύουν στη μείωση του clawback (μέτρο υποχρεωτικών επιστροφών χρημάτων από τις φαρμακευτικές εταιρείες στο κράτος, όταν σημειώνεται υπέρβαση του προϋπολογισμού για τα φάρμακα).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, η αύξηση αφορά 50 εκατ. για το 2022 και 150 εκατ. για το 2023.

Η ενίσχυση κατανέμεται και στους τρεις επιμέρους προϋπολογισμούς, τους δύο του ΕΟΠΥΥ -για τα ιδιωτικά φαρμακεία και τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ)- και στον προϋπολογισμό των νοσοκομείων.

Πως θα κατανεμηθούν τα 50 εκατ. για το 2022

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία εκδόθηκε στις (3/5) σε ΦΕΚ, το ποσό των 50 εκατ. για το 2022 θα κατανεμηθεί ως εξής:

• 10.000.000 ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη (φαρμακεία κοινότητας) Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
• 10.000.000 ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη Φ.Υ.Κ. των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
• 30.000.000 ευρώ νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Πως θα κατανεμηθούν τα 150 εκατ. για το 2023

Το ποσό των 150 εκατ. για το έτος 2023 κατανέμεται ως εξής:

• 65.000.000 ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη (φαρμακεία κοινότητας) Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Β.
• 55.000.000 ευρώ για φαρμακευτική δαπάνη Φ.Υ.Κ. των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Γ.
• 30.000.000 ευρώ νοσοκομειακή φαρμακευτική δαπάνη των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.

Να τονιστεί πως ο εξορθολογισμός του clawback έχει ενταχθεί ως δέσμευση στο RRF,  με θεσμοθέτηση συγκεκριμένων ποσών για την απομείωσή του, από το 2022 και μετά.

Συγκεκριμένα, η συμφωνία προβλέπει ότι σε περίπτωση που οι επιστροφές ξεπεράσουν τα όρια που έχουν τεθεί, τη διαφορά θα πρέπει να την καλύψει το Δημόσιο. Με έτος αναφοράς το 2020 οι στόχοι για τη μείωση του clawback είναι κατά 50 εκατ. ευρώ για το έτος 2022, 150 εκατ. ευρώ το 2023, 300 εκατ. ευρώ το 2024 και 400 εκατ. ευρώ το 2025.