Άσυλο Ανιάτων: «Ακόμα δυσβάσταχτος ο ΕΝΦΙΑ»

  • Γιάννα Σουλάκη
ΕΝΦΙΑ
Παρά τη σημαντική μείωση του ΕΝΦΙΑ, το Άσυλο Ανιάτων εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται και να φορολογείται ως «μεγαλοϊδιοκτήτης» με κέρδη, αναφέρουν οι υπεύθυνοι του.

«Το Άσυλο Ανιάτων εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται και να φορολογείται ως «μεγαλοϊδιοκτήτης» με κέρδη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψιν ότι τα έσοδα από τα ενοίκια που εισπράττει, εισφέρονται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του σκοπού του», αναφέρουν οι υπεύθυνοι του Ασύλου Ανιάτων σχετικά με την πρόσφατη μείωση του ΕΝΦΙΑ.

Άσυλο αντιάτων: «Χαιρετίζουμε τη μείωση του ΕΝΦΙΑ»

Το Άσυλο Ανιάτων χαιρετίζει τη μείωση του ΕΝΦΙΑ, κατά 12% για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του, στο πλαίσιο του μειωμένου καταλογισμού του φόρου, που εφάρμοσε φέτος η Κυβέρνηση. «Κάθε μέτρο φοροελάφρυνσης αποτελεί για το Άσυλο Ανιάτων σημαντική ενίσχυση του κοινωνικού του έργου και διευκολύνει την έξοδό του από την οικονομική περιδίνηση των τελευταίων ετών», αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Ωστόσο, φέτος το Άσυλο καλείται να καταβάλει €897.000 έναντι €970.103,93 το 2018 και 1.028.000€ το 2017. «Παρά τη μείωση, το ποσό του φόρου, σε συνδυασμό με τις λοιπές φορολογικές του υποχρεώσεις, ξεπερνά κατά πολύ τη φοροδοτική δυνατότητα του Ασύλου και δυσχεραίνει το κοινωνικό του έργο», λένε οι υπεύθυνοι.

‘Ασυλο Ανιάτων: Περίθαλψη σε 170 συνανθρώπους μας

Σήμερα το Άσυλό Ανίατων προσφέρει περίθαλψη και φροντίδα σε 170 συνανθρώπους μας με ανίατες ασθένειες και απασχολεί 110 εργαζόμενους και νοσηλευτές, καλύπτοντας ένα τεράστιο κενό στον χώρο της δημόσιας περίθαλψης. «Συνεπώς η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Ασύλου δεν αποδίδει κέρδη και μερίδια, αλλά διασφαλίζει την δυνατότητα παροχής ποιοτικών υπηρεσιών σε συνανθρώπους μας, για την εκπλήρωση των σκοπών του», τονίζεται στην ανακοίνωση.

Η χρηματοδότηση του Ασύλου στα 126 χρόνια της λειτουργίας του, γίνεται από ίδιους πόρους, με την αρωγή φίλων και χορηγών υποστηρικτών, χωρίς δημόσια κρατική επιχορήγηση. «Αντίθετα τα τελευταία χρόνια καθηλώθηκε σε μία διαρκή προσπάθεια οικονομικής επιβίωσης και αναγκάστηκε να πουλήσει ακίνητα, μόνο για να καλύψει τις διογκωμένες φορολογικές του υποχρεώσεις», λένε οι υπεύθυνοι του Ασύλου, οι οποίοι ζητούν από την κυβέρνηση εκλογίκευση του φορολογικού πλαισίου σε κοινοφελή σωματεία, όπως είναι ο Άσυλο Ανιάτων:

«Περιμένουμε απο την νέα κυβέρνηση, αφού εξετάσει συνολικά τις προτάσεις, να εκλογικεύσει το φορολογικό πλαίσιο σε ότι αφορά τα κοινωφελή σωματεία όπως το Άσυλο Ανιάτων ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε το κοινωνικό μας έργο, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τις υποχρεώσεις μας απέναντι στο κράτος και την ελληνική κοινωνία».