Connecting the dots for Sustainable Development”: Εκδήλωση δράσης για τη βιώσιμη ανάπτυξη

  • Γιάννα Σουλάκη
Εγκαινιάζοντας την έναρξη της δράσης του United Nations Global Compact Network Hellas – ελληνικό δίκτυο της μεγαλύτερης παγκόσμιας πρωτοβουλίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων που έχει δημιουργηθεί από τα Ηνωμένα Έθνη- το Διοικητικό του Συμβούλιο διοργανώνει την ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση “Connecting the dots for Sustainable Development”, που θα υλοποιηθεί την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021, από τις 16.00 έως τις 17.30.

Με λιγότερο από μια δεκαετία μπροστά μας για την επίτευξη των Παγκόσμιων Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs), η εκδήλωση -στο πνεύμα που επιτάσσει ο SDG 17- διασυνδέει εκπροσώπους της Κυβέρνησης, των επιχειρήσεων, της κοινωνίας των πολιτών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και των Ηνωμένων Εθνών με στόχο την ανάδειξη της συνεργασίας όλων των πλευρών ως απαραίτητο συστατικό για τη δημιουργία ενός βιώσιμου και συμπεριληπτικού μέλλοντος και στη χώρα μας.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν η CEO και Executive Director του UN Global Compact, κ. Sanda Ojiambo, θέτοντας σε πρώτο πλάνο τις Δέκα Αρχές του UN Global Compact, τους SDGs και τον νευραλγικό ρόλο των Τοπικών Δικτύων στη λειτουργία αυτής της παγκόσμιας πρωτοβουλίας, και ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού της Κυβέρνησης, κ. Θανάσης Κοντογεώργης, ενόψει της επικείμενης υποβολής της Ελληνικής Εθελοντικής Εθνικής Αξιολόγησης σε σχέση με την Agenda 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη (Voluntary National Review) στο επόμενο High-Level Political Forum των Ηνωμένων Εθνών.

Στο επίκεντρο μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη το 2050

Με τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη το 2050, την ανάληψη δράσης για τη μείωση των εκπομπών κατά τουλάχιστον 55% έως το 2030, καθώς και τις διαβουλεύσεις της πρόσφατης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας, ευρωπαϊκής και τοπικής κοινότητας, η εκδήλωση θα εστιάσει στο ζήτημα της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και της διασφάλισης μιας δίκαιης μετάβασης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επικεφαλής του Climate Team του UN Global Compact, κ. Heidi Huusko, θα μιλήσει για τα βασικά αποτελέσματα του COP26 και τα ευρήματα της πρόσφατης έρευνας “Climate Leadership in the eleventh hour” που πραγματοποιήθηκε σε CEO ηγέτιδων επιχειρήσεων ανά τον κόσμο.

Με στόχο οι συμμετέχοντες της εκδήλωσης να αναγνωρίσουν τις προτεραιότητες που συνδέονται με το ζήτημα, να αντιληφθούν τις δράσεις που αναμένονται από τη δική τους πλευρά για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων και να ενημερωθούν για το κανονιστικό πλαίσιο και τα εργαλεία που θα υποστηρίξουν τη δίκαιη μετάβαση, το UN Global Compact Network Hellas θα υλοποιήσει panel συζήτησης, στο οποίο θα συμμετάσχουν οι κ.κ. Κωνσταντίνος Αραβώσης, Γενικός Γραμματέας Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου, Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και Μέλος ΔΣ του UN Global Compact Network Hellas, Δημήτρης Καραβέλλας, Γενικός Διευθυντής της WWF Ελλάς, Ανδρέας Παπανδρέου, Καθηγητής ΕΚΠΑ και Συνπρόεδρος του Sustainable Development Solutions Network Greece και Δημήτρης Παπαστεργίου, Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Η διεξαγωγή αυτού του διαλόγου εγκαινιάζει μια σειρά πολύ-συμμετοχικών διαλόγων που θα διοργανωθούν από το UN Global Compact Network Hellas για θέματα υψηλής προτεραιότητας στην ατζέντα της βιώσιμης ανάπτυξης.

«Εποχή γεμάτη προκλήσεις και αβεβαιότητα για το περιβάλλον»

Όπως αναφέρει η πρώτη Πρόεδρος του UN Global Compact Network Hellas, κ. Ιουλία Τσέτη, με αφορμή την πρώτη εκδήλωση του φορέα:

«Σε μία εποχή γεμάτη προκλήσεις και αβεβαιότητα, φαίνεται ότι η μόνη σταθερά, είναι η έμφαση σε πολιτικές και ενέργειες, που είναι σε απόλυτη ευθυγράμμιση με το περιβάλλον, τη βιωσιμότητά του, το νέο παραγωγικό μοντέλο, αλλά και την ανάγκη για ένα Ηθικό Επιχειρείν. Επιζητούμε ισορροπία και ηθικές συνεργασίες με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, την Κυβέρνηση και τους θεσμικούς φορείς. Η ενσωμάτωση των Δέκα Αρχών του UN Global Compact και των SDGs στον τρόπο λειτουργίας μιας επιχείρησης, αποτελούν την υγιή πυξίδα για την επόμενη ημέρα. Αποτελεί χρέος των επιχειρήσεων να συνταχθούν με τη βιώσιμη ανάπτυξη, προκειμένου κοινωνία, επιχειρήσεις και οικονομία, να αποτελέσουν έναν ισχυρό κρίκο, ώστε κάθε κρίση να μπορεί να μετασχηματίζεται σε ευκαιρία, αλλά και σε πράξεις με αξία, αποδοτικότητα, ενσυναίσθηση και ηθική».

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή για παρακολούθηση του Συνεδρίου ΕΔΩ.