Δείκτης υποστήριξης των ψυχικά πασχόντων αλλά και δείκτης πολιτισμού

  • Iatropedia
Νέα, σημαντική ερευνητική πρωτοβουλία για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση αποτελεί «ο Δείκτης Ένταξης Ψυχικής Υγείας», μια έρευνα η οποία διεξήχθη από τον Economist (EIU), με την υποστήριξη της φαρμακευτικής εταιρίας Janssen.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Πόσο υποστηρίζουμε ως κράτος, ως Πολιτεία, τους ασθενείς με ψυχική νόσο;

Ο Δείκτης Ένταξης στην Ψυχική Υγεία βασίζεται σε παραμέτρους όπως είναι το περιβάλλον διαβίωσης του πάσχοντος, ο σεβασμός των δικαιωμάτων του, η εύκολη ή δύσκολη πρόσβαση σε δομές υγείας αλλά και το στίγμα που υφίσταται…

Αποτελέσματα; Η Γερμανία είναι πρώτη και καλύτερη στην σωστή αντιμετώπιση των ασθενών με δεύτερη την Μεγάλη Βρετανία, ενώ η χώρα μας βρίσκεται στην 28η θέση σε σύνολο 30 χωρών με μόνες χώρες πιο κάτω την Ρουμανία και την Βουλγαρία.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά:

Η έρευνα εστιάζει στις προκλήσεις που προκύπτουν από την ένταξη στην κοινωνία και την απασχόληση των ασθενών με ψυχική νόσο, εντός των 28 Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας και της Ελβετίας. Η κατάταξη των χωρών έχει γίνει σύμφωνα με το βαθμό δέσμευσής τους στο να υποστηρίζουν τους ασθενείς με ψυχική νόσο. Τα ευρήματα δείχνουν ότι, ενώ υπάρχουν πολλά παραδείγματα καλών πρακτικών σε ολόκληρη την Ευρώπη, η Ευρώπη στο σύνολό της έχει πολύ δρόμο να διανύσει μέχρι να μπορέσουν οι ασθενείς με ψυχική νόσο να υποστηρίζονται επαρκώς και να ενσωματωθούν πραγματικά μέσα στην κοινότητά τους.

Η πιο προφανής ένδειξη της ανεπάρκειας στη φροντίδα των ασθενών με ψυχική νόσο είναι το τεράστιο χάσμα που υπάρχει μεταξύ εκείνων που πάσχουν από μια ψυχική νόσο και εκείνων που λαμβάνουν την κατάλληλη φροντίδα. «Περίπου 165 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα υποφέρουν από μια ψυχική ασθένεια, κάποια στιγμή μέσα σε ένα έτος», επισημαίνει η Mary Baker, απερχόμενη Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Εγκεφάλου. Συνεχίζοντας, τόνισε σχετικά με την αντιμετώπιση «Ωστόσο, περίπου μόνο το ένα τέταρτο αυτών των ανθρώπων, λαμβάνουν κάποια θεραπεία και περίπου ένα 10% έτυχαν φροντίδας, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «θεωρητικά επαρκής».

Μεθοδολογία της Έρευνας και Ευρήματα

Ο Δείκτης Ένταξης στην Ψυχική Υγεία βασίζεται σε μια σειρά από δείκτες, μεταξύ των οποίων είναι το περιβάλλον των ασθενών με ψυχική νόσο, η πρόσβαση που έχουν σε ιατρική βοήθεια και υπηρεσίες, οι ευκαιρίες που τους δίνονται -ειδικά εκείνες που σχετίζονται με την εργασία – η διαχείριση όσον αφορά στα ανθρώπινα δικαιώματα και οι προσπάθειες για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος. Η ανάπτυξη των δεικτών μέτρησης έγινε σε συνεργασία με μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων στην ψυχική υγεία, η οποία αποτελείτο από ειδικούς επαγγελματίες υγείας σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, ασθενείς, φροντιστές και οργανισμούς έρευνας.

Βασικά ευρήματα της έρευνας είναι ότι η Γερμανία βρίσκεται στην κορυφή του Δείκτη εξαιτίας του ισχυρού συστήματος υγείας και της εξαιρετικής κοινωνικής πρόνοιας, ενώ ακολουθούν με μικρή διαφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και οι Σκανδιναβικές χώρες. Παρόλα αυτά, τα παραδείγματα καλών πρακτικών στον τομέα της παρέμβασης δεν περιορίζονται μόνο στις πρωτοπόρες χώρες και οι ερευνητές συμπεραίνουν ότι η πρόοδος είναι απαραίτητη για όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη.

Συστάσεις

Η Λευκή Βίβλος επισημαίνει πέντε τομείς, πάνω στους οποίους πρέπει να εστιάσουν πολλές Ευρωπαϊκές χώρες, προκειμένου να βελτιώσουν την ένταξη των ασθενών με ψυχική νόσο μέσα στην κοινωνία:

1. Η επίτευξη καλύτερων δεδομένων σε όλους τους τομείς της παροχής ιατρικών υπηρεσιών, της εξυπηρέτησης και των εκβάσεων

2. Υποστήριξη των πολιτικών ψυχικής υγείας με κατάλληλη χρηματοδότηση

3. Ολοκλήρωση του αποϊδρυματισμού (της μετάβασης, δηλ. από την ενδονοσοκομειακή περίθαλψη στη φροντίδα εντός του πλαισίου της κοινότητας), ενός έργου που μετρά δεκαετίες πλέον

4. Επικέντρωση στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εντός της κοινότητας

5. Πρόνοια για ολοκληρωμένες υπηρεσίες απασχόλησης

«Αυτή η έρευνα αναδεικνύει τα άριστα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών στην παροχή φροντίδας στην ψυχική υγεία, αλλά και τους τομείς ανεπάρκειας που πρέπει να αντιμετωπιστούν», δήλωσε η Jane Griffiths, Πρόεδρος του Ομίλου Εταιρειών Janssen στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική. «Ελπίζουμε ότι η έρευνα αυτή θα επιτρέψει την τεκμηριωμένη συζήτηση και τη στενότερη συνεργασία και δράση μεταξύ όλων των φορέων λήψης αποφάσεων όσον αφορά στην ενσωμάτωση των ασθενών με ψυχική νόσο, η οποία ακολούθως θα επιφέρει θετικά αποτελέσματα για τους ασθενείς που ζουν με αυτές τις παθήσεις».

«Η Janssen έχει δεσμευθεί να προσφέρει την καλύτερη ποιότητα στη φροντίδα των ασθενών με ψυχική νόσο και να αναγνωρίζει ότι η ένταξή τους αποτελεί βασικό στοιχείο για την αποκατάστασή τους», πρόσθεσε.

Περαιτέρω έρευνα θα κυκλοφορήσει αργότερα εντός του έτους, η οποία εξετάζει με περισσότερες λεπτομέρειες διάφορες περιπτώσεις κρατών, επισημαίνοντας τις περιοχές που έχουν ανάγκη προς βελτίωση και αναδεικνύοντας επίσης τις βέλτιστες πρακτικές.

Τα πλήρη αποτελέσματα του Δείκτη Ένταξης Ψυχικής Υγείας και το σύνολο των ευρημάτων τα οποία απορρέουν από την Λευκή Βίβλο, μπορείτε να τα βρείτε στη διεύθυνση: www.mentalhealthintegration.com

Κατάταξη χωρών

Ο Δείκτης Ένταξης Ψυχικής Υγείας του Economists (EIU) μετρά το βαθμό στήριξης των Ευρωπαϊκών κυβερνήσεων όσον αφορά στην ένταξη των ασθενών με ψυχική νόσο στην κοινωνία. Γίνεται σύγκριση των επιπέδων στήριξης ανάμεσα σε 30 Ευρωπαϊκές χώρες – τα 28 Κράτη Μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ελβετία.

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΧΩΡΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1 Γερμανία 85.6

2 Ην. Βασίλειο 84.1

3 Δανία 82.0

4 Νορβηγία 79.5

5 Λουξεμβούργο 76.6

6 Σουηδία 74.1

7 Ολλανδία 72.8

8 Εσθονία 71.4

9 Σλοβενία 71.1

10 Βέλγιο 70.7

11 Φινλανδία 70.0

12 Ισπανία 68.8

13 Γαλλία 68.4

14 Ιρλανδία 68.0

15 Πολωνία 65.4

16 Ιταλία 59.9

17 Μάλτα 59.7

18 Τσεχία 59.4

19 Αυστρία 57.9

20 Λιθουανία 53.5

21 Λετονία 51.9

22 Σλοβακία 46.8

23 Κύπρος 46.6

24 Ελβετία 45.7

25 Ουγγαρία 43.9

26 Κροατία 40.1

27 Πορτογαλία 38.1

28 Ελλάδα 38.0

29 Ρουμανία 34.7

30 Βουλγαρία 25.0

Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για το Δείκτη Ένταξης Ψυχικής Υγείας

Καθηγητής Peter Huxley, Ηνωμένο Βασίλειο

Καθηγητής για την Έρευνα Ψυχικής Υγείας, Πανεπιστήμιο Bangor University, Ουαλία

Kevin Jones, Ιρλανδία

Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συλλόγων Οικογενειών των Ατόμων με Ψυχική Ασθένεια (EUFAMI)

Pedro Montellano, Πορτογαλία

Πρόεδρος, Παγκόσμια Συμμαχία για την Ψυχική Υγεία – Δίκτυα Συνηγορίας στην Ευρώπη (GAMIAN Europe)

Dr Slawomir Murawiec, Πολωνία

Συνδιοργανωτής της τελευταίας Διάσκεψης του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τα Συστήματα Ψυχικής Υγείας για λογαριασμό της EHMA (Ευρωπαϊκής Εταιρείας Διαχείρισης Υγείας)

Stephanie Saenger, Ολλανδία

Πρόεδρος, Συμβούλιο Εργοθεραπευτών των Ευρωπαϊκών Χωρών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ποιες ασθένειες ''πυροδοτεί'' το άγχος!

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν