Αντώνης Καρόκης: Να γίνει η Ελλάδα διεθνές κέντρο αριστείας στα δεδομένα πραγματικής κλινικής πρακτικής

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας μπορεί να καταστεί άκρως αποδοτικό, ποιοτικό και βιώσιμο, παρά το δυσμενές περιβάλλον και τους ασφυκτικούς περιορισμούς υπό τους οποίους καλείται να λειτουργήσει, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που ήδη διαθέτει – προεξάρχοντος του πλούτου υγειονομικών δεδομένων, σύμφωνα με όσα παρουσίασε ο κ. Αντώνης Καρόκης, Διευθυντής Εταιρικών Υποθέσεων της MSD Ελλάδας στο e-Health Forum 2016.

Συγκεκριμένα, η Ελλάδα μπορεί να αναδειχθεί σε διεθνές κέντρο αριστείας για τη συλλογή και ανάλυση δεδομένων πραγματικής κλινικής πρακτικής, γεγονός που εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην απελευθέρωση σημαντικών επενδύσεων, τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας υψηλής ειδίκευσης και την εισροή εσόδων μέχρι και 25 εκατ. ευρώ στα δημόσια ταμεία.

Σε προνομιακή θέση η χώρα λόγω του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης

Η Ελλάδα βρίσκεται σε προνομιακή θέση, λόγω της λειτουργίας του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης το οποίο διασυνδέει 11 εκατομμύρια χρήστες -ασθενείς, παρόχους υγείας, υπηρεσίες- σε μια ενιαία πλατφόρμα, δημιουργώντας ένα τεράστιο όγκο υγειονομικών δεδομένων. Λίγες χώρες στην Ευρώπη έχουν αναπτύξει ένα τόσο προηγμένο και πλούσιο σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με υποδομές στο Υπουργείο Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, υπογράμμισε ο κ. Αντώνης Καρόκης. Με την προσθήκη των κατάλληλων κλινικών δεδομένων, το  σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης μπορεί να γίνει ένα από τα καλύτερα «εργαστήρια» επεξεργασίας και παραγωγής πραγματικών δεδομένων για όλες τις κατηγορίες φαρμάκων, προσελκύοντας στη χώρα επενδύσεις για την πραγματοποίηση κλινικών μελετών και ερευνών στον κλάδο της υγείας.

Καλύτερος έλεγχος της υγειονομικής δαπάνης, βέλτιστα αποτελέσματα για τους ασθενείς

Όπως εξήγησε ο κ. Καρόκης, η συστηματοποίηση της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων πραγματικής κλινικής στην Ελλάδα θα λειτουργήσει προς όφελος τόσο των ίδιων των ασθενών όσο και του συστήματος υγείας, διασφαλίζοντας σημαντικούς πόρους για τη χρηματοδότηση του συστήματος υγείας. Στη βάση των τεκμηριωμένων δεδομένων που θα παρέχει θα μπορούν να λαμβάνονται πιο αποτελεσματικές αποφάσεις για τη διάγνωση και θεραπεία των ασθενών αλλά και τον έλεγχο της υγειονομικής δαπάνης, παραμετροποιώντας κλινικά και κοινωνικά οφέλη και σχέση κόστους και αποτελεσματικότητας.

Ανθρωποκεντρικό μοντέλο χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση του προϋπολογισμού υγείας

Η ανάδειξη της Ελλάδας σε διεθνές κέντρο αριστείας με την αξιοποίηση των υφιστάμενων δυνατοτήτων μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς  περαιτέρω επιβάρυνση του ήδη περιορισμένου προϋπολογισμού υγείας, και συνάδει με την απαραίτητη μετάβαση από το ισχύον αδιέξοδο μοντέλο περικοπής δαπανών και επιβολής ποινών σε ένα μοντέλο με επίκεντρο τον ασθενή που στηρίζεται στις συνέργειες, τις στοχευμένες βελτιωτικές παρεμβάσεις και την ανάπτυξη. Απαραίτητη προϋπόθεση, σύμφωνα με τον κ. Καρόκη, είναι η σύνταξη ενός Εθνικού Χάρτη και στρατηγικής στη βάση της συνεργασίας μεταξύ του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, θεσμικών φορέων, και της ακαδημαϊκής και επιστημονικής κοινότητας.