Ανδρέας Ξανθός: Πολυπαραγοντικές οι αιτίες για την έλλειψη φαρμάκων

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, Ανδρέα Ξανθό που παραβρέθηκε στη σύνοδο των Ευρωπαίων υπουργών Υγείας στη Σόφια, οι ελλείψεις των φαρμακευτικών προϊόντων είναι πολυπαραγοντικές. Οφείλονται δηλαδή σε προβλήματα στην παραγωγή, στις παράλληλες εξαγωγές, στην απροθυμία των εταιρειών να καλύψουν χώρες με μικρό πληθυσμό και στο χαμηλό περιθώριο κέρδους.

Το ζήτημα όμως είναι ότι οι ελλείψεις φάρμακων έχουν και συνέπειες με σοβαρότερη το γεγονός ότι οδηγούν σε σοβαρά εμπόδια στην πρόσβαση των ασθενών σε θεραπείες. Ο κ. Ξανθός τόνισε ότι σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να προωθηθεί ενιαίο ευρωπαϊκό σύστημα αναφοράς και ανάλυσης των ελλείψεων σε φάρμακα που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα κεντρικά και μαζικά.

Στρεβλώσεις

Ο Έλληνας υπουργός Υγείας είπε επίσης ότι ο έλεγχος και η αξιολόγηση των ελλείψεων, θα βοηθήσουν στο να υπερβούμε τις στρεβλώσεις στην ευρωπαϊκή αγορά και θα ενισχύσουν τη διαθεσιμότητά του φαρμάκου στα εθνικά συστήματα Υγείας. Σημείωσε επί αυτού ο κ. Ξανθός:

«Η καθολική, ισότιμη και αποτελεσματική πρόσβαση των Ευρωπαίων πολιτών στις αναγκαίες για αυτούς θεραπείες και η αποφασιστική ανταπόκριση στις παραπάνω προκλήσεις, πρέπει να είναι ζήτημα υψηλής πολιτικής προτεραιότητας και δέσμευσης για όλους μας».

 

Σύνοδος

Η βουλγαρική προεδρία έδωσε μεγάλη σημασία σε θέματα φαρμακευτικής πολιτικής. Απευθυνόμενος στους ομολόγους του, ο Έλληνας υπουργός Υγείας επεσήμανε την κοινά αποδεκτή κριτική για τις μη βιώσιμες τιμές των νέων φαρμάκων και την ανάγκη επανεξέτασης του ευρωπαϊκού πλαισίου για το φάρμακο. Είπε συγκεκριμένα:

«Έχει ωριμάσει η ιδέα της επεξεργασίας κοινών απαντήσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης στα κρίσιμα προβλήματα της προσιτότητας, της αποτελεσματικότητας και της διαθεσιμότητας των φαρμάκων». Και συμπλήρωσε:

«Η πολιτική μας δέσμευση να εμβαθύνουμε στη διακρατική συνεργασία υπό την εποπτεία και τεχνική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι προϋπόθεση για να υπάρξει ένα κοινωνικά ανταποδοτικό αποτύπωμα στην καθημερινότητα των πολιτών μας και στη βιωσιμότητα των συστημάτων Υγείας.

Είμαστε πεισμένοι ότι οι ευρωπαϊκές συνεργασίες μπορούν να διασφαλίσουν, όχι μόνο την εγγυημένη κάλυψη των φαρμακευτικών αναγκών των χωρών μας, αλλά και να εδραιώσουν μια διαφανή και αμοιβαία επωφελή σχέση με τη βιομηχανία στην κατεύθυνση της προώθησης της έρευνας, της καινοτομίας και της έγκαιρης πρόσβασης των νέων φαρμάκων στην ευρωπαϊκή αγορά».

Φάρμακα

Όπως επισήμανε εξάλλου αναφερόμενος στην αποτελεσματικότητα των καινοτόμων φαρμάκων, η αξιολόγηση της καινοτομίας (HTA) είναι σε θέση να παράσχουν αξιοποιήσιμα δεδομένα, αξιόπιστη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπείες και ορθολογική κατανομή των δημόσιων πόρων.

Και επανέλαβε ότι η επένδυση σε έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό αξιολόγησης και κατάρτισης θεραπευτικών πρωτοκόλλων και μητρώων ασθενών, συνιστά κρίσιμο βήμα ενιαίας μεθοδολογίας για την αξιολόγηση της προστιθέμενης θεραπευτικής αξίας των φαρμάκων και την ενίσχυση της διαπραγματευτικής ισχύος των χωρών και των κοινωνιών της Ευρώπης απέναντι στην παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία.

Χρειάζεται ωστόσο ταυτόχρονα και διάλογος για αλλαγές στους μηχανισμούς τιμολόγησης και αποζημίωσης των φαρμάκων, με διαφάνεια στα κόστη έρευνας και ανάπτυξης και με νέα μοντέλα αποζημίωσης ειδικά των θεραπειών υψηλού κόστους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ