5 προτάσεις – άξονες της ΠΕΦ για να μείνει το ελληνικό φάρμακο στην αγορά και να δώσει λύσεις στην ανάπτυξη

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Το iatropedia δημοσιεύει σήμερα το υπόμνημα που έστειλε η ΠΕΦ προς την κυβέρνηση και τα αρμόδια στελέχη των κομμάτων και στο οποίο περιγράφει την αποφασιστική συμβολή της ελληνικής παραγωγής φαρμάκου, στη σταθερότητα και την επάρκεια της φαρμακευτικής περίθαλψης, αλλά και την κρίσιμη συμβολή της στην προσπάθεια για την έξοδο από το φαύλο κύκλο της οικονομικής ύφεσης.

Αφού η ΠΕΦ αναλύει τις αντιπαραγωγικές και αντιαναπτυξιακές συνθήκες που οδηγούν το ελληνικό φάρμακο  στην απαξίωση και την απόσυρσή του από την αγορά, προτείνει 5 άξονες πολιτικής που θα δώσουν βέβαιες λύσεις στην ελληνική παραγωγή, την απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη.

Διαβάστε παρακάτω το κείμενο των προτάσεων:

– Φαρμακευτική Δαπάνη – Clawback

1. Εξαίρεση από τον προϋπολογισμό της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, του κόστους των εμβολίων. Τα εμβόλια απευθύνονται στον υγιή πληθυσμό και όχι στους ασθενείς και κατά συνέπεια η δαπάνη τους αποτελεί κοινωνική επένδυση για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

2.Κλειστός προϋπολογισμός για τα φάρμακα της προστατευμένης αγοράς (off patent & γενόσημα).

3. Θέσπιση ανώτατου ορίου clawback ως ποσοστού της πραγματικής δαπάνης.

4.Δικαιότερη κατανομή του clawback, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, με τρόπο που θα λαμβάνει υπόψη όχι μόνο το μερίδιο αγοράς αλλά και το ρυθμό διείσδυσης. Αυτό θα κάνει το clawback δικαιότερο επιβαρύνοντας εκείνους που ευθύνονται για την υπέρβαση της δαπάνης.

5.Απαλλαγή από το clawback των γενοσήμων με Λιανική Τιμή έως 7€. Τα φθηνά γενόσημα υποβάλλονται σε άδικο υπερβολικό clawback που προκαλείται από την υπέρβαση της δαπάνης για την οποία ΔΕΝ ευθύνονται. Αυτό, σε συνδυασμό με τις βίαιες μειώσεις τιμών απειλεί τη βιωσιμότητά τους, παρόλο που τα φθηνά γενόσημα είναι απαραίτητα για το σύστημα, διότι όσο πιο πολύ χρησιμοποιούνται τόσο μεγαλύτερη είναι η εξοικονόμηση, ενώ εάν αποσυρθούν θα αντικατασταθούν από νεότερα φάρμακα με πολλαπλάσια τιμή.

Υποχρεωτικές επιστροφές Rebate και Clawback

EOPYY

Πηγή : Επεξεργασία δεδομένων ΕΟΠΥΥ (* 2016 : Εκτίμηση)

6. Τα γενόσημα με Λιανική Τιμή μεγαλύτερη από 7€ θα πρέπει να επιβαρύνονται με clawback ανάλογα με το βαθμό επίτευξης του στόχου της διείσδυσης τους (2017 : 40% / 2018 : 60%).

7. Εφαρμογή διαρθρωτικών μέτρων για τον έλεγχο της δαπάνης: Θεραπευτικά πρωτόκολλα, οδηγίες συνταγογράφησης, registries, έλεγχος συνταγογράφησης, κίνητρα για τη χρήση οικονομικότερων φαρμάκων,

–  Τιμολόγηση

1.Τιμολόγηση σε ρεαλιστικά – βιώσιμα – επίπεδα και στη συνέχεια συμφωνίες όγκου / εκπτώσεων (για όλα τα φάρμακα) όπως συμβαίνει σε όλο τον κόσμο.

2. Ανατιμολόγηση με όριο για όλα τα φθηνά φάρμακα με Λιανική Τιμή έως 7€. Πρόκειται για φάρμακα που μετά την αφαίρεση του ΦΠΑ και του κέρδους φαρμακαποθηκών και φαρμακείων (τιμή ex-factory) κοστίζουν έως 4,8€, ενώ η καθαρή τιμή ex-factory, μετά την αφαίρεση rebate -clawback, φθάνει στα 3,8€ – 3,9€. Το τρέχον σύστημα τιμολόγησης εξοντώνει τα φάρμακα αυτά δίνοντάς τους τιμές κάτω από το όριο της βιωσιμότητας. Όμως, (α) η δαπάνη δεν κινδυνεύει να εκτροχιαστεί από τα φθηνά παλαιά δοκιμασμένα φάρμακα, αλλά από τα νεότερα ακριβότερα και (β) τα φθηνά αυτά φάρμακα είναι πολύτιμα γιατί συγκρατούν την υποκατάσταση προς νεότερες ακριβότερες θεραπείες.

 Ασφαλιστική αποζημίωση

1.Είναι δεδομένο / τεκμηριωμένο ότι τα νέα ακριβά φάρμακα συμβάλουν στην αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης. Μόνο για το 2016, η δαπάνη για τις νέες δραστικές που αποζημιώνει ο ΕΟΠΥΥ (φάρμακα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά μετά το 2014) εκτιμάται σε 260 εκατ. Εάν δεν μπουν κανόνες και έλεγχος στη αποζημίωση των νέων ακριβών φαρμάκων, κάθε άλλη προσπάθεια πέφτει στο κενό.

2. Αξιολόγηση της καινοτομίας και εξορθολογισμός της αποζημίωσης των νεών ακριβών φαρμάκων.

– Διείσδυση γενοσήμων

1. Ατομικοί στόχοι συνταγογράφησης σε όγκο 70% στην απροστάτευτη αγορά (off patent & γενόσημα) και 30% προστατευμένη (on patent) όπως συμβαίνει σε όλη την ΕΕ.

2.Κίνητρα σε ιατρούς και φαρμακοποιούς για τη συνταγογράφηση / διάθεση γενοσήμων

3.Ενημέρωση του κοινού για την αξία των γενοσήμων φαρμάκων

4.Fast track / προτεραιότητα στις  εγκρίσεις,  τιμολόγηση,  αποζημίωση για τα γενόσημα.

Μερίδια γενοσήμων στην απροστάτευτη αγορά

IMS 2013

Πηγή : IMS (2013)) The Global Use of Medicines Outlook through 2017, www.imshealth.com

– Μέτρα για την ανάπτυξη

1.Θέσπιση Δείκτη Εγχώριας Προστιθέμενης Αξίας : Στο πλαίσιο των κλειστών φαρμακευτικών προϋπολογισμών η Πολιτεία οφείλει να διεκδικεί τη μεγιστοποίηση της Προστιθέμενης Αξίας όπως αυτή προκύπτει από τον αριθμό των εργαζομένων, το ύψος των εργοδοτικών εισφορών, τις αποσβέσεις, τις δαπάνες για έρευνα κλπ.

2. Φοροελαφρύνσεις για δαπάνες Ε&Α π.χ. αύξηση του ποσοστού έκπτωσης, απαλλαγή των royalties από την παρακράτηση φόρου, εφαρμογή μειωμένου φορολογικού συντελεστή σε κέρδη που προέρχονται από εκμετάλλευση πατέντων.

3. Κεφαλαιακά κίνητρα για ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών ιδιαίτερα στην Αττική, όπου είναι εγκατεστημένη και η πλειονότητα των φαρμακευτικών παραγωγικών μονάδων.

4. Κίνητρα απασχόλησης του νέου επιστημονικού δυναμικού π.χ. μειωμένες εισφορές για τους νέους απασχολούμενους σε τμήματα Ε&Α.