4ο Πανελλήνιο Αρρυθμιολογικό Συνέδριο

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Με αυξημένο επιστημονικό ενδιαφέρον αναμένεται το 4ο Πανελλήνιο Αρρυθμιολογικό Συνέδριο, που διεξάγεται στο ξενοδοχείο Hilton στην Αθήνα στις 21-22 Σεπτεμβρίου 2018 με τη συμμετοχή διακεκριμένων  ηλεκτροφυσιολόγων - αρρυθμιολόγων από όλη την Ελλάδα.

Στο πρόγραμμά του αναμένονται ομιλίες και σχολιασμοί υψηλού επιπέδου σε όλο το φάσμα της σύγχρονης αρρυθμιολογίας ενώ θα υπάρχει και Κλινικό Φροντιστήριο ΗΚΓ διάρκειας 5 ωρών. Ο προσανατολισμός του Συνεδρίου παραμένει η παρουσίαση αρρυθμιολογικών περιστατικών με κλινικό ενδιαφέρον.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι  το Συνέδριο αναφέρεται στην αρρυθμιολογία με κατανοητό και χρήσιμο τρόπο για τους καρδιολόγους και όχι μόνο για τους ηλεκτροφυσιολόγους, ενώ υπάρχει η δυνατότητα  των ερωτήσεων από τους συμμετέχοντες καρδιολόγους   για να λύνονται οι απορίες που τους απασχολούν.