Αποκλεισμένοι από τα καινοτόμα φάρμακα οι ασθενείς με ηπατίτιδα C

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Στο Συμβούλιο της Επικρατείας καταφεύγει ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος, ο "Προμηθέας" κατά του αποκλεισμού των ασθενών με ηπατίτιδα C από τις νέες, αποτελεσματικές φαρμακευτικές θεραπείες.

Ο «Προμηθέας» αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι «ως γνωστόν, από το 2014 έχουν λάβει έγκριση κυκλοφορίας στην Ελλάδα πληθώρα νέων φαρμάκων για τη θεραπεία της HCV λοίμωξης. Αυτά τα φάρμακα έφεραν αλλαγές ως προς τη θεραπεία της ηπατίτιδας C, επιτρέποντας τη χρήση θεραπευτικών σχημάτων που μπορούν να χορηγηθούν από το στόμα, έχουν υψηλά αποτελέσματα ίασης, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 90% και συνδέονται με ελάχιστες ως καθόλου ανεπιθύμητες ενέργειες σε σύγκριση με τα προηγούμενα θεραπευτικά σχήματα που περιέχουν ιντερφερόνη, ενώ παράλληλα η θεραπεία έχει μικρότερη χρονική διάρκεια. Σε αυτές επαναστατικές εξελίξεις στον χώρο της υγείας, ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), έχει θέσει μέχρι στιγμής περιοριστικά κριτήρια στην πρόσβαση των ασθενών στην θεραπεία.

Ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας», δέχτηκε καταγγελίες από ανθρώπους που ζουν με ηπατίτιδα C και δέχτηκαν απορριπτική απάντηση, από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στο αίτημα χορήγησης των νέων φαρμάκων. Οι συγκεκριμένοι ασθενείς είχαν μία τουλάχιστον αποτυχημένη προσπάθεια θεραπείας σε σχήματα με ιντερφερόνη, ή ακόμα και αντένδειξη στη λήψη των σχημάτων αυτών. Έτσι καταθέσαμε αίτηση προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. μαζί με το Σωματείο Ηπατομοσχευθέντων Ελλάδος “ΗΠΑΡχω” στις 04.01.2016 ζητώντας την άμεση αναθεώρηση των περιοριστικών κριτηρίων πρόσβασης στις νέες θεραπείες για την ηπατίτιδα C. Δυστυχώς, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απέρριψε την εν λόγω αίτηση αφήνοντας ανθρώπους που ζουν με ηπατίτιδα C χωρίς θεραπευτική επιλογή.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα της κατάστασης, σε συνεργασία με το Σωματείο Ηπατομεταμοσχευθένων Ελλάδος «ΗΠΑΡχω» και έξι μέλη του ΣΑΗΕ «Προμηθέας» προσφύγαμε στις 24.03.2016 στο Συμβούλιο της Επικρατείας (Σ.Τ.Ε.) κατά του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την ακύρωση της με αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Α/Γ99/152/05.01.2016 απόφασης του Προέδρου του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, με την οποία απέρριψε την από 04.01.2016 αίτησή μας για αναθεώρηση των κριτηρίων αποζημίωσης φαρμάκων τα οποία χορηγούνται στους ασθενείς με ηπατίτιδα C, καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης, προγενέστερης ή μεταγενέστερης.

Με τα συγκεκριμένα κριτήρια που επιβάλει το Υπουργείο Υγείας και ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καταστρατηγείται το θεμελιώδες δικαίωμα της πρόσβασης στην θεραπεία, για χιλιάδες ασθενείς, αφήνοντας τους χωρίς καμία θεραπευτική επιλογή. Γι αυτό το λόγο κάναμε χρήση των νομίμων μέσων προκειμένου να προστατευθεί το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα των ασθενών που ζουν με ηπατίτιδα C, αλλά και κάθε πολίτη στην υγεία».