«Αρνούμαστε να γίνουμε τουριστικά γραφεία», λένε οι Ιατρικές Εταιρείες για τις αλλαγές στα Συνέδρια

 • Γιάννα Σουλάκη
Ανάστατη είναι η επιστημονική κοινότητα
Την έντονη αντίδραση της επιστημονικής κοινότητας έχει ξεσηκώσει το νέο σχέδιο νόμου για τον έλεγχο Ιατρικών Εταιρειών και Συνεδρίων, της κυβέρνησης.

Σήμερα το απόγευμα, περισσότερες από τριάντα μεγάλες Επιστημονικές Εταιρείες θα πραγματοποιήσουν συνάντηση για να λάβουν αποφάσεις, καθώς το νέο σχέδιο νόμου απαιτεί να αλλάξουν τα καταστατικά τους, αλλά και τις επωνυμίες τους, γεγονός το οποίο δεν θα επιτρέψουν, όπως λένε.

Σύμφωνα με το νέο σχέδιο νόμου οι Επιστημονικές Εταιρείες Κορμού (δηλ. όλων των βασικών ειδικοτήτων) θα γίνουν με “τοποτηρητές” των Ιατρικών Συνεδρίων, κάτω από την επιτροπεία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)

Το iatropedia.gr επικοινώνησε με τον Πρόεδρο της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας κ. Ιωάννη Γουδέβενο, ο οποίος μας είπε: “Εχουμε συνάντηση όλοι οι πρόεδροι των κλασσικών επιστημονικών εταιρειών να δούμε τι θα κάνουμε. Δεν ξέρω τι απόφαση θα πάρουμε. Μας αλλάζουν τα καταστατικά και θα παίρνουμε πλέον αποφάσεις σαν να είμαστε ταξιδιωτικά γραφεία, ή γραφεία διοργάνωσης συνεδρίων ή ταξιδιών, σαν τουριστικά γραφεία. Συντασσόμαστε σχεδόν όλοι σ’αυτό. Μας ζητούν να αλλάξουμε καταστατικό, να αλλάξουμε όνομα, η εισήγησή μου θα είναι να το απορρίψουμε τελείως και ας κάνουν ότι θέλουν”, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι εισηγήσεις της Επιτροπής Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΕΣΙΕ) του ΚΕ.Σ.Υ

Με το νέο νόμο που ψηφίστηκε στις αρχές του μήνα, οι αρμοδιότητες έγκρισης, οργάνωσης και χρηματοδότησης συνεδρίων και ιατρικής εκπαίδευσης από τις φαρμακοβιομηχανίες, περιήλθαν -από την μέχρι σήμερα αρμοδιότητα του ΕΟΦ- στο ΚΕ.Σ.Υ και συγκεκριμένα στην Επιτροπή Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (ΕΣΙΕ), πρόεδρος της οποίας θα είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του ΚΕ.Σ.Υ.

Οι εισηγήσεις του ΚΕ.Σ.Υ. για τον νέο τρόπο λειτουργίας των Επιστημονικών Εταιρειών

 • Οι σημερινές Ιατρικές Εταιρείες θα μετονομαστούν σε Επιστημονικές Ιατρικές Κοινότητες (ΕΙΚ)
 • Οι ΕΙΚ θα είναι ΝΠΙΔ και θα εποπτεύονται από το ΚΕ.Σ.Υ.
 • Η κάθε ΕΙΚ θα ορίσει έναν Συντονιστή Εκπαίδευσης, με τριετή θητεία, ο οποίος “θα έχει την αρμοδιότητα να εποπτεύει την τήρηση του εκπαιδευτικού προγράμματος, να αξιολογεί ανά έτος τις Εκπαιδευτικές Μονάδες και να εισηγείται σχετικά στην Επιτροπή Εκπαίδευσης (Ε.Ε.)”
 • Οι ΕΙΚ υποχρεώνονται να τροποποιήσουν και να προσαρμόσουν σχετικά τα καταστατικά τους εντός 4 μηνών, ώστε να καταχωρηθούν στο μητρώο ΕΙΚ του ΚΕ.Σ.Υ.
 • Υποχρεώνονται επίσης, να φέρουν στον τίτλο τους τις λέξεις “Επιστημονική Ιατρική Κοινότητα”, ακολουθούμενες από τη συγκεκριμένη αναγνωρισμένη ειδικότητα ή εξειδίκευση και τον σημερινό της τίτλο σε “εισαγωγικά”.

Επίσης,

 • Ορίζεται με κάθε λεπτομέρεια ο τρόπος λειτουργίας των ΕΙΚ, η διάρκεια της θητείας του Προέδρου, η σύνθεση του Δ.Σ, κάθε πότε θα συνεδριάζει το Δ.Σ., καθώς και ο τρόπος κατάρτισης των προϋπολογισμών.
 • Οι ΕΙΚ υποχρεώνονται σε σύγκλιση Γενικής Συνέλευσης και εκλογή νέου Δ.Σ. εντός 3 μηνών από την ψήφιση του νόμου
 • Στο πλαίσιο κάθε ΕΙΚ μπορούν να συστήνονται μέχρι 2 παραρτήματα σε άλλα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας.
 • Προϋπόθεση χορηγιών και δωρεών, είναι η ανάρτηση των πράξεων και των ποσών στο διαδίκτυο.
 • Το ύψος των συνδρομών των μελών ΕΙΚ ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας
 • Σε όσες Ιατρικές Εταιρείες δεν ανταποκριθούν στα παραπάνω, “ο Υπουργός Υγείας θα ορίσει προσωρινή 9μελή επιτροπή που θα φέρει εις πέρας τη διαδικασίας σύστασης και εκλογής οργάνων αντίστοιχης ΕΙΚ”.

Συνέδρια-Εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Κάθε ΕΙΚ και τα παραρτήματά της, θα υποβάλλει για έγκριση στην ΕΣΙΕ το πρόγραμμα δραστηριοτήτων που πρόκειται να οργανωθούν, δύο φορές μέσα στο χρόνο και συγκεκριμένα κάθε Νοέμβριο και Μάιο. Επίσης, κάθε ΕΙΚ μπορεί να διοργανώνει ένα (1) συνέδριο πανελλαδικής εμβέλειας κάθε χρόνο με ή χωρίς διεθνή συμμετοχή, μία (1) ακόμη δραστηριότητα πανελλαδικής εμβέλειας το χρόνο με ειδικό αντικείμενο και δύο (2) ακόμα δραστηριότητες που απευθύνονται σε νέους γιατρούς, όπως σεμινάρια ή κλινικά φροντιστήρια.

Ο κ. Γουδέβενος υποστηρίζει ότι όλα αυτά δεν συνάδουν με κράτος δικαίου: “Το Υπουργείο Υγείας προσπαθεί να επιβάλλει έναν κεντρικό σχεδιασμό με άμεσο έλεγχο των δραστηριοτήτων των επιστημονικών εταιρειών. Κάτι που δεν συνάδει με κράτος δικαίου, που ανήκει μάλιστα και στην Ευρωπαϊκή ‘Ενωση και δεν ανήκει σε τρικοκοσμικούς σχηματισμούς. Πάει να τα ελέγξει όλα. Ως νομοσχέδιο θα είναι αντισυνταγματικό”, αναφέρει χαρακτηριστικά.

Κόστος διοργανώσεων – Υποχρεώσεις των χορηγών

Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και μετά από εισήγηση του ΚΕΣΥ ορίζονται τα όρια του κόστους διοργάνωσης κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας, αλλά και το χρηματικό ύψος της εγγραφής των επαγγελματιών υγείας που θα συμμετάσχουν, με τους ειδικευόμενους να καταβάλλουν το 50% του κόστους των ειδικευμένων. Στην ίδια υπουργική απόφαση θα περιλαμβάνονται και όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν στη μορφή προβολής των χορηγών, στην κάλυψη των εξόδων παραμονής των συμμετεχόντων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Το Υπουργείο Υγείας δημιουργεί, επίσης, Ειδικό Λογαριασμό Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης Επαγγελματιών Υγείας (ΕΛΣΕΕΥ), η λειτουργία του οποίου θα οριστεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, ενώ θα παρακρατούνται και ποσοστά από τις χορηγίες.

Οι φαρμακευτικές εταιρείες – χορηγοί των συνεδρίων θα γνωστοποιούν στο ΚΕ.Σ.Υ και στον ΕΟΦ τις πιστοποιημένες και μη πιστοποιημένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που θα υποστηρίξουν οικονομικά, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, καθώς και τον αριθμό των γιατρών που θα συμμετάσχουν. Οι μη πιστοποιημένες θα είναι υποχρεωτικά ημερήσιες και δεν θα μπορεί να υπερβαίνουν τη μία (1) το χρόνο. Προβλέπονται, επίσης, με κάθε λεπτομέρεια ο χρόνος διάρκειας και η μορφή των ενημερωτικών συναντήσεων και η διάρκεια των δορυφορικών συμποσίων.

Επίσης,

 • Μεταξύ ΕΙΚ και χορηγού θα υπογράφεται συμβόλαιο στο οποίο θα αναφέρονται οι όροι και το χρηματικό ποσό της χορηγίας. Τα συμβόλαια θα κοινοποιούνται στην ΕΣΙΕ και θα επικυρώνονται από το ΚΕ.Σ.Υ.
 • Στην ιστοσελίδα του ΚΕΣΥ και του ΕΟΦ θα αναρτώνται οι χορηγοί, το χρηματικό ποσό ανά χορηγό, αλλά και το ποσό που θα δαπανήσει ο κάθε χορηγός για τη συμμετοχή επαγγελματιών υγείας.

Τέλος, οι χορηγοί έχουν το δικαίωμα να χρηματοδοτήσουν τη συμμετοχή, όχι περισσότερων από 10 επιστημόνων ανά έτος, σε συνέδρια του εξωτερικού.

Ο κ.Αλέξανδρος Πατριανάκος, μέλος του Δ.Σ. της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας σχολιάζει: «Μα πως ειναι δυνατόν ένα Επιστημονικό Σωματείο αυτοδιοικούμενο και μη κρατικά χρηματοδοτούμενο να το ελέγξει διοικητικά και νομοθετικά, καταλύοντας και τους νόμους ίδρυσης του, η οποιαδήποτε κυβέρνηση! Αποφασίζει ο υπουργός να διαλύσει το νόμιμα εκλεγμένο ΔΣ του, να αλλάξει το καταστατικό του, να επιβάλλει την συνδρομή που θα πληρώνουν τα μέλη του, να κάνει ταμείο όπου θα παίρνει , περα από την νόμιμη φορολογία, ποσοστό απο τις χορηγίες, να ελέγξει τα συνέδρια και τους συνέδρους, να αποφασίζει ποιοι θα συμμετέχουν, να διορίζει στο ΚΕΣΥ δικά του άτομα ως εποπτικά και να το συζηταμε;» 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν