Χωρίς επαρκή ιατρική και οδοντιατρική κάλυψη 1 στα 25 παιδιά στην Ευρώπη

 • Ρούλα Τσουλέα
κάλυψη
Τι δείχνουν στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat) για την ΕΕ. Τι ισχύει στην Ελλάδα.

Χωρίς επαρκή ιατρική και οδοντιατρική κάλυψη βρίσκεται το 4% των παιδιών και των εφήβων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αναφέρει η στατιστική Αρχή της ΕΕ.

Όπως ανακοίνωσε η Eurostat, το 3,6% των παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών έχουν ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες. Επιπλέον, το 4,4% δεν έχουν την απαιτούμενη οδοντιατρική φροντίδα. Τα ποσοστά αυτά αφορούν το 2021 και είναι αυξημένα κατά σχεδόν 2% σε σύγκριση με τα αντίστοιχα του 2017.

Σύμφωνα με την Eurostat, η ιατρική και οδοντιατρική κάλυψη των παιδιών παρουσιάζει σημαντική διακύμανση από χώρα σε χώρα. Στην Ελλάδα, τα στοιχεία της δείχνουν ότι:

 • Το 1,6% των παιδιών έχουν ακάλυπτες ιατρικές ανάγκες
 • Το 1,8% έχουν ακάλυπτες οδοντιατρικές ανάγκες

Το μεγαλύτερο ποσοστό ανεπαρκούς ιατρικής κάλυψης παρατηρείται στις ευρωπαϊκές μονογονεϊκές οικογένειες (φθάνει στο 5,3%). Σε επίπεδο κρατών, οι χώρες με τα υψηλότερα ποσοστά ανεπαρκούς ιατρικής κάλυψης των παιδιών είναι:

 • Η Πολωνία (7,3%)
 • Η Λετονία (6,4%)
 • Η Ουγγαρία (4,7%)
 • Η Ρουμανία (4,7%)
 • Η Ισπανία (4,6%)

Αντιθέτως, η ιατρική κάλυψη των παιδιών είναι υψηλότερη σε:

 • Αυστρία (ανεπαρκής είναι μόνο στο 0,3% των παιδιών)
 • Λουξεμβούργο (ανεπαρκής στο 0,4% των παιδιών)
 • Κροατία (ανεπαρκής στο 0,9%)
 • Μάλτα, Λιθουανία και Κύπρος (ανεπαρκής στο 1,5% η κάθε μία)

Η οδοντιατρική κάλυψη

Από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, στα 11 καταγράφηκαν ποσοστά παιδιών με ανεπαρκή οδοντιατρική κάλυψη υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το ποσοστό αυτό ήταν και πάλι υψηλότερο στις μονογονεϊκές οικογένειες (έφτασε στο 7,1%). Ήταν επίσης υψηλότερο στις εξής χώρες:

 • Λετονία (7,7% των παιδιών)
 • Ισπανία (7,1%)
 • Ουγγαρία (7%)
 • Σλοβενία (6,8%)
 • Πορτογαλία (6,4%)

Στον αντίποδα, η οδοντιατρική κάλυψη των παιδιών είναι υψηλότερη στις εξής χώρες:

 • Λουξεμβούργο (υστερεί μόνο στο 0,6% των παιδιών)
 • Κροατία (υστερεί στο 0,8%)
 • Σουηδία (1,1%)
 • Αυστρία (1,2%)
 • Ιταλία (1,2%)

Φωτογραφία: iStock