Πρώτη έγκριση στην ΕΕ συνδυασμού ανοσο-ογκολογικών παραγόντων για ασθενείς με καρκίνο νεφρού

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκρίνει το nivolumab σε συνδυασμό με χαμηλή δόση ipilimumab για τη θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνωμα των νεφρών ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου.

Η Bristol-Myers Squibb ανακοίνωσε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον συνδυασμό του nivolumab 3 mg/kg με ipilimumab 1 mg/kg («χαμηλή δόση») για τη θεραπεία πρώτης γραμμής σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνωμα των νεφρών (RCC) ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου. Η απόφαση αυτή αντιπροσωπεύει την πρώτη έγκριση μίας θεραπείας με συνδυασμό ανοσο-ογκολογικών (I‑O) παραγόντων για ασθενείς με αυτόν τον τύπο καρκίνου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Eπί του παρόντος, λιγότερο από 50% των ασθενών με μεταστατικό καρκίνωμα των νεφρών επιβιώνουν πέραν των δύο ετών και δεν παρατηρείται σχεδόν καθόλου πλήρης ύφεση, γεγονός που τονίζει την ανάγκη για νέες θεραπείες για αυτή τη νόσο», είπε ο Bernard Escudier, MD, πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Ογκολογίας για το Ουρογεννητικό του ιδρύματος Gustave Roussy.

«Η πρόσφατη έγκριση προσφέρει στους ασθενείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση μία επιλογή για θεραπεία πρώτης γραμμής η οποία έχει επιδείξει ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης σχεδόν 10% και σημαντική βελτίωση της συνολικής επιβίωσης, με λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού 3 και 4 σε σύγκριση με το sunitinib.»

Η έγκριση βασίστηκε στα αποτελέσματα της κλινικής μελέτης Φάσης 3 CheckMate -214, η οποία διεκόπη νωρίς μετά από μία προγραμματισμένη ενδιάμεση ανάλυση που έδειξε ότι ο συνδυασμός του nivolumab με χαμηλή δόση ipilimumab επέφερε σημαντική αύξηση στη συνολική επιβίωση (OS), με μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 37% σε ασθενείς ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου σε σύγκριση με μία από τις σημερινές καθιερωμένες θεραπείες, το sunitinib (HR 0,63, 99,8% CI: 0,44 έως 0,89, p<0,0001).

Το όφελος ως προς την OS παρατηρήθηκε ανεξάρτητα από το επίπεδο έκφρασης του PD-L1. Η διάμεση OS στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με τον συνδυασμό nivolumab συν χαμηλή δόση ipilimumab δεν είχε επιτευχθεί ακόμη (95% CI: 28,2 έως μη εκτιμήσιμη [NE]), σε σύγκριση με 25,9 μήνες για τους ασθενείς που έλαβαν sunitinib.

Ο συνδυασμός του nivolumab με χαμηλή δόση ipilimumab επέδειξε επίσης υψηλότερο ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης της τάξης του 41,6% (95% CI: 36,9 έως 46,5, p<0,0001, n=177/425) έναντι 26,5% για το sunitinib (95% CI: 22,4 έως 31,0, n=112/422) και ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης 9,4% για την ομάδα του συνδυασμού του nivolumab με χαμηλή δόση ipilimumab έναντι 1,2% για το σκέλος του sunitinib.

Ανάμεσα στους ασθενείς με ανταπόκριση, η διάμεση διάρκεια της ανταπόκρισης στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με τον συνδυασμό nivolumab συν χαμηλή δόση ipilimumab δεν είχε επιτευχθεί ακόμη (95% CI: 21,8 έως NE) σε σύγκριση με 18,2 μήνες για το sunitinib (95% CI: 14,8 έως NE). Επίσης, ο συνδυασμός του nivolumab με χαμηλή δόση ipilimumab συσχετίστηκε με λιγότερα συνολικά ανεπιθύμητα συμβάντα Βαθμού 3 ή 4 σε σύγκριση με το sunitinib (65% έναντι 76%).

«Είμαστε ιδιαίτερα ευτυχείς που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον συνδυασμό του nivolumab με χαμηλή δόση ipilimumab με βάση το σημαντικό όφελος για την επιβίωση που παρατηρήθηκε στη μελέτη CheckMate -214», είπε ο Chris Boerner, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της Bristol-Myers Squibb. «Η σημερινή έγκριση βοηθά ακόμη περισσότερο τον στόχο μας που είναι η αλλαγή στον τρόπο αντιμετώπισης του καρκίνου και η αύξηση της ποιοτικής μακροχρόνιας επιβίωσης για τους ασθενείς».

Σχετικά με τη μελέτη CheckMate -214

Η CheckMate -214 είναι μια Φάσης 3, τυχαιοποιημένη, ανοικτή μελέτη που αξιολογεί το συνδυασμό του nivolumab 3 mg/kg με ipilimumab 1 mg/kg έναντι του sunitinib σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνωμα των νεφρών (RCC) για το οποίο δεν έχουν λάβει προηγούμενη θεραπεία.

Στον πληθυσμό ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου της μελέτης, 425 ασθενείς έλαβαν nivolumab 3 mg/kg συν ipilimumab 1 mg/kg κάθε τρεις εβδομάδες για τέσσερις δόσεις, και ακολούθως nivolumab 3 mg/kg κάθε δύο εβδομάδες, και 422 ασθενείς έλαβαν sunitinib 50 mg μία φορά την ημέρα για τέσσερις εβδομάδες, ακολουθούμενες από δύο εβδομάδες χωρίς λήψη θεραπείας σε κάθε κύκλο.

Η συνιστώμενη δοσολογία για τον συνδυασμό του nivolumab με χαμηλή δόση ipilimumab είναι nivolumab 3 mg/kg και ακολούθως ipilimumab 1 mg/kg, κάθε ένα χορηγούμενο με ενδοφλέβια έγχυση σε διάστημα 30 λεπτών την ίδια ημέρα κάθε τρεις εβδομάδες για τέσσερις δόσεις. Μετά την ολοκλήρωση τεσσάρων δόσεων του συνδυασμού, το nivolumab θα πρέπει να χορηγείται ενδοφλεβίως στη δόση των 240 mg σε διάστημα 30 λεπτών κάθε δύο εβδομάδες ή στη δόση των 480 mg σε διάστημα 60 λεπτών κάθε τέσσερις εβδομάδες έως την εμφάνιση εξέλιξης της νόσου ή μη αποδεκτής τοξικότητας.

Τα κύρια καταληκτικά σημεία της μελέτης ως προς την αποτελεσματικότητα ήταν η συνολική επιβίωση, το ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης (Πλήρης ανταπόκριση + Μερική ανταπόκριση) και η επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου, όπως εκτιμήθηκαν από μία ανεξάρτητη επιτροπή ακτινολογικής επανεξέτασης (IRRC) σε ασθενείς ενδιάμεσου και υψηλού κινδύνου. Στη μελέτη συμπεριλήφθηκαν ασθενείς ανεξαρτήτως της κατάστασης ως προς το PD-L1.

Σχετικά με το καρκίνωμα των νεφρών

Το καρκίνωμα των νεφρών (RCC) είναι ο πιο συχνός τύπος καρκίνου των νεφρών σε ενήλικες και ευθύνεται για περισσότερους από 140.000 θανάτους παγκοσμίως κάθε έτος. Το διαυγοκυτταρικό RCC αποτελεί τον επικρατέστερο τύπο RCC και αναλογεί στο 80% έως 90% όλων των ασθενών. Το RCC είναι περίπου δύο φορές πιο συχνό στους άνδρες από ότι στις γυναίκες και τα υψηλότερα ποσοστά της νόσου παρατηρούνται στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη. Παγκοσμίως, το ποσοστό πενταετούς επιβίωσης στα άτομα με διάγνωση μεταστατικού ή προχωρημένου καρκίνου των νεφρών είναι 8%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

image description

Δείτε ποιά νοσοκομεία εφημερεύουν