Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία στηρίζει τη διεκδίκηση της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Τρύφων
Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ) συμμετείχε ενεργά στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 3 Μαΐου, στην Περιφέρεια Αττικής, με πρωτοβουλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών, κ. Γιώργου Κατρούγκαλου, και θέμα τη διεκδίκηση της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (European Medicine Agency - ΕΜΑ) από την Ελλάδα.

Τη συνάντηση συντόνισε η Περιφερειάρχης Αττικής, κ. Ρένα Δούρου, και πέρα από την ΠΕΦ συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Αττικής, του υπουργείου Εξωτερικών, της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σκοπός της σύσκεψης ήταν η βέλτιστη προετοιμασία και κατάθεση του επίσημου αιτήματος και του σχετικού φακέλου από τη χώρα μας, την οποία η ΠΕΦ δεσμεύτηκε να υποστηρίξει εμπράκτως.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων είναι αρμόδιος για την επιστημονική αξιολόγηση αιτήσεων για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας των φαρμακευτικών προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά. Παράλληλα, προωθεί την καινοτομία και την έρευνα στη φαρμακοβιομηχανία και διασφαλίζει την ποιότητα, την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των φαρμάκων. Η διεκδίκηση της έδρας του ΕΜΑ, η οποία σήμερα βρίσκεται στο Λονδίνο, είναι απόρροια της επικείμενης αποχώρησης της Μ. Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς δεν μπορούν να εδρεύουν ευρωπαϊκά όργανα σε χώρες μη μέλη.

Στη σύσκεψη τονίστηκε η σημασία της επιτυχούς διεκδίκησης της έδρας του ΕΜΑ στο πλαίσιο της προσπάθειας για την ανάταση της ελληνικής οικονομίας. Συζητήθηκαν τα κριτήρια που πρέπει να πληροί ο σχετικός φάκελος, καθώς και το χρονοδιάγραμμα και η συμβολή των εμπλεκομένων φορέων στην προετοιμασία και κατάθεσή του. Η Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας θα παρέχει την απαιτούμενη τεχνογνωσία για την αποτελεσματική καταγραφή των σχετικών στοιχείων και τη σύνταξη του φακέλου.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας, κ. Θεόδωρος Τρύφων, επισήμανε τη σπουδαιότητα της ορθής προετοιμασίας του φακέλου, όπου θα προβάλλονται τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας, και δεσμεύτηκε ότι η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία θα συμβάλλει με κάθε μέσο στην εθνική αυτή προσπάθεια εξωστρέφειας και διεκδίκησης υψηλών στόχων, ώστε να επιτευχθεί η κατάκτησή τους.