Χωρίς γιατρούς εργασίας οι επιχειρήσεις – Αδιέξοδο προκαλεί η νέα νομοθεσία του υπ. Εργασίας

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
ΟΕΝΓΕ
Εξαναγκασμένες να αναστείλουν την παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας είναι οι εταιρείες ΕΞΥΠΠ, σε επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που θα αιτηθούν νέες συμβάσεις ή ανανεώσεις συμβάσεων ή ακόμη επέκταση συμβάσεων σε νέες εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων αυτών. Κι αυτό μέχρι να δοθεί λύση στο αδιέξοδο που έχει οδηγήσει η νέα νομοθεσία του υπουργείου Εργασίας.

 

Η παραπάνω ενέργεια προκύπτει από την ομόφωνη απόφαση της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης του Πανελλαδικού Συνδέσμου Μελών Επιχειρήσεων ΕΞΥΠΠ (ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ) και λήφθηκε εκτιμώντας το αδιέξοδο που προκύπτει μετά την έκδοση πρόσφατης Υπουργικής Απόφασης του υπουργού Εργασίας, με την οποία συγκροτείται ο ειδικός κατάλογος, που καταγράφει τους γιατρούς που δεν διαθέτουν την ειδικότητα της Ιατρικής της Εργασίας και μπορούν να ασκούν κατ’ εξαίρεση καθήκοντα Ιατρού Εργασίας.

Αναφέρουν για το θέμα:

Η ΥΑ, υιοθετώντας αυστηρότερα, καταφανώς αντιφατικά και περιοριστικά κριτήρια ένταξης των ιατρών σε αυτόν τον κατάλογο, εντάσσει μόνον 354 ιατρούς που ασκούν κατ’ εξαίρεση καθήκοντα Ιατρού Εργασίας για να καλύψουν τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε όλη την Ελλάδα, οι οποίες καλύπτονταν, σύμφωνα με στοιχεία της Επιθεώρησης Εργασίας, μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του ειδικού καταλόγου (8-5-2018) από 892 Ιατρούς (μεταξύ των οποίων μόνο 106 ειδικοί ιατροί εργασίας).

Επιπλέον, εκτός του γεγονότος ότι οι κατ’ εξαίρεση ασκούντες καθήκοντα Ιατρού Εργασίας περιορίστηκαν στους 354, οι εν λόγω ιατροί, για να προσφέρουν υπηρεσίες ΙΕ πρέπει, με βάση τη νέα νομοθεσία και σύμφωνα με τη διευκρινιστική εγκύκλιο που ακολούθησε την ΥΑ, να διαθέτουν και βεβαίωση από τον Ιατρικό Σύλλογο της περιφερείας τους, με συγκεκριμένο λεκτικό: «ότι δεν υπάρχει ή δεν είναι διαθέσιμος ιατρός με την ειδικότητα της ΙΕ στην περιφέρεια τους». Οι Ιατρικοί Σύλλογοι δεν παρέχουν τις σχετικές βεβαιώσεις με αποτέλεσμα οι Επιθεωρήσεις Εργασίας να μην κάνουν δεκτή καμία ανάθεση καθηκόντων Ιατρού Εργασίας, καμία θεώρηση προγράμματος, όπως πριν από ένα μόλις μήνα.

Από τα παραπάνω εύλογα προκύπτει το συμπέρασμα ότι την επόμενη μέρα εφαρμογής των απαιτήσεων της σχετικής νομοθεσίας, η παροχή υπηρεσιών ιατρικής της εργασίας από ιατρούς του ειδικού καταλόγου οι οποίοι αποτελούν και το μεγαλύτερο όγκο ιατρών που ασχολούνται με το αντικείμενο, καθίσταται ουσιαστικά αδύνατη, φέρνοντας σε αδιέξοδο τις ελληνικές επιχειρήσεις που δεν θα μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες τους, ούτε ως προς τις ελάχιστες επιταγές της νομοθεσίας.

Ποιες είναι όμως οι άμεσες συνέπειες του συγκεκριμένου αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει οι επιχειρήσεις στη χώρα μας;

Επιχειρήσεις που μέχρι χθες απασχολούσαν ιατρούς από τον ειδικό κατάλογο και είχαν πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, σήμερα κινδυνεύουν να θεωρηθούν μη συμμορφωμένες με τη νομοθεσία και να απειλούνται με πρόστιμα.

Το προφανές αδιέξοδο αναμφίβολα έχει επιπτώσεις στην υγεία των εργαζομένων της χώρας, θέτει σε κίνδυνο τη Δημόσια Υγεία, αποτελεί δε, αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Εργασίας, καθώς αν και οι ανάγκες της χώρας είναι γνωστές και απαιτούνται περισσότεροι από 1000 ιατροί εργασίας για την κάλυψή τους, αυτή τη στιγμή ο συνολικός αριθμός των Ιατρών που μπορεί να ασκήσει καθήκοντα Ιατρού Εργασίας ανέρχεται μόνο στους 110 περίπου, δηλαδή μόνο οι Ιατροί που κατέχουν την συγκεκριμένη ειδικότητα.

Η ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΠΑΣΥΜΕΠ-ΕΞΥΠΠ είναι αποτέλεσμα του αδιεξόδου στο οποίο έχει οδηγηθεί η παροχή της υπηρεσίας Ιατρού Εργασίας και της αδυναμίας να καλυφθούν οι ανάγκες στις περίπου 4.000 επιχειρήσεις της χώρας, που σύμφωνα με τη νομοθεσία υποχρεούνται να παρέχουν στους εργαζόμενους τους τις υπηρεσίες αυτές, αποτελεί μονόδρομο και λήφθηκε με γνώμονα την αξιοπιστία στην παροχή υπηρεσιών των ΕΞΥΠΠ προς τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, καθώς ξαφνικά και αναιτιολόγητα από την πλευρά του Υπουργείου Εργασίας, δεν δίνεται πλέον στους γιατρούς του ειδικού καταλόγου πρόσβαση στη διαδικασία της παροχής νόμιμης υπηρεσίας ΙΕ.

Αναμφίβολα το αδιέξοδο που δημιούργησε το Υπουργείο Εργασίας επηρεάζει άμεσα τις επιχειρήσεις, που θέλουν και απαιτούν όχι μόνο να είναι σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία, αλλά να διαθέτουν ταυτόχρονα ουσιαστικές υπηρεσίες του Ιατρού Εργασίας στους εργαζομένους τους, προκειμένου να τους προστατεύσουν.

Ο ΠΑΣΥΜΕΠ ΕΞΥΠΠ έχει από την πρώτη στιγμή αναδείξει το πρόβλημα στις αρμόδιες αρχές και το ίδιο θα συνεχίσει να κάνει προς όφελος των εργαζομένων και των επιχειρήσεων.

Για το ΔΣ

Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος

Γιώργος Λαμπρινός, Α ́ Αντιπρόεδρος

Γιώργος Χριστοφορίδης, Β ́ Αντιπρόεδρος

Χρήστος Καλέας, Γενικός Γραμματέας

Απόστολος Σίσκος, Ταμίας