Διαβάστε εδώ όλη την συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε η ηγεσία του ΥΥΚΑ για το ιδιοκτησιακό

  • Iatropedia
Το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων και η ένταση που επικρατεί με τους φαρμακοποιούς ανάγκασε την ηγεσία του υπυοργείου Υγείας να καλέσει εκτάκτως χθες τους δημοσιογράφους για να ξεκαθαρίσει τις θέσεις της για το θέμα.

Ανοίγοντας την συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Υγείας , Ανδρέας Ξανθός δήλωσε τα παρακάτω:

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε προκαταβολικά ότι θα εγκαινιάσουμε από εδώ και πέρα μια πιο τακτική επικοινωνία με όλους του υγειονομικούς συντάκτες, με την αφορμή κρίσιμων θεμάτων και επιλογών της πολιτικής ηγεσίας.

Θεωρήσαμε ότι ήτανε μία πρώτη αφορμή αυτή, η έκδοση αυτής της κοινής υπουργικής απόφασης. Θέλουμε να συζητήσουμε σήμερα, να δώσουμε απαντήσεις, γιατί είναι ένα θέμα που έχει βρεθεί στην επικαιρότητα και στο δημόσιο διάλογο το προηγούμενο διάστημα, αλλά προφανώς υπάρχουν πάρα πολλά θέματα υψηλού ενδιαφέροντος που αφορούν τον υγειονομικό τομέα και στα οποία, στο επόμενο διάστημα θα επιδιώξουμε να έχουμε τακτικές συναντήσεις και αναλυτικές εξηγήσεις για τις ρυθμίσεις και τα μέτρα που προωθούμε.

Να πούμε τώρα για το θέμα της σημερινής συνάντησης. Αντικείμενο της κοινής υπουργικής απόφασης αυτής, ήταν να ρυθμιστεί με βάση το Ν. 4336, το μνημονιακό νόμο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο, να ρυθμιστεί το καθεστώς έκδοσης αδειών ίδρυσης φαρμακείου.

Ξέρουμε πολύ καλά ότι αυτό, γενικότερα το καθεστώς λειτουργίας των φαρμακείων έχει τροποποιηθεί τα τελευταία χρόνια, τα μνημονιακή περίοδο με βασικές αλλαγές στο Ν. 4254/14, ο οποίος όπως πολύ καλά γνωρίζετε, αλλά και σε προηγούμενους νόμους, και κατήργησε τις αποστάσεις ανάμεσα στα φαρμακεία.

Απελευθέρωσε το ωράριο, άλλαξε το καθεστώς όσον αφορά τον ελάχιστο εμβαδόν και κυρίως ακύρωσε την ταύτιση ενός φαρμακοποιού με μία άδεια και άρα, έδωσε τη δυνατότητα σε έναν φαρμακοποιό να έχει πολλαπλές άδειες.

Αυτό που υπήρχε ως ουρά, επιτρέψτε μου τον όρο, αυτών των αλλαγών, ήταν το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα.

Στη συμφωνία του Eurosamita, δηλαδή τη κεντρική συμφωνία που έκανε η ελληνική κυβέρνηση και με βάση την οποία εκδόθηκε ο νόμος 4336 στις 12 Ιουλίου 2015, αναφέρεται ρητά ότι δεσμεύεται η ελληνική κυβέρνηση να υλοποιήσει τις κατευθύνσεις της εργαλειοθήκης 1 του ΟΟΣΑ, που αφορούν το ιδιοκτησιακό καθεστώς των φαρμακείων και το θέμα των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων παραπέμπεται για να αντιμετωπιστεί σε επόμενο χρονικό διάστημα.

Ουσιαστικά λοιπόν, είχαμε ένα δεδομένο πλαίσιο, στο οποίο κληθήκαμε να βγάλουμε μία κοινή υπουργική απόφαση. Η προσπάθειά μας ήταν σε μία διαπραγμάτευση αρκετά συστηματική, η οποία έγινε στη διάρκεια ενός μήνα περίπου με τους θεσμούς, να πετύχουμε τέτοιες ρυθμίσεις, στα πλαίσια αυτής της ΚΥΑ, οι οποίες να αποτελούν ασφαλιστικές δικλείδες για μια, επιτρέψτε μου τον όρο, ελεγχόμενη απελευθέρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος.

Ασφαλιστικές δικλείδες οι οποίες να διασφαλίζουν και την εύρυθμη λειτουργία της φαρμακευτικής αγοράς και την ευχερή πρόσβαση των πολιτών στο φάρμακο και την προστασία βεβαίως της δημόσιας υγείας.

Πιστεύουμε ότι με την τελική μορφή αυτής της υπουργικής απόφασης, αυτό επιτυγχάνεται. Θεωρούμε δηλαδή, ότι όντως οι ασφαλιστικές δικλείδες και οι ρυθμίσεις οι οποίες προβλέπονται, καθιστούν αυτό το πλαίσιο απελευθέρωσης, το οποίο ήταν δεδομένο, ελεγχόμενο και χωρίς παρενέργειες, ας πούμε, που θα δημιουργούσαν κυρίως πρόβλημα στην Δημόσια Υγεία.

Υπήρχαν τρία- τέσσερα σημεία τα οποία θα σας πω τις λεπτομέρειες αυτής της ρύθμισης. Σας λέω, όμως, προκαταβολικά ότι υπήρχαν και επιπλέον τρία- τέσσερα σημεία τα οποία επιδιώξαμε να υπάρξει μια καλύτερη διατύπωση, το οποίο, όμως, δεν έγινε κατορθωτό. Και οι εξελίξεις αυτές τις μέρες επισπεύσθηκαν επειδή ακριβώς η ρύθμιση αυτή ήταν προαπαιτούμενο στον να προχωρήσει η αξιολόγηση της χώρας, η εκταμίευση της δόσης των 2 δις και γενικότερα η ομαλοποίηση η δημοσιονομική και η χρηματοδοτική της χώρας μας.

Ποια ήταν τα σημεία τα οποία επιδιώξαμε. Ήταν, πρώτον, η άδεια ίδρυσης να είναι σε φαρμακοποιό. Αυτό θεωρήθηκε ότι αναιρεί την βασική ουσία της απελευθέρωσης και δεν υπήρξε, τέθηκε εκτός συζήτησης εξ αρχής.

Ήταν το θέμα του ποσοστού συμμετοχής του φαρμακοποιού στην ΕΠΕ, που επιδιώξαμε να είναι μεγαλύτερο. Συμφωνήσαμε, όμως, να είναι το τουλάχιστον 20%, ως βάση, και με δυνατότητα αυτό, μέσα από μια διαπραγμάτευση των εταίρων να είναι μεγαλύτερο.

Επίσης, ήταν το θέμα του αριθμού των αδειών, όπου η αρχική μας πρόταση ήταν να ήτανε ακόμα πιο περιορισμένος. Να είναι τρεις, δηλαδή. Η τελική ρύθμιση είναι πέντε με μια ασκητική δυνατότητα κατά μια κατά έτος, σε σύνολο δέκα μέχρι το 2020.

Και επίσης η δυνατότητα να είναι οι εταίροι της ΕΠΕ να είναι μόνο φυσικά πρόσωπα. Αυτό, σε αυτό προκαταβολικά σας λέω ότι υπήρξε ο αντίλογος ότι αυτό αντίκειται στο Δίκαιο το Επιχειρηματικό, το Εμπορικό Δίκαιο, και μπορούμε και αυτό είναι ένα ανοιχτό ζήτημα για μας, ούτως ή άλλως στο επόμενο διάστημα θα χρειαστούν νομοθετικές ρυθμίσεις από ένα πλαίσιο που αφορά την φαρμακευτική νομοθεσία για αυτό το κομμάτι των φαρμακείων που χρειάζεται αναπροσαρμογή στα νέα δεδομένα. Και θα επιδιώξουμε σε προσεχείς νομοθετικές ρυθμίσεις που θα υπάρξουν να αντιμετωπιστούν αυτές οι εκκρεμότητες.

Τώρα. Γιατί θεωρούμε ότι είναι, όπως σας είπα και πριν, ελεγχόμενη αυτή η απελευθέρωση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Πρώτον, διότι διατηρούνται τα πληθυσμιακά κριτήρια. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι πάρα πολύ κρίσιμο.

Είναι η αγορά και η διασπορά των φαρμακείων σε όλη την Ελλάδα, είναι πολύ μεγάλη. Αυτό ανταποκρίνεται σε συγκεκριμένες γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες της χώρας μας και θεωρούμε ότι είναι σωστό και επιθυμητό να παραμείνει, για να είναι ευχερής η πρόσβαση των ανθρώπων στο φάρμακο, ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Και με την έννοια αυτή, στον βαθμό που διατηρούνται πληθυσμιακά κριτήρια, είναι προφανές ότι δεν επίκειται καμία, κανένα κύμα αύξησης του αριθμού των φαρμακείων.

Αυτό το οποίο υπάρχει ως ενδεχόμενο είναι να υπάρχει εξαγορά αδειών και να, ενδεχομένως να ελεγχθεί από ένα, ας πούμε, επιχειρηματία, να υπάρξει μια παρέμβαση στην αγορά αυτού του τύπου.

Δεύτερον, δεν επηρεάζεται το καθεστώς λειτουργίας των σημερινών φαρμακείων. Τα φαρμακεία τα οποία λειτουργούν σήμερα διατηρούν την νομική τους μορφή, που έχουν, είτε ατομική επιχείρηση, είτε Ομόρρυθμη Εταιρεία, είτε Ετερόρρυθμη, διατηρούν την νομική τους μορφή και δεν επηρεάζεται το καθεστώς λειτουργίας, ούτε φυσικά μπορεί να επηρεαστεί το καθεστώς τιμών των φαρμάκων που όλοι ξέρουμε ότι είναι σε διατίμηση.

Οι νέες άδειες τώρα, οι οποίες με βάση αυτή την ΚΥΑ μπορούν να δοθούν και σε μη φαρμακοποιό, αυτό είναι το σημείο που αλλάζει. Αυτός που μπορεί να πάρει νέα άδεια θα είναι είτε φυσικό πρόσωπο, είτε με τη μορφή ΕΠΕ και για νομικό πρόσωπο βάλαμε ακριβώς τον περιορισμό ότι μόνο συνεταιρισμοί φαρμακοποιών μπορούν να πάρουν άδεια ίδρυσης φαρμακείων.

Θεωρούμε ότι με αυτό τον τρόπο δίνουμε και ένα, αν θέλετε, πολιτικό στίγμα ότι σε μία αγορά που απελευθερώνεται και αλλάζει χρειάζονται και άλλα μοντέλα οργάνωσης και των φαρμακοποιών και ότι υπάρχει πρέπει να υπάρχει μία πριμοδότηση, επιτρέψτε μου τον όρο, το λέω σχηματικά, συνεταιριστών και συνεργατικών σχημάτων σε αυτό το χώρο.

Τώρα, οι φαρμακοποιοί οι οποίοι θα μπορούν να πάρουν άδεια ίδρυσης φαρμακείου από εδώ και πέρα, μπορούν να επιλέξουν όποια μορφή εταιρική θέλουν, όποια μορφή νομική θέλουν. Είτε την μορφή της ατομικής επιχείρησης, είτε οποιαδήποτε άλλη νομική μορφή πλην της ανώνυμης εταιρείας.

Με αυτό τον τρόπο δίνουμε και στους φαρμακοποιούς μία δυνατότητα πολλαπλών επιλογών ανάλογα και με τα οικονομικά τους δεδομένα τα οποία ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ περιορισμένα σήμερα.

Τα φυσικά πρόσωπα, έχουμε πει ότι συστήνουν υποχρεωτικά ΕΠΕ στην οποία ως ελάχιστη συμμετοχή εταιρική έχει ο υπεύθυνος φαρμακοποιός με ποσοστό τουλάχιστον 20%.

Με αυτό τον τρόπο θεωρούμε ότι αναβαθμίζουμε και αναγνωρίζουμε τον ειδικό ρόλο του φαρμακοποιού, τον ειδικό επιστημονικό ρόλο του φαρμακοποιού στη λειτουργία του φαρμακείου, τον οποίο καθιστούμε εταίρο σε αυτή την επιχείρηση και όχι απλώς υπάλληλο.

Θεωρούμε ότι και η μορφή της ΕΠΕ, ξέρετε ότι είναι μία πιο ελεγχόμενη μορφή, εταιρική, σε σχέση με άλλες, παράδειγμα ανώνυμες εταιρείες, όπου το καθεστώς είναι πιο, ας πούμε, ανεξέλεγκτο.

Ο αριθμός των αδειών τώρα είπαμε ότι είναι, αρχίζει από 5 για το 2015 και μπορεί να αυξηθεί δυνητικά μέχρι τις 10 μέχρι το 2020. Με αυτό τον τρόπο πιστεύουμε ότι μπαίνει ένα όριο στην ανεξέλεγκτη παρέμβαση σε αυτή την αγορά. Είναι δηλαδή ελεγχόμενη η αύξηση και η παρέμβαση σε αυτό το χώρο.

Συμπερασματικά θεωρούμε ότι έχοντας να υλοποιήσουμε μία μνημονιακή δέσμευση βάλαμε τις ρήτρες αυτές που διατηρούν σημαντικά επίπεδα προστασίας σε ένα χώρο που όντως έχει ειδικά χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να έχει μία απλή εμπορική λειτουργία, αφορά ένα κοινωνικό αγαθό, αφορά το ρόλο του φαρμακείου που επίσης έχει κοινωνικά χαρακτηριστικά και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τα φαρμακεία σήμερα, αν θέλετε, υποκαθιστώντας σε μεγάλο βαθμό και την ανεπάρκεια του δημόσιου συστήματος υγείας, ειδικά στην πρωτοβάθμια φροντίδα, προσφέρουν και υπηρεσίες υγειονομικές διευκολύνοντας τους πολίτες, και αυτό θέλουμε να το κρατήσουμε και να το διατηρήσουμε.

Και πιστεύουμε πραγματικά ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να διέπεται με αποκλειστικά οικονομικούς όρους η λειτουργία του.

Διαπραγματευτήκαμε αυτό το διάστημα, περίπου ένα μήνα, σε συνεννόηση με την εκπροσώπηση των φαρμακοποιών στη χώρα, τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο, αλλά και επί μέρους φαρμακευτικούς Συλλόγους, με τα Προεδρεία των οποίων έχουμε συναντηθεί.

Πήραμε υπ’ όψιν όλη την επιχειρηματολογία τους και όλη τη τεκμηρίωση την οποία είχαν από τη διεθνή εμπειρία. Μάλιστα στα υπ’ όψιν της υπουργικής απόφασης, αναφέρονται ρητά και αποφάσεις του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου, που σχετίζονται με αυτό το θέμα και πιστεύουμε ότι το τελικό αποτέλεσμα, δεδομένων των δυσκολιών και των περιορισμών και των όρων που προδιέγραφε η συμφωνία, θεωρούμε ότι ήταν ικανοποιητικό.

Πιστεύουμε ότι και η πρόσβαση των πολιτών σε αυτό το κοινωνικό αγαθό δεν επηρεάζεται και η δημόσια υγεία προφανώς δεν τίθεται σε διακινδύνευση και πιστεύουμε ότι και η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς, σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμε ότι μετατρέπει αυτό το χώρο, σε χώρο επιρροής καρτέλ ή ολιγοπωλίων, που έχουν στόχο την υγεία του ασθενή, όπως ήταν νομίζω η βασική κριτική η οποία ασκήθηκε.

Προφανώς κάναμε έναν συμβιβασμό. Δεν πήγαμε να υποταχθούμε, ούτε να παραδοθούμε σε αυτή τη διαπραγμάτευση. Αξιοποιήσαμε όλα τα διαθέσιμα επιχειρήματα και εργαλεία και πιστεύω ότι καταλήξαμε σε μία ρύθμιση που πραγματικά δεν δημιουργεί ριζική ανατροπή στο σημερινό καθεστώς.

Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα που χρειάζονται νομοθετική ρύθμιση και διότι από το νόμο 4336 δημιουργήθηκε νομοθετικό κενό, και διότι στη πράξη κάθε ρύθμιση και κάθε αλλαγή δημιουργεί επιπλέον προβλήματα, τα οποία πολλές φορές είναι δύσκολο να προκαθορίσεις και να προδιαγράψεις, ας πούμε στη λεπτομέρειά τους.

Άρα, επίκειται μία αλλαγή στη φαρμακευτική νομοθεσία. Θα συγκροτήσουμε λοιπόν μία ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Υγείας, στην οποία θα συμμετέχουν και ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος και οι νομικοί του σύμβουλοι. Θα είναι μία άτυπη ας πούμε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, η οποία θα επεξεργαστεί και θα εισηγηθεί στο Υπουργείο τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στη φαρμακευτική νομοθεσία και που θα είναι συμβατές με αυτό το πλαίσιο.

Για εμάς η υπόθεση αυτή δεν έχει τελειώσει με την έκδοση μιας κοινής υπουργικής απόφασης. Το πεδίο είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό σε διαπραγμάτευση. Η διαπραγμάτευση δεν έχει τελειώσει και επειδή αυτός ο χώρος του φαρμάκου είναι ένας χώρος ο οποίος ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είχε στοχοποιηθεί και δικαίως και από την τρόικα στη διάρκεια των μνημονιακών αλλαγών που έγιναν τα τελευταία χρόνια.

Επειδή ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ήταν τελείως ανεξέλεγκτος και ότι υπήρξε ένα τεράστιο πάρτι με προκλητή ζήτηση και με έκρηξη της φαρμακευτικής δαπάνης στη δεκαετία του 2000, αυτός λοιπόν ο χώρος επειδή έχει στοχοποιηθεί και επειδή όντως υπάρχει μία επιμονή σε αλλαγές, θεωρούμε ότι χρειάζεται ειδική παρακολούθηση.

Πρόθεσή μας είναι λοιπόν, να συγκροτήσουμε ένα παρατηρητήριο των εξελίξεων στο χώρο τη αγοράς φαρμάκου, είτε αυτό αφορά την φαρμακοβιομηχανία, είτε αφορά τις φαρμακαποθήκες και τα φαρμακεία, στα πλαίσια του οποίου θα συμμετέχουν εμπειρογνώμονες από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και θα συλλέγουν πληροφορίες, στοιχεία, θα κάνουν μελέτες για τις επιπτώσεις αυτών των αλλαγών που γίνονται σε αυτό τον χώρο, της αγοράς φαρμάκου, και κυρίως για τις υγειονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Αυτό μας ενδιαφέρει.

Και θα ανατροφοδοτούν την πολιτική ηγεσία του υπουργείου για να μπορεί να κάνει τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. Θα είναι, δηλαδή, αυτό το Παρατηρητήριο ένα εργαλείο παρακολούθησης και παρέμβασης στον χώρο της αγοράς φαρμάκου που θα συμμετέχουν ισότιμα όλοι οι εταίροι.

Πρόθεση μας είναι, λοιπόν, με ανοιχτά χαρτιά, με συζητήσεις καθαρές και με κινήσεις πάνω στο τραπέζι να αντιμετωπίσουμε όλες τις εκκρεμότητες και όλες τις δυσκολίες και όλες τις παρενέργειες που ενδεχομένως να υπάρξουν, με κύριο γνώμονα το Δημόσιο Συμφέρον και την Δημόσια Υγεία.

Θεωρούμε ότι το κρίσιμο θέμα σήμερα, για τα φαρμακεία, και η μεγάλη απειλή, αν θέλετε, για την επιβίωση τους, δεν είναι τόσο η επιχειρηματική παρέμβαση, η δυνητική επιχειρηματική παρέμβαση σε αυτό τον χώρο όσο είναι η οικονομική ασφυξία από την δυσκολία που υπάρχει στις πληρωμές.

Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι πρέπει να δοθεί πολύ μεγάλη έμφαση σε αυτό το κομμάτι. Να ομαλοποιήσουμε όσο είναι δυνατόν και να κανονικοποιήσουμε την ροή των πληρωμών από την πλευρά του ΕΟΠΥΥ.

Αυτό, βεβαίως, προϋποθέτει μια αντίστοιχη διασφάλιση κανονικότητας από την πλευρά της ροής των ασφαλιστικών εισφορών υγείας από το ΙΚΑ και τα άλλα ταμεία προς τον ΕΟΠΥΥ.

Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι τα χρέη των ταμείων προς τον ΕΟΠΥΥ υπερβαίνουν το 1,5 δις αυτή την στιγμή και αν θέλετε είναι και η πηγή της δυσκολίας του ΕΟΠΥΥ να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις του και τις οφειλές του έναντι των παρόχων.

Πιστεύουμε επίσης ότι με την ομαλοποίηση την δημοσιονομική και την χρηματοδοτική της χώρας, με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και της εκταμίευσης των πρώτων δόσεων που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου, και ξέρετε πολύ καλά ότι ο χώρος της Υγείας είναι από τους χώρους εκείνους, από τους χώρους όπου τους προμηθευτές του Δημοσίου κατέχει δεσπόζουσα θέση.

Πιστεύουμε, λοιπόν, ότι με την ομαλοποίηση των οφειλών, την αποπληρωμή των οφειλών προς τους προμηθευτές, προς την φαρμακοβιομηχανία, που θέλουμε να συμβεί στο επόμενο διάστημα με την εκταμίευση αυτή, θα ομαλοποιηθεί συνολικά το σύστημα. Θα μπορούν και οι φαρμακοβιομηχανίες να κάνουν, να δίνουν μεγαλύτερη πίστωση στα φαρμακεία και έτσι να φύγει ο βραχνάς της οικονομικής ασφυξίας από το μικρό φαρμακείο της γειτονιάς, που σήμερα πραγματικά πιέζεται και είναι στα όρια της επιβίωσης.

Μας ενδιαφέρει, λοιπόν, η επιβίωση του μικρού φαρμακείου, μας ενδιαφέρει να μπορέσει ο επιστήμονας φαρμακοποιός να κρατήσει αυτή την λειτουργία την σημερινή και την κοινωνική της διάσταση και μας ενδιαφέρει να ευνοήσουμε, όπως είπα και πριν, παρεμβάσεις συνεργατικές- συνεταιριστικές που έχουν το στίγμα της κοινωνικής οικονομίας.

Νομίζω, όμως, και τελειώνω με αυτό, ότι το πιο κρίσιμο θέμα στον χώρο της αγοράς φαρμάκου, της υπόθεσης του φαρμάκου, είναι να ελαφρύνουμε, να ανακουφίσουμε τους πολίτες μέσα από ένα πλέγμα παρεμβάσεων και μέτρων που θα φορούν συνολικά την φαρμακευτική πολιτική, να μειώσουμε την πολύ μεγάλη οικονομική επιβάρυνση που υπάρχει σήμερα στον πολίτη για να έχει το φάρμακο που χρειάζεται.

Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχει τριπλασιαστεί το ποσοστό συμμετοχής. Ξέρετε πολύ καλά την επιβάρυνση που υπάρχει στην διαφορά ανάμεσα στην ασφαλιστική και στην λιανική τιμή. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και σε επίπεδο ποσού ανά συνταγή, την οποία καταβάλλει ο ασφαλισμένος, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με πριν από 5 χρόνια.

Το 2011 ο μέσος όρος επιβάρυνσης του ασθενή ανά συνταγή ήταν 6,5 ευρώ, 11,3% της συνολικής τιμής. Ενώ το 2014 είναι 10,9 ευρώ, το 30% περίπου της τιμής.

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι όλο αυτό το πλέγμα πρέπει να επανεξεταστεί. Πρέπει να ξαναδούμε και τα ποσοστά συμμετοχής των ασθενών, ιδιαίτερα για κατηγορίες που αφορούν παθήσεις που έχουν πολύ μεγάλη επίπτωση στον πληθυσμό, χρονίως πασχόντων. Πρέπει να ξαναδούμε την επιβάρυνση του 1 ευρώ ανά συνταγή και μελετάμε τον τρόπο για να γίνει αυτό.

Πρέπει να υπάρξει επιτέλους ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση που να μπορεί να κάνει real time έλεγχο της ζήτησης συνταγών, νομίζουμε ότι αυτό στρατηγικά είναι η απάντηση στην προκλητή ζήτηση και στην υπερσυνταγογράφηση που σε μεγάλο βαθμό παραμένει ακόμα.

Και είναι γνωστό ότι παρά το ότι έχει πέσει δραματικά η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, ο όγκος των συνταγών παραμένει σχεδόν ανεπηρέαστος.

Ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Πάυλος Πολάκης δήλωσε σχολιάζοντας ερωτήσεις δημοσιογράφων:

Έχουμε απόλυτη επίγνωση του τι είναι το ποσό και του τι δεν είναι. Και υπάρχει πολιτική δέσμευση της κυβέρνησης, και θα αποτυπωθεί στον ερχόμενο προϋπολογισμό, τόσο για την αύξηση κατά 300.000.000 ευρώ του οίου δαπανών που αφορά το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, δηλαδή, τα νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και τα ΠΕΔΗ.

Ήδη ένα πρώτο δείγμα γραφής δόθηκε με τα 150.000.000 ευρώ αύξησης του ορίου δαπανών που με βάση αυτά συνεχίζεται και η λειτουργία των νοσοκομείων.

Είμαστε γρήγοροι. Και δεύτερον, θα υπάρξει και μια αντίστοιχη ενίσχυση του ΕΟΠΥΥ στα πλαίσια και μιας συνολικής του αναδιοργάνωσης. Γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε και με βάση τα σημερινή δεδομένα, ο ΕΟΠΥΥ διαχειρίζεται περίπου 5.500.000.000 ευρώ και το υπουργείο Υγείας με τους εποπτευόμενους φορείς αυτό, πλην του ΕΟΠΥΥ και την γενική πολιτική ευθύνη, είναι γύρω στα 4.500.000.000 ευρώ το συνολικό κόστος της λειτουργίας.

Λοιπόν, υπάρχει πολιτική επιλογή από την κυβέρνηση και αν το θέλετε, είναι ένα από τα βασικά κοινωνικά αντισταθμίσματα και τα βασικά ισοδύναμα τα οποία θα προσπαθήσουμε το επόμενο διάστημα να πετύχουμε, απαλύνοντας τις συνέπειες μιας συμφωνίας την οποία υπογράψαμε υπό στυγνό εκβιασμό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Ήδη θα το δείτε και θα φανεί σε λίγες μέρες, δεν σας έχουμε καλέσει αυτό τον καιρό να τα πούμε γιατί έχουμε πει ότι θα μιλάμε όταν θα έχουμε κάτι να δείξουμε.

Θα δείτε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ότι θα υπάρχει μια αισθητή βελτίωση της κατάστασης, τόσο σε σχέση με το προσωπικό, όσο και σε σχέση με την λειτουργία των νοσοκομείων και των δομών της πρωτοβάθμιας υγείας.

Ένα μήνα τώρα που δεν έχουμε μιλήσει έχει γίνει μια τεράστια δουλειά προετοιμασίας. Τεράστια δουλειά. Και θα φανεί σε πολλαπλά επίπεδα, από τον ΕΚΑΒ και το… μέχρι τον ΕΟΠΥΥ, μέχρι τα νοσοκομεία, τις προσλήψεις και τα λοιπά.

Και είδατε, υποθέτω, ότι βγήκε και η προκήρυξη για τις 985 θέσεις συνολικά. Θα γίνει η κατανομή μέσα στις επόμενες μέρες των 2.400.000 ανά υγειονομική περιφέρεια και ανά κατηγορίες προσωπικού.

Έχουμε έρθει σε επαφή με τον ΑΣΕΠ. Ο στόχος είναι, και θα κριθεί και το ΑΣΕΠ από αυτό, να βγουν τα προσωρινά αποτελέσματα πριν τα Χριστούγεννα, για να μπορούμε να διορίσουμε κατευθείαν από τον Γενάρη με τα προσωρινά αποτελέσματα και με βάση τους τελικούς πίνακες που θα προκύψουν από αυτόν τον διαγωνισμό θα είναι και οι πίνακες από τους οποίους θα γίνουν διορισμοί, και από την επόμενη προκήρυξη, η οποία θα βγει σε τέτοιο χρονικό διάστημα που να μην καθυστερήσει πάλι στην επιλογή.

Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια επιτάχυνσης των διαδικασιών. Αυτό μπορώ να σας πω, ας πούμε, είναι ότι μέσα σε οκτώ μέρες διορίστηκαν 58 επικουρικοί, που δεν είχαν διοριστεί για πολλούς μήνες τόσοι και είναι αυτή την βδομάδα, θα υπάρξει μια σχετική έκρηξη στους διορισμούς με την ολοκλήρωση της αναπροσαρμογής των προϋπολογισμών. Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ