Ανακοστολόγηση για την διαγνωστική αρθροσκόπιση και πρώτη κοστολόγηση για 81 εξετάσεις

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η είδηση είναι αδιαμφισβήτητα το γεγονός ότι παίρνει τιμή η ψηφιακή μαστογραφία την οποία στο εξής θα αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ. Εκτός από αυτήν όμως μέσα στις 81 νέες εξετάσεις που κοστολογήθηκαν, ξεχωρίζουν η αξονική στεφανιογραφία και το κολπικό υπερηχογράφημα. Όσο για την ανακοστολόγηση της διαγνωστικής αρθροσκόπησης, "επιβαλλόταν" για την Αριστοτέλους μετά την αντιδικία που ξέσπασε με πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας ο οποίος είναι ορθοπεδικός χειρουργός και την διενεργούσε...

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας συνεπής στην προσπάθεια εξοικονόμησης και ορθολογικής αξιοποίησης δημόσιων πόρων, προχωρά στην κοστολόγηση και την ανακοστολόγηση ιατρικών πράξεων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται και η ανακοστολόγηση της «Διαγνωστικής Αρθροσκόπησης», η οποία είχε κοστολογηθεί αρχικά από το ΚΕΣΥ, το 2014, ως Κλειστό Ενοποιημένο Νοσήλειο (ΚΕΝ), στα 1.500 €. Με την ανακοστολόγηση η αποζημίωση που καλείται να καταβάλλει ο ΕΟΠΥΥ ανέρχεται στα 150 € για την ιατρική αμοιβή και 150 € για τα αναλώσιμα.

Μια άλλη υπερκοστολογημένη ιατρική πράξη, η οποία ανακοστολογήθηκε από τα 800 € στα 400 € είναι η τομογραφία εκπομπής ποζιτρονίων με ταυτόχρονη υπολογιστική τομογραφία (PET-CT).

Όσο αφορά στην κοστολόγηση, είναι η πρώτη φορά που κοστολογούνται 86 ιατρικές πράξεις, η δαπάνη των οποίων έως τώρα επιβάρυνε τους ασθενείς, ενώ στο εξής θα αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.

Μεταξύ αυτών οι σημαντικότερες είναι οι:

–  Ψηφιακή Μαστογραφία

–  Υπερηχογράφημα Αυχενικής Διαφάνειας και Β’ Επιπέδου

–  Προγεννητικός Γονιδιακός Έλεγχος για Κυστική Ίνωση

–  HPV

–  Αξονική Στεφανιογραφία

–  Κολπικό Υπερηχογράφημα

–  PCR για Γρίπη Α/Η1Ν1

Παρά τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, η κυβέρνηση με γνώμονα την προστασία του κοινωνικού συνόλου και ιδιαίτερα των οικονομικά αδύναμων στρωμάτων, προχωρά στη θεσμοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων, τα οποία διασφαλίζουν την ισότιμη και καθολική πρόσβαση όλων των πολιτών στις υπηρεσίες Υγείας αλλά και την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος.