Διημερίδα για την δημόσια υγεία

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Διημερίδα για τη Μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υγείας στην Ελλάδα με τίτλο “Η Δημόσια Υγεία στον 21ο αιώνα” θα διεξαχθεί στην Αθήνα, 28-29 Μαρτίου.

 

Την διημερίδα θα τιμήσουν με την παρουσία τους ο πρωθυπουργός, η περιφερειακή διευθύντρια Ευρώπης του ΠΟΥ Zs Jacab, ο υπουργός Υγείας της Κύπρου Γ Παμπορίδης, εκπρόσωπος του υπουργείου υγείας της Ιταλίας και πολλά διευθυντικά στελέχη του WHO Europe.

Θα αναλυθούν πολιτικές δημόσιας υγείας δηλαδή πολιτικές που παρεμβαίνουν σε όλους εκείνους τους παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία του ατόμου, δηλαδή η υγεία του.

Παράγοντες περιβαλλοντικούς, διατροφικούς, κοινωνικούς, τρόπο ζωής, προστασία από λοιμώδη και μη μεταδοτικά νοσήματα με έμφαση στην πρόληψη και την αγωγή υγείας

Και εργαλεία την διακυβερνητική, την διατομεακή και διεπιστημονική συνεργασία στη λογική της «ενιαίας υγείας»

Οι πολιτικές δημόσιας υγείας, συνδυαζόμενες με ένα ολοκληρωμένο σύστημα ΠΦΥ και μια υψηλού επιπέδου νοσοκομειακή περίθαλψη, αποτελούν πυλώνα του ενιαίου συστήματος υγείας που δικαιούται κάθε άνθρωπος.

Οι πολιτικές δημόσιας υγείας αποτελούν βασικό στοιχεία της καθολικότητας στην πρόσβαση και άρσης των ανισοτήτων στην υγεία.

Η αναβάθμιση και επέκταση των δυο πρώτων πυλώνων του συστήματος (Δημόσια Υγεία και Πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας) αποτελεί όχι μόνο εξαιρετικής σημασίας αυτόνομο παράγοντα βελτίωσης της ποιότητας ζωής, αλλά και βασική προϋπόθεση επιβίωσης και αναβάθμισης του δευτεροβάθμιου και τριτοβάθμιου νοσοκομειακού συστήματος υγείας.

Όπως αναφέρει ο ΠΟΥ η οικονομική κρίση, οι κοινωνικές ανισότητες, η γήρανση του πληθυσμού, η υψηλή επίπτωση χρόνιων εκφυλιστικών νοσημάτων, οι μεταναστευτικές κ προσφυγικές ροές, οι περιβαλλοντικές απειλές με την κλιματική αλλαγή επηρεάζουν βασικά την υγεία μας.

Για αυτό το Ευρωπαϊκό Γραφείο του ΠΟΥ έχει υιοθετήσει ένα Σχέδιο Δράσης για την ενίσχυση των υπηρεσιών ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ως προς την ικανότητα παρέμβασης.

Ποια είναι η καινοτομία της διημερίδας ;

Εκτός από σημαντικές (keynote) εισαγωγικές ομιλίες όπου ξένοι και Έλληνες διακεκριμένοι ειδικοί θα αναφερθούν σε βασικά ζητήματα δημόσιας υγείας, έχουμε σχεδιάσει την 2η ημέρα παράλληλες συνεδριάσεις ειδικών ομάδων εργασίας με στόχο να έχουμε ανά πεδίο προτεραιοποίηση των δράσεων κ κυρίως πρακτικές εφαρμόσιμες λύσεις (practical solutions).

Τα θέματα τα οποία έχουν επιλεγεί αναδεικνύουν όλο το φάσμα των προτεραιοτήτων που οφείλουμε να αναδείξουμε και να καταστήσουμε εφαρμοσμένες πολιτικές.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι

Σύνδεση της ΠΦΥ με τις υπηρεσίες και τις δράσεις Δημόσιας Υγείας, με σκοπό την αποτελεσματική πρόληψη και την προαγωγή της υγείας

Πρόληψη και έλεγχος των μη μεταδιδόμενων νοσημάτων. Επαγγελματική και περιβαλλοντική υγεία.

Κοινωνικές ανισότητες και Δημόσια Υγεία

Επείγουσες καταστάσεις δημόσιας υγείας. Διεθνής Υγειονομικός   Κανονισμός, διασυνοριακές απειλές για την υγεία, μεταδοτικά νοσήματα.

Στρατηγικές αντιμετώπισης μικροβιακής αντοχής και νοσοκομειακών λοιμώξεων

Διαχείριση εμβολίων και εμβολιασμών. Εμβολιαστική πρόληψη και Ανοσοποίηση

Ρόλοι και αρμοδιότητες: σχεδιάζοντας αποτελεσματικές και σύγχρονες δομές δημόσιας υγείας.

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού στη δημόσια υγεία. Εκπαίδευση, εξειδίκευση, επαγγελματικές δεξιότητες

Διασφαλίζοντας τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών δημόσιας υγείας.

Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί για την παρουσίαση του ευρωπαϊκού σχεδίου του ΠΟΥ για την υγεία προσφύγων και μεταναστών , την παρουσίαση της εμπειρίας Ελλάδας και Ιταλίας, με παρουσία της πολιτικής ηγεσίας των υπουργείων μεταναστευτικής πολιτικής και υγείας και διάλογο με πολλούς εμπλεκόμενους φορείς.

Έτσι θα διαμορφωθούν τα βασικά σημεία ενός προγράμματος με ιεραρχημένους στόχους για την επόμενη πενταετία 2017-2021

Το Υπουργείο Υγείας έχει ξεκινήσει ένα συνεργατικό πρόγραμμα μεταρρύθμισης του συστήματος υγείας που στοχεύει στη βελτίωση της υγείας του ελληνικού πληθυσμού, αλλά και στην ισότητα της υγείας, με ιδιαίτερη έμφαση στις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες, οι οποίες πλήττονται περισσότερο από την κρίση. Ένας από τους στόχους αυτού του προγράμματος – ως μέρος της κυβερνητικής δέσμευσης για την καθολική κάλυψη – είναι η μεταρρύθμιση του συστήματος της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (ΠΦΥ), έτσι ώστε να λειτουργήσει ως θεμέλιο του ΕΣΥ. Ωστόσο, για να είναι επιτυχής η μεταρρύθμιση της ΠΦΥ, βελτιώνοντας την υγεία του πληθυσμού, είναι σημαντικό οι υπάρχουσες υπηρεσίες της δημόσιας υγείας (οι οποίες για ιστορικούς λόγους είναι επικεντρωμένες στον έλεγχο και στην πρόληψη των μεταδοτικών ασθενειών) να μετασχηματιστούν για να εστιάσουν στη μείωση της επίπτωσης και του επιπολασμού των μη-μεταδοτικών ασθενειών (NCDs).

Ο πολιτικός διάλογος αποτελεί μέρος του ευρύτερου μεταρρυθμιστικού προγράμματος του συστήματος υγείας της Κυβέρνησης, το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Περιφερειακό Γραφείο του ΠΟΥ για την Ευρώπη. Στην παρούσα φάση, ένα από τα βασικά ζητήματα, το οποίο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, είναι η ανάπτυξη μιας νέας μεσοπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για τις ελληνικές υπηρεσίες δημόσιας υγείας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για την Ενίσχυση των Ικανοτήτων Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών, την «Υγεία 2020» και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs).

Οι συμμετέχοντες θα συμπεριλαμβάνουν τους κύριους ενδιαφερόμενους φορείς, σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις της δημόσιας υγείας στην Ελλάδα: το Γραφείο του Πρωθυπουργού, μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου και Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων, εκπροσώπους από φορείς της δημόσιας υγείας και επαγγελματικών οργανώσεων, αρμόδιους φορείς χρηματοδότησης, περιφερειακές και υγειονομικές περιφερειακές αρχές, οργανώσεις ασθενών και ακαδημαϊκά ιδρύματα. Διεθνείς εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, όπως και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών και ΜΚΟ θα συμμετέχουν επίσης.

 

 

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν