ΑΣΕΠ: Τι απαντά για τις καθυστερήσεις στον διορισμό Διοικητών ΥΠΕ – Έρχονται ριζικές αλλαγές από τον Ιούνιο

  • Γιάννα Σουλάκη
ΑΣΕΠ
Αλλαγές με στόχο την επίσπευση των διορισμών στο Δημόσιο, φέρνει η κυβέρνηση η οποία φιλοδοξεί να καλύψει ταχύτερα και τις κενές θέσεις το ΕΣΥ.

Η κυβέρνηση αναγνωρίζει πως υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις στις διαδικασίες διενέργειας του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί σημαντικό μέρος του Δημοσίου.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Αθανάσιος Παπαϊωάννου απαντώντας σε δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού για τον διορισμό Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των ΥΠΕ, αναφέρει σε μακροσκελή ανακοίνωσή του, όλες τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν.

Σημειώνει ότι τηρήθηκαν τα χρονοδιαγράμματα, παραθέτει τις ημερομηνίες και τα γεγονότα και επισημαίνει πως «δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη».

«Το τελευταίο διάστημα, και ιδιαίτερα μετά την από 13/06/2024 ανακοίνωση από το ΑΣΕΠ των προσωρινών αποτελεσμάτων για τις θέσεις των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ), υπήρξαν δημοσιεύματα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο καθώς και τηλεοπτικά ρεπορτάζ στα οποία γίνεται λόγος για καθυστερήσεις του ΑΣΕΠ ως προς την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και ως εκ τούτου αναπόφευκτα δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη.

Για να μπορέσει να αξιολογηθεί η βασιμότητα των ισχυρισμών αυτών, θα πρέπει αρχικά να δούμε το χρονοδιάγραμμα των ενεργειών και τα ακριβή γεγονότα», τονίζει ο ίδιος και στη συνέχεια παραθέτει όλες τις ημερομηνίες*, καταλήγοντας:

«Όπως προκύπτει από την ανωτέρω ανάλυση, ο ν. 5062/2023 εφαρμόζεται με όλα τα εχέγγυα που το ΑΣΕΠ διαχρονικά παρέχει, εξασφαλίζοντας την αξιοπιστία και το μη διαβλητό της διαδικασίας. Στην προσπάθεια αυτή, η Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής καθώς και οι εργαζόμενοι που παρέχουν υποστήριξη δουλεύουν με ευσυνειδησία, επαγγελματισμό και επίγνωση του σημαντικού τους έργου.

Σε όποιον πιστεύει ότι αυτοί είναι αργοί ρυθμοί, καλείται να απαντήσει στο εξής εύλογο ερώτημα: πόσο χρονικό διάστημα θα ήταν αναγκαίο σε μια ιδιωτική εταιρία επιλογής ανωτάτων στελεχών για να διενεργήσει και να ολοκληρώσει την ανωτέρω διαδικασία, η οποία σημειώνεται ότι δεν θεσπίστηκε από το ΑΣΕΠ αλλά από τον νομοθέτη;».

ΑΣΕΠ: Αλλάζει ο νόμος, επισπεύδονται οι διαδικασίες

Ωστόσο, είναι κοινά αποδεκτό πως οι διαδικασίες διενέργειας των διαγωνισμών του ΑΣΕΠ είναι εξαιρετικά χρονοβόρες.

Έτσι, πολυνομοσχέδιο που αναμένεται να κατατεθεί για ψήφιση στη Βουλή έως τα τέλη Ιουνίου έχει στόχο να φέρει ριζικές αλλαγές στην διαγωνιστική διαδικασία του ΑΣΕΠ, προκειμένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες.

Μεταξύ των αλλαγών που εξετάζονται -σύμφωνα με δημοσιεύματα- είναι η διαδικασία να ολοκληρώνεται σε 6 μήνες αντί για 2 χρόνια, να δημιουργηθεί σύστημα ταχύτερου ελέγχου των δικαιολογητικών με τη δημιουργία ψηφιακής θυρίδας υποψηφίου, από την οποία θα αντλούνται αυτόματα και άπαξ από όλα τα ψηφιακά μητρώα του Δημοσίου (gov.gr, e-efka, ptyxia.gov.gr). Τέλος συζητείται και η δημιουργία επετηρίδας για άντληση στελεχών.

Επίσης, εξετάζεται ακόμη και η περίπτωση να θεσμοθετηθεί «ποινή» σε περίπτωση μη αποδοχής του διορισμού, καθώς υπάρχει πολύ συχνά το φαινόμενο να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες και οι επιλαχόντες να μην αποδέχονται τις θέσεις (π.χ. νοσηλευτές και λοιπόν προσωπικό). Η ποινή μπορεί να θέτει τον υποψήφιο εκτός της συμμετοχής στη διαδικασία του ΑΣΕΠ για συγκεκριμένο αριθμό χρόνων.

Το υπουργείο Εσωτερικών φαίνεται να επανεξετάζει επίσης και το κριτήριο της εντοπιότητας.

Να σημειωθεί πως στον τομέα της Υγείας έχουν προγραμματιστεί 6.500 προσλήψεις σε γιατρούς, νοσηλευτές και παραϊατρικό προσωπικό και έπονται κοντά στις 4.000 για το 2025, που έχουν εγκριθεί.

*Υπάρχουν καθυστερήσεις στην επιλογή Διοικητών και Υποδιοικητών ΥΠΕ;

Δείτε αναλυτικά όλες τις διαδικασίες που τηρήθηκαν στον διαγωνισμό για τους Διοικητές και Υποδιοικητές ΥΠΕ, με τα στοιχεία που παραθέτει ο πρόεδρος του ΑΣΕΠ, Αθανάσιος Παπαϊωάννου:

Α1. 3.11.2023: Δημοσίευση του ν. 5062/2023, ο οποίος αφορά στο νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων φορέων του δημοσίου τομέα.

Α2. 29.12.2023: Έναρξη δημοσίευσης προσκλήσεων εκδήλωση ενδιαφέροντος, κατόπιν μακρών διαβουλεύσεων με το Υπουργείο Υγείας λόγω ερμηνευτικών δυσχερειών του νέου νόμου και της ανάγκης ενημέρωσης του νέου, τότε, Υπουργού Υγείας, για συνολικά επτά  (7) θέσεις Διοικητών ΥΠΕ, δεκατέσσερις (14) θέσεις Αναπληρωτών Διοικητών ΥΠΕ και εκατόν πενήντα δυο (152) θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων.

Α3. 1.2.2024: Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής. Υπεβλήθησαν συνολικά χίλιες διακόσιες εβδομήντα επτά (1.277) αιτήσεις, εκ των οποίων διακόσιες είκοσι εννιά (229) αφορούσαν στις θέσεις ευθύνης ΥΠΕ.

Α4. Φεβρουάριος 2024: Επίλυση από τα Υπουργεία Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθώς και την Κοινωνία της Πληροφορίας των  χρηματοδοτικών ζητημάτων που συνδέονται με τη διενέργεια της σχετικής ηλεκτρονικής εξέτασης.

Α5. 30-31.3.2024: Διεξαγωγή γραπτής εξέτασης, η οποία για πρώτη φορά έγινε ηλεκτρονικά και με θέματα αμιγώς δεξιοτήτων σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές.

Α6. 12.4.2024: Ενημέρωση των 1.034 συμμετεχόντων υποψηφίων για τη βαθμολογική τους επίδοση στον διαγωνισμό.

Α7. Μέσα Απριλίου – μέσα Ιουνίου 2024: Εξέταση αιτήσεων και δικαιολογητικών περισσότερων από 200 υποψηφίων, με βάση τις προβλεπόμενες διαδικασίες του ν. 5062/2023, για τις συνολικά είκοσι μία (21) θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών των επτά (7) Υγειονομικών Περιφερειών. Για την ολοκλήρωση του ελέγχου απαιτήθηκε η εξέταση άνω των 10.000 σελίδων δικαιολογητικών από την αρμόδια Επιτροπή Επιλογής την οποία επικουρούσαν τρεις (3) γραμματείς του Υπουργείου Υγείας και δυο (2) του ΑΣΕΠ που συχνά εργάσθηκαν σε επταήμερη βάση. Σημειώνεται ότι η ως άνω αρμόδια πενταμελής Επιτροπή (η οποία, σύμφωνα με τον νόμο, συγκροτείται από 1 μέλος ΑΣΕΠ ως Πρόεδρο, 1 Νομικό Σύμβουλο του Κράτους και 3 Γενικούς Γραμματείς) έχει συνεδριάσει έως τώρα επτά  (7) φορές για την επίλυση των ανακυψάντων ζητημάτων.

Α8.  13.6.2024: Ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων με τη συνολική μοριοδότηση των υποψηφίων.

Α9. 19.6.2024: Λήξη προθεσμίας υποβολής ενστάσεων. Υποβλήθηκαν συνολικά εξήντα (60) ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων.

Περαιτέρω, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται από τον νόμο, απαιτούνται τα εξής στάδια:

Β1.  Εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν.

Β2.  Ανακοίνωση οριστικών πινάκων των επτά (7) πρώτων επιλέξιμων υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση.

Β3.  Κλήση σε συνέντευξη των επτά (7) πρώτων σε βαθμολογία επιλέξιμων υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση, [συνολικά είκοσι μία (21) θέσεις Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών].

Β4.  Διεξαγωγή 142 συνεντεύξεων και κατάρτιση πίνακα των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων ανά θέση, σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία από την συνέντευξη, τη γραπτή εξέταση και το σύνολο των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών κριτηρίων του ν. 5062/2023.

Β5.  Αποστολή του πίνακα των  τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων στον εποπτεύοντα Υπουργό Υγείας.

Β6.  Επιλογή από τον Υπουργό Υγείας των επτά (7) Διοικητών ΥΠΕ και των δεκατεσσάρων (14) Αναπληρωτών Διοικητών ΥΠΕ και, εν συνεχεία, έγκριση από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή.

Β7. Συγκρότηση ανά Υγειονομική Περιφέρεια των επτά (7) Επιτροπών Επιλογής (με συμμετοχή του αντίστοιχου επιλεγέντος Διοικητή ΥΠΕ) για τις θέσεις των ανά Υγειονομική Περιφέρεια Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών Νοσοκομείων.

Β8. Διεξαγωγή των αντίστοιχων σταδίων που περιγράφηκαν ήδη (από το σημείο Α7 και μετά) έως την αποστολή στον Υπουργό Υγείας του ανά Νοσοκομείο πίνακα των τριών (3) επικρατέστερων υποψηφίων για την τελική επιλογή από τον Υπουργό Υγείας.