Ατμοσφαιρική ρύπανση και φτώχεια «ρίχνουν» το IQ

  • Iatropedia
Ο συνδυασμός της έκθεσης σε μολυσμένη ατμόσφαιρα και της ανέχειας μπορεί να καταστεί «τοξικός» για την ανάπτυξη των παιδιών που γεννιούνται σε ένα τέτοιο περιβάλλον, επισημαίνει νέα έρευνα.

Παιδιά από μητέρες οι οποίες αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης τους ήταν εκτεθειμένες σε υψηλά επίπεδα πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAH) είχαν σημαντικά χαμηλότερες επιδόσεις σε τεστ νοημοσύνης κατά την ηλικία των 5 ετών εν σχέσει με συνομηλίκους τους με μητέρες που απολάμβαναν μεγαλύτερη οικονομική ασφάλεια και λιγότερη έκθεση σε μολυσμένη ατμόσφαιρα. Μάλιστα όπως επισημαίνουν ερευνητές του Columbia Center for Children's Environmental Health στην επιθεώρηση Neurotoxicology and Teratology, η έκθεση των παιδιών αυτών πριν την γέννησή τους σε ρύπους ΡΑΗ σχετίζεται με καθυστέρηση της ανάπτυξής τους στην ηλικία των τριών ετών, μειωμένο λεκτικό και πλήρους κλίμακας δείκτη νοημοσύνης (IQ) στα πέντε τους χρόνια και συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης στα επτά τους!

Οι ερευνητές παρακολούθησαν 276 ζευγάρια μητέρας-παιδιού στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αστικής μελέτης γεννήσεων στην Νέα Υόρκη, από την εγκυμοσύνη μέχρι την πολύ μικρή ηλικία των παιδιών. Οι μητέρες ανέφεραν στους ερευνητές κακουχίες που αντιμετώπισαν τόσο κατά την διάρκεια της κύησης όσο και σε διάφορες χρονικές στιγμές της πρώιμης παιδικής ηλικίας. Τα ευρήματα έρχονται να προστεθούν σε άλλα αποδεικτικά στοιχεία ότι το κοινωνικοοικονομικό μειονέκτημα μπορεί να αυξήσει τις αρνητικές επιπτώσεις των τοξικών φυσικών «στρεσογόνων παραγόντων» όπως είναι οι ατμοσφαιρικοί ρύποι στα αναπτυσσόμενα έμβρυα και τα μικρά παιδιά. Οι πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες βρίσκονται παντού στο περιβάλλον από τις εκπομπές καυσαερίων των κινητήρων οχημάτων, την καύση πετρελαίου ή άνθρακα για οικιακή θέρμανση και παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας, τον καπνό του τσιγάρου και άλλες πηγές καύσης