Αντιδράσεις για την είσοδο ιδιωτών γιατρών στα Δημόσια Νοσοκομεία

  • Γιάννα Σουλάκη
νοσοκομεία
Πρόταση - βόμβα των Ιατρικών Συλλόγων όλης της χώρας να μετατραπεί η σημερινή νομική μορφή των Νοσοκομείων από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ), αντιμετωπίζει την αντίδραση των νοσοκομειακών γιατρών.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έκαναν σήμερα στους δημοσιογράφους οι γιατροί του ΠΙΣ, το σύνολο των δημοσίων νοσοκομείων θα υπάγονται απευθείας σε ένα νέο εξειδικευμένο δημόσιο οργανισμό, το «ΕΣΥ ΝΠΔΔ», ο οποίος θα αναλάβει την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία όλης της προσφοράς Δημοσίων Υπηρεσιών Υγείας στη χώρα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας.

Η απόφαση για τις συγκεκριμένες προτάσεις ελήφθη με βάση τα συμπεράσματα της Συνόδου της Ολομέλειας των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας, του επίσημου οργάνου του ΠΙΣ.

Σύμφωνα με τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, το «ΕΣΥ ΝΠΔΔ» θα αποτελεί τον μητρικό φορέα και θα διαθέτει σύγχρονη οργάνωση και προσωπικό υψηλής εξειδίκευσης με προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.

Για «κόκκινο πανί» κάνει λόγο με ανακοίνωσή της η Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνας και Πειραιά (ΕΙΝΑΠ):

«Το ΔΣ της ΕΙΝΑΠ εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του τόσο για την εισήγηση που κατατέθηκε στο ΔΣ του ΠΙΣ στις 11/10/19 με θέμα «τρέχουσα κατάσταση στο ΕΣΥ», όσο και με το δελτίο τύπου στις 14/10/19.

Θέσεις όπως «να επανεξεταστούν και να αναδιαμορφωθούν οι εργασιακές σχέσεις των γιατρών του ΕΣΥ και να εξεταστεί η απασχόληση ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ» καθώς και «αλλαγή του χαρακτήρα των δημόσιων νοσοκομείων σε ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα» αποτελούν κόκκινο πανί για το σύνολο των μαχόμενων νοσοκομειακών γιατρών και του νοσοκομειακού κινήματος. Η ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ βρίσκει ριζικά αντίθετη τη συντριπτική πλειοψηφία των γιατρών του», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Δείτε επίσης – Γιώργος Πατούλης: Προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό των Ιατρικών Συλλόγων

Ποιες είναι οι προτάσεις του ΠΙΣ για τη εισαγωγή ελευθεροεπαγγελματιών ιδιωτών γιατρών στο ΕΣΥ

Σύμφωνα με τις δηλώσεις των γιατρών του ΠΙΣ:  «Η «αποδοτικότητα» των Δημοσίων Νοσοκομείων αποτελεί σήμερα απαγορευμένη έννοια. Πανάκριβος εξοπλισμός και εξειδικευμένο προσωπικό δεν αξιοποιούνται επαρκώς, με αποτέλεσμα μεγάλες λίστες, τεράστιες ουρές και σπατάλη πόρων. Η αποδοτικότητα των Νοσοκομείων του ΕΣΥ σύμφωνα με δημοσιεύσεις κυμαίνεται από 50% έως 70% στα μικρά και μεσαία Νοσοκομεία και μόνο το 25% των Νοσοκομείων (μεγάλα Νοσοκομεία του κέντρου) έχουν υψηλότερη αποδοτικότητα. Κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι σήμερα με βάση τα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου, το 75% των Ελλήνων πολιτών έχουν αρνητική άποψη για το Σύστημα Υγείας της χώρας (το χαμηλότερο ποσοστό στην ΕΕ), ενώ ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι κάτω του 30%»

Η λύση που προτείνει ο ΠΙΣ είναι η μετατροπή της Νομικής Μορφής των Νοσοκομείων από «ΝΠΔΔ» σε «ΝΠΙΔ» Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τη δημιουργία ενός νέου Οργανισμού του «ΕΣΥ ΝΠΔΔ», ο οποίος θα αναλάβει την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία όλης της προσφοράς Δημοσίων Υπηρεσιών Υγείας στη χώρα, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας.

«Τα εργασιακά δικαιώματα των ήδη υπηρετούντων εργαζομένων σ’ αυτά πρέπει να διασφαλισθούν, καθώς και η δωρεάν πρόσβαση όλων των πολιτών», αναφέρουν οι γιατροί. .

‘Οσο για τις αλλαγές στα νοσοκομεία, αυτές προβλέπεται να είναι ριζικές, καθώς οι προτάσεις του ΠΙΣ προβλέπουν την είσοδο ιδιωτών γιατρών, οι οποίοι θα έχουν το διαίωμα να νοσηλεύουν, χειρουργούν κλπ τους ασθενείς τους στον δημόσιο τομέα. Οπως τόνισαν και υπογράμμισαν οι γιατροί του ΠΙΣ: «Δεν θα υπάρχει καμία επιβάρυνση για τους ίδιους τους ασθενείς, καθώς το κόστος της νοσηλείας τους θα καταβάλλει ή ο ΕΟΠΥΥ ή ο ιδιωτικός ασφαλιστικός φορέας κατά περίπτωση»

Σε άλλες προτάσεις:

  • Πρόσβαση και των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών στα δημόσια νοσοκομεία προκειμένου να μπορούν να νοσηλεύσουν ασθενείς που παρακολουθούν.
  • Προτείνεται η υιοθέτηση του ετήσιου κλινικού προϋπολογισμού ανά τμήμα και της ευθύνης διαχείρισής του από τους Διευθυντές εκάστου τμήματος.
  • Επέκταση του θεσμού της ολοήμερης λειτουργίας των Δημοσίων Νοσοκομείων σε διαγνωστικές και επεμβατικές πράξεις και χειρουργεία
  • Θεσμοθέτηση του δικαιώματος του ασθενή να επιλέγει με διαφανή διαδικασία τον θεράποντα ιατρό του.
  • Σύναψη συμβάσεων των Δημοσίων Νοσοκομείων με Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες Ελλάδος και εξωτερικού.
  • Παροχή ειδικών κινήτρων (οικονομικά, εξέλιξης κλπ) σε ιατρούς και νοσηλευτές για υπηρέτηση σε άγονες και απομακρυσμένες περιοχές.
  • Παροχή στις δομές του ΕΣΥ της δυνατότητας να συνάπτουν ειδικές συμβάσεις με Ιδιώτες ιατρούς μετά από αυστηρή αξιολόγηση και με αμοιβές καθοριζόμενες από το κράτος, προκειμένου να καλύπτουν επιτακτικές ανάγκες εφόσον οι τοπικές συνθήκες το επιβάλλουν.
  • Θεσμοθέτηση της δυνατότητας πρόσληψης για συγκεκριμένο χρονικό́ διάστημα και όταν οι περιστάσεις το επιβάλλουν, ιατρικού́ ή νοσηλευτικού προσωπικού́ εις «αναπλήρωσιν» (locum) ελλείποντος (ευρισκομένου εν αδεία, ασθενούντος, συνταξιοδοτηθέντος κλπ) προσωπικού́, μέχρι ολοκλήρωσης της διαδικασίας κανονικής πρόσληψης.

Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών: «Πραξικοπηματική ενέργεια»

Για «πραξικοπηματική ενέργεια» κάνουν λόγο οι νοσοκομειακοί γιατροί της παράταξης Αριστερή Ριζοσπαστική Συνεργασία, οι οποίοι καλούν την κυβέρνηση και την ηγεσία του κόμματος της ΝΔ να ξεκαθαρίσουν «αν τα παραπάνω αποτελούν μεθόδευση ώστε η τρέχουσα ηγετική ομάδα του ΠΙΣ να παίζει τον ρόλο «λαγού» για επερχόμενες ήδη προαποφασισμένες αντιδραστικές ρυθμίσεις ή αν είναι προσωπικές απόψεις και συμπεριφορές κάποιων από την συγκεκριμένη ηγετική ομάδα».

«Η σημερινή ηγετική ομάδα του ΠΙΣ φαίνεται πως γράφει στα παλιά της τα παπούτσια τους νοσοκομειακούς γιατρούς (όπως επίσης τους νέους πτυχιούχους, τους φοιτητές ιατρικής αλλά και τους μαχόμενους αυτοαπασχολούμενους συμβεβλημένους ιδιώτες) για θέματα που τους αφορούν άμεσα και αποκλειστικά«, αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους.

Μέτωπο Νοσοκομειακών Γιατρών: «Σε παραμάγαζα ιδιωτικών ιατρείων θα μετατραπούν τα νοσοκομεία»

Η παράταση του ΠΙΣ  «Μέτωπο Νοσοκομειακών Γιατρών» αναφέρει ότι το προεδρείο του ΠΙΣ προσπαθεί να καταργήσει το ΕΣΥ, «γυρνώντας στην κατάσταση πριν το 1983, όπου οι Διευθυντές των κλινικών του ΕΣΥ θα τις χρησιμοποιούν σαν παραμάγαζα των ιδιωτικών τους ιατρείων, έχοντας ένα ιατρικό προλεταριάτο επιμελητών κι ειδικευομένων που θα κάνουν τη “λάντζα” γι αυτούς, και συγχρόνως κάποιοι ιδιώτες θα επωφελούνται από κενά του συστήματος για να θησαυρίσουν κι αυτοί σαν γύπες πάνω στο μελλοντικό κουφάρι του ΕΣΥ. Ποιον θίγει, όμως, η μετατροπή των νοσοκομείων από ΝΠΔΔ σε ΝΠΙΔ, και η μεταβολή των εργασιακών σχέσεων; Είναι σαφές ότι χαμένοι είναι η πλειονότητα των ιατρών, αλλά και λοιπών εργαζομένων του ΕΣΥ, οι οποίοι από μόνιμοι του δημοσίου θα μετατραπούν σε μια νύχτα σε υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου, με συνακόλουθη μείωση των αποδοχών τους. Όποιος θέλει αυξήσεις και αξιοπρεπείς μισθούς ας τους διεκδικήσει ιδιωτικά, θα είναι η εύλογη απάντηση!»

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), ωστόσο, υποστηρίζει ότι οι προτάσεις του, για τις οποίες θα ενημερώσει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας μέσα στις επόμενες μέρες και ελπίζει ότι θα τύχουν θετικής ανταπόκρισης, θα τεθούν σε δημόσια διαβούλευση και διάλογο με όλους τους φορείς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν