2ο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η ανάδειξη της παραμέτρου ενίσχυσης της εμπιστοσύνης και της διαφάνειας στην διακυβέρνηση των κλινικών μελετών ως σημαντικός δείκτης για την περαιτέρω ανάπτυξή τους στη χώρα μας, είναι το θέμα του 2ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής, που πραγματοποιείται στις 18 & 19 Μαρτίου στην Αίγλη Ζαππείου.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής θα συμμετάσχουν ομιλητές αρμοδίων υπηρεσιακών παραγόντων σε ανώτερο και ανώτατο επίπεδο – επιστήμονες από την βιοιατρική κοινότητα, εκπρόσωποι θεσμικών εμπλεκόμενων φορέων, της πολιτείας και των ενώσεων ασθενών – με πρόθεση την εξεύρεση μίας κοινής συνισταμένης για την αναγνώριση των αποτελεσμάτων των κλινικών μελετών με όφελος για τους ασθενείς και τη χώρα.

Το συνέδριο θα κινηθεί σε 3 θεματικούς πυλώνες, που έχουν ως εξής:
1. Η Διοικητική Οργάνωση της Κλινικής Έρευνας. Αναγκαία Προϋπόθεση για την Αξιοπιστία: Στη συζήτηση αυτή θα αναδειχθεί η σημασία της διοικητικής οργάνωσης στην ευόδωση της οποιασδήποτε προσπάθειας σχετικά με τις κλινικές μελέτες. Κατά τη γνώμη μας η βελτίωση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας στη διακυβέρνηση της κλινικής έρευνας θα συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδο και την εξέλιξη στον τομέα αυτόν. Θα γίνει εμβάθυνση στη διοικητική ροή των διαδικασιών με τη συμμετοχή των φορέων του Δημοσίου όπως είναι ο ΕΟΦ, η ΕΕΔ και η 1η ΥΠΕ, που έχουν κυρίαρχο ρόλο στη διακυβέρνηση της κλινικής έρευνας, καθώς και ανάδειξη του κομβικού ρόλου των νοσηλευτικών ιδρυμάτων της χώρας στα οποία λειτουργούν τα ερευνητικά κέντρα. Επιπλέον, θα γίνει αναφορά στις εμπειρίες και τις ανάγκες των γιατρών/ερευνητών και των συμμετεχόντων/ασθενών στην κλινική έρευνα.

2. Ο δρόμος προς την αξιοπιστία από τη σκοπιά του ερευνητή: Η ενότητα αυτή εστιάζει στην παράθεση και ανάδειξη των σημαντικότερων προβλημάτων – ευρημάτων στην εφαρμογή των αρχών της Ορθής Κλινικής Πρακτικής (GCP), που ενδέχεται να παρουσιαστούν στην πορεία μιας κλινικής δοκιμής, με παράλληλη παρουσίαση ρεαλιστικών προτάσεων για την επίλυσή τους καθώς και για την αποτροπή μελλοντικής επανεμφάνισής τους.

3. Η διαφάνεια στις κλινικές μελέτες: Ένα Βήμα προς την Αριστεία: Στην ενότητα αυτή θα συζητηθεί η ανάγκη για διαφάνεια στις κλινικές μελέτες, όπως έχει διατυπωθεί σε διεθνές επίπεδο από πολλούς φορείς όπως Οργανισμούς, Ινστιτούτα, Κρατικές Αρχές, Ερευνητές, Ενώσεις Ασθενών, Χορηγούς και Φαρμακευτική Βιομηχανία. Θα καλυφθούν βασικά ζητήματα διαφάνειας όπως η βιοηθική διάσταση, η οπτική των Αρχών, των Ασθενών και του Eυρωπαϊκού Συνδέσμου φαρμακευτικής βιομηχανίας έρευνας &ανάπτυξης (ΕFPIA), ώστε να αναδειχθεί η σημασία της εμπιστοσύνης της κοινωνίας στην κλινική έρευνα .

Αναλυτικά το πρόγραμμα του 2ου Συνεδρίου της ΕΛ.Ε.Φ.Ι έχει ως εξής:
Παρασκευή 18 Μαρτίου 2016
17:30-18:00
Προσέλευση – Εγγραφές
18:00-18:30
Χαιρετισμοί
Κατερίνα Παπαθωμά, Πρόεδρος ΕΛ.Ε.Φ.Ι.
Ιωάννα Ι. Κούκλη, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου
Σπύρος Φιλιώτης, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΦΕΕ & Πρόεδρος, Ειδική Επιτροπή Κλινικών Μελετών ΣΦΕΕ
Γιάννης Ρούσσος, Πρόεδρος HACRO (Hellenic Association of CRO’s)
Κατερίνα Αντωνίου, Πρόεδρος ΕΟΦ

Ενότητα I – Η Διοικητική Οργάνωση της Κλινικής Έρευνας·
Αναγκαία Προϋπόθεση για την Αξιοπιστία
Συντονίστριες: Κατερίνα Παπαθωμά, Ιωάννα Ι. Κούκλη
18:30-19:00
Εισαγωγή συνεδρίας – Διάλεξη
Κώστας Φωτάκης*, Αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας
*Αναμένεται επιβεβαίωση
19:00-21:00
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης
Κατερίνα Αντωνίου, Πρόεδρος ΕΟΦ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Άγγελος Παπαδόπουλος, Διοικητής της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής, Ιατρός/Παθολόγος – Διευθυντής ΕΣΥ στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο «Αττικόν»
Σπυρίδων Πνευματικός, Αντιπρόεδρος Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας, Καθηγητής Ορθοπεδικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Διευθυντής Γ’ Ορθοπεδικής Κλινικής ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «ΚΑΤ»
Ιωάννα Διαμαντοπούλου, Υποδιοικήτρια της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής
Ελευθέριος Θηραίος, Γενικός Ιατρός-Δ/ντής ΕΣΥ, WHO NCD/PHC Consultant, Γενικός Γραμματέας Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών
21:00-23:00
Cocktail
Σάββατο 19 Μαρτίου 2016
08:45-09:00
Προσέλευση
09:00-10:45
Προφορικές & αναρτημένες ανακοινώσεις
Προεδρείο : Τζούλια Βασιλειάδου, Medical Director, GlaxoSmithKline Κώστας Καναβός, Medical Director, Amgen Hellas
10:45-11:00
Διάλειμμα
Ενότητα II – Ο Δρόμος προς την Αξιοπιστία από τη Σκοπιά του Ερευνητή
Συντονιστής: Δημήτρης Πανίδης, Επιθεωρητής GCP, Τμήμα Κλινικών Δοκιμών ΕΟΦ
11:00-11:30
Εισαγωγή συνεδρίας – Διάλεξη: «GCP excellence in clinical trials- the Inspector’s expectations»
Gunnar Danielsson
(SE), GCP Inspector, Senior Advisor at Pharma Consulting Group (PCG)
11:30-12:30
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: «Κλινικές Μελέτες στην Ελλάδα – Ο δρόμος προς την αξιοπιστία από την πλευρά του ερευνητή: Εμπειρίες, προβλήματα και λύσεις»
Αλέξανδρος Στρατηγός
Καθηγητής Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Α΄ Πανεπ. Κλινική Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός»
Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης
Καθηγητής Παθολογίας-Γαστρεντερολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Πανεπ. Γαστρεντερολογική Κλινική Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Λαϊκό»
Κωνσταντίνος Συρίγος
Καθηγητής Παθολογίας-Ογκολογίας, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών,
Δ/ντής Ογκολογικής Μονάδας Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Σωτηρία»

12:30-13:00
Διάλειμμα
Ενότητα III – Η Διαφάνεια στις Κλινικές Μελέτες: Ένα Βήμα προς την Αριστεία
Συντονίστρια: Βαρβάρα Μπαρούτσου
13:00-13:15
Εισαγωγή συνεδρίας – Διάλεξη: «Η διαφάνεια στις κλινικές μελέτες
και η επίδραση της στο μέλλον της έρευνας και της υγείας»
Δρ. Βαρβάρα Μπαρούτσου
Παθολόγος, Chief Scientific Officer, Novartis (Hellas) A.E.B.E
13:15-14:30
Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης:
«Δημοσιοποίηση των δεδομένων των κλινικών μελετών»
Τάκης Βιδάλης, Επιστ. Συνεργάτης της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής
Kατερίνα Koυτσογιάννη, Πρόεδρος Συλλόγου Ρευματοπαθών Κρήτης
Eυγενία Φούζα, Αναπλ. Διευθύντρια, Διεύθυνση Φαρμακευτικών μελετών και έρευνας ΕΟΦ
Sini Eskola, Director Regulatory Affairs, European Federation of Pharmaceutical Industry (EFPIA)

Η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. είναι επιστημονική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που ιδρύθηκε το 1991 με έδρα την Αθήνα.
Σκοποί της ΕΛ.Ε.Φ.Ι. είναι:
Η προαγωγή και η ανάπτυξη των επιστημονικών εν γένει δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τη φαρμακευτική βιομηχανία και ιδίως την κλινική έρευνα, τις κανονιστικές υποθέσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη και κυκλοφορία των φαρμακευτικών σκευασμάτων και η φαρμακοεπαγρύπνηση.
H προαγωγή και κατοχύρωση της επιστημονικής και επαγγελματικής εξελίξεως των μελών της.
Η ανάπτυξη και καλλιέργεια των σχέσεων και επαφών με κρατικές υπηρεσίες, διακρατικούς οργανισμούς, άλλες επιστημονικές εταιρείες στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Η οργάνωση εθνικών και διεθνών ημερίδων-συμποσίων και συνεδρίων.
Η συμμετοχή δια αντιπροσώπων της σε επιστημονικές εταιρείες συναφούς αντικειμένου στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
Η ΕΛ.Ε.Φ.Ι. δέχεται ως μέλη ιατρούς, φαρμακοποιούς, χημικούς ή πτυχιούχους βιολογικών επιστημών, οι οποίοι ασχολούνται με κλινικές μελέτες (έρευνα), φαρμακοεπαγρύπνηση, εγκρίσεις φαρμάκων, κ.λπ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν