Αλλαγή σκυτάλης στο Ωνάσειο: Νέος πρόεδρος ΔΣ ο οικονομολόγος Δημήτρης Νιάκας

  • Iatropedia
Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών ΕΑΠ, καθηγητής Οικονομικής και Χρηματοδοτικής Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας και πρόεδρος - αντιπρόεδρος στα νοσοκομεία "Σωτηρία", "Ευαγγελισμός" και ΚΑΤ (διευθυντής διοικητικών υπηρεσιών), ο κ. Δημήτριος Νιάκας είναι αυτό που θα λέγαμε "άνθρωπος των αριθμών και της διαχείρισης". Αλλά πάντως όχι γιατρός σαν τον άξιο προκάτοχό του καθηγητή Νικόλαο Νικητέα που είχε πετύχει μέσα σε μικρό διάστημα να εξορθολογήσει τα οικονομικά του Ωνασείου διαπραγματευόμενος με προμηθευτές αλλά διατηρώντας και το υψηλό επιστημονικό επίπεδο του ιδρύματος.

της Μαρίας Τσιλιμιγκάκη

Να ποιός είναι ο νέο πρόεδρος του Ωνασείου, ο οποίος στο χώρο της Υγείας είναι γνωστός για την καθαρότητα των απόψεών του και το επιστημονικό του έργο το οποίο μάλιστα αναγνωρίζεται διεθνώς:

-Σπουδές – Πτυχία:

1980 Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Οικονομικό Παν. Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)

1986 Δίπλωμα Διοίκησης Νοσοκομείου, Υγειονομική Σχολή Αθηνών

1991 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στα Οικονομικά και Προγραμματισμό Υγείας,

Οικονομική Σχολή του Λονδίνου (MSc Health Planning and Financing London

School of Economics) Υπότροφος Ιδρύμ. Κρατ. Υποτροφιών

1993 Διδακτορικό Δίπλωμα Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Άριστα)

– EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:

α) Εκπαίδευση και Έρευνα:

Ιαν 13 – Καθηγητής Οικονομικής και Χρηματοδοτικής Διαχείρισης Υπηρεσιών Υγείας

Σεπ 00 – Δεκ 2012 Αναπλ. Καθηγητής Διοίκησης-Διαχείρισης Υπηρ. Υγείας, Ελληνικό

Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Ιουν 94 – Σεπ 00 Επιμελητής, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας

Μαι 93 – Μαι 94 Επιστημονικός Συνεργάτης, Έδρα Ιατρικής Οικονομίας

Δεκ 86 – Ιουν 90 Υγειονομική Σχολή Αθηνών

β) Διοικητικό Έργο:

Σεπ 2006 – Αυγ 08 Κοσμήτορας της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ

γ) Νοσοκομειακός Τομέας:

Απρ 99 – Ιουλ 00 Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Νοσοκομείο «η Σωτηρία»

Μαι 96 – Σεπ 98 Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, Νοσοκομείο “ο Ευαγγελισμός”

Σεπ 91 – Απρ 93 Υπεύθυνος Οικονομικών Μελετών, Νοσοκομείο Ατυχημάτων “ΚΑΤ”

Μαρ 82 – Νοε 86 Γραμματέας (Διευθυντής Διοικητικών Υπηρεσιών), Νοσοκομείο Ατυχημάτων “ΚΑΤ”.

Διαβάστε εδώ το σχετικό ΦΕΚ με ημερομημία 3/4/2015:

Τροποποιούμε την ΔΥ1δ/44451/04−06−2014 (ΦΕΚ 321/ ΥΟΔΔ/05−06−2014) υπουργική απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα με την υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π. 65369/18−09−2014 (ΦΕΚ 582/ΥΟΔΔ/25−09−2014) απόφαση και ισχύει, και ορίζουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου ως μέλη τα κατωτέρω πρόσωπα:

α) Νιάκα Δημήτριο, ως τακτικό μέλος και Πρόεδρο, σε αντικατάσταση του Νικητέα Νικόλαου, ο οποίος παραιτήθηκε,

β) Θεοχαρόπουλο Σπυρίδωνα, ως αναπληρωματικό μέλος σε αντικατάσταση

του Ευσταθόπουλου Ευστάθιου, ο οποίος παραιτήθηκε,

γ) Χουρσαλά Ιωάννη, ως τακτικό μέλος και Αντιπρόεδρο, σε αντικατάσταση του Πολυδώρου Αντώνιου, ο οποίος παραιτήθηκε,

δ) Χριστογιάννη Νικόλαο, ως αναπληρωματικό μέλος σε αντικατάσταση του Γρηγορίου

Ηλία, ο οποίος παραιτήθηκε,

ε) Γεωργαράκη Νικόλαο, ως τακτικό μέλος, σε αντικατάσταση του Αυγερινού Αντώνιου, ο οποίος παραιτήθηκε,

στ) Σαλονικιώτη Κωνσταντίνο, ως αναπληρωματικό μέλος σε αντικατάσταση του Ψαλτόπουλου Δημήτριου, ο οποίος παραιτήθηκε,

ζ) Καρακούση Παναγιώτη, ως τακτικό μέλος σε αντικατάσταση του Λαμπίρη Ηλία, ο οποίος παραιτήθηκε,

η) Μητσάκη Παναγιώτη, ως αναπληρωματικό μέλος σε αντικατάσταση του Νησιώτη Αθανάσιου, ο οποίος παραιτήθηκε,

θ) Παντόπικος Δημήτριος, ως τακτικό μέλος σε αντικατάσταση του Χατζή Αναστάσιου, ο οποίος παραιτήθηκε,

ι) Γούλα Σπυρίδωνα, ως αναπληρωματικό μέλος σε αντικατάσταση του Παναγάκη Ιωάννη,

ο οποίος παραιτήθηκε,

ια) Μπόλο Κωνσταντίνο, ως τακτικό μέλος σε αντικατάσταση του Μπαλτόπουλου

Παναγιώτη, ο οποίος παραιτήθηκε,

ιβ) Κουσκούνη Ευαγγελία, ως αναπληρωματικό μέλος σε αντικατάσταση του Ανδρικόπουλου Παναγιώτη, ο οποίος παραιτήθηκε,

Το ΔΣ διαμορφώνεται λοιπόν ως εξής:

α. Νιάκας Δημήτριος του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ621146, Καθηγητής Οικονομικών και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών ΕΑΠ., με αναπληρωτή

τον Θεοχαρόπουλο Σπυρίδωνα του Τηλαύγη, με Α.Δ.Τ. ΑΕ541075, Πρέσβη επί τιμή.

β. Χουρσαλάς Ιωάννης του Σπυρίδωνα, με Α.Δ.Τ. ΑΙ784289, Ιατρός Καρδιολόγος, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, ΜΒΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων, με αναπληρωτή τον Χριστογιάννη Νικόλαο του Κωνσταντίνου, με Α.Δ.Τ. ΑΒ590411, Ιατρό Αγγειοχειρουργό, Επιχειρηματία, τ. Πρόξενο Ελ−

λάδας στην Ιταλία. γ. Γεωργαράκης Νικόλαος του Γεωργίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ563077, Πολιτικός Επιστήμονας, ειδικός λειτουργι κός επιστήμονας Α΄ Βαθμίδας Ε.Κ.Κ.Ε., με αναπληρωτή

τον Σαλονικιώτη Κωνσταντίνο του Αθανασίου, με Α.Δ.Τ. ΑΚ536883, Οικονομολόγο.

δ. Καρακούσης Παναγιώτης του Αναστασίου, με Α.Δ.Τ. Λ373735, Οικονομολόγος, Επίτιμος Γεν. Δ/ντής Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με αναπληρωτή τον Μητσάκη Παναγιώτη του Αλεξάνδρου με Α.Δ.Τ. ΑΕ539095, Ιατρό ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Υ.Ο.Δ.Δ.) 741 Καρδιολόγο, Υπεύθυνο Μονάδας Υγείας ΠΕΔΥ Ασπροπύργου. ε. Παντόπικος Δημήτριος του Εμμανουήλ, με Α.Δ.Τ. ΑΕ148308, Ηλεκτρονικός Μηχανικός Βιοϊατρικής Τεχνολογίας, με αναπληρωτή τον Γούλα Σπυρίδωνα του Σωτηρίου με Α.Δ.Τ. Σ055193, Ιατρό Γαστρεντερολόγο,

Επιμελητή Α΄ ΕΣΥ (Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο− Μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ»).

στ. Μπόλος Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου, με Α.Δ.Τ. ΑΗ558846, Ιατρός Καρδιοχειρουργός, με αναπληρώτρια την Κουσκούνη Ευαγγελία του Ευαγγέλου με Α.Δ.Τ. Χ055901, Καθηγήτρια Βιοπαθολογίας − Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δ/ντρια Εργαστηρίου Θεραπευτικής Εξατομίκευσης Αρεταίειου Νοσοκομείου. ζ. Ιωαννίδης Ιωάννης του Παύλου, με Α.Δ.Τ. Ξ434884, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ωνάση, με αναπληρώτριά του την Μόσχου Μαριάννα του Νικολάου, με Α.Δ.Τ. Ι374751, Γραμματέα του Δ.Σ. του Ιδρύματος Ωνάση, αμφότεροι ως εκπρόσωποι του Κοινωφελούς Ιδρύματος ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ.

2. Πρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Νιάκας Δημήτριος.

3. Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου ορίζεται ο Χουρσαλάς Ιωάννης.

4. Η θητεία των μελών του Συμβουλίου που διορίζονται με την παρούσα, λήγει με τη λήξη θητείας και των υπόλοιπων μελών, δηλαδή την 04−06−2017. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν