Νέα δεδομένα για την υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Για πρώτη φορά στο πλαίσιο του 59ου Συνεδρίου της Αμερικανικής Αιματολογικής Εταιρείας παρουσιάστηκαν τα δεδομένα αποτελεσματικότητας και ασφάλειας από τη μελέτη MURANO, μια διεθνή, πολυκεντρική, ανοικτή, τυχαιοποιημένη μελέτη φάσης 3 για το venetoclax σε συνδυασμό με rituximab, συγκριτικά με bendamustine σε συνδυασμό με rituximab για ασθενείς με υποτροπιάζουσα ή ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ).

Τα αξιολογούμενα από τον ερευνητή αποτελέσματα έδειξαν ότι οι ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ), πέτυχαν σημαντικά παρατεταμένη διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) με το venetoclax σε συνδυασμό με rituximab σε σύγκριση με bendamustine σε συνδυασμό με rituximab.

Η παρατεταμένη επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) που εκτιμήθηκε στους 24 μήνες, ήταν 84,9% με venetoclax και rituximab έναντι 36,3% με bendamustine και rituximab. Επιπλέον, παρατηρήθηκε σταθερή βελτίωση της παρατεταμένης διάμεσης επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) σε όλες τις υποομάδες ασθενών που αξιολογήθηκαν στη δοκιμή, συμπεριλαμβανομένων των ασθενών με έλλειψη 17p.

«Αυτή η πρωτεύουσα ανάλυση της μελέτης MURANO έδειξε σημαντική βελτίωση της επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου (PFS) με venetoclax και rituximab έναντι bendamustine με rituximab, με ομοιόμορφα αποτελέσματα σε όλα τα υποσύνολα ασθενών που αξιολογήθηκαν», δήλωσε ο John Seymour, M.D. στο Αντικαρκινικό Κέντρο Peter MacCallum & στο Νοσοκομείο Royal Melbourne στην Αυστραλία και κύριος ερευνητής της μελέτης MURANO.

«Βάσει των δεδομένων αποτελεσματικότητας και ασφάλειας της εν λόγω μελέτης, ο συνδυασμός venetoclax και rituximab έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ένα νέο σχήμα χωρίς χημειοθεραπεία για ασθενείς με υποτροπιάζουσα/ανθεκτική Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ). Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα στους ασθενείς της μελέτης προκειμένου να συλλέξουμε περαιτέρω δεδομένα και πληροφορίες».

Σε εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή εγκριτικών φακέλων στις ρυθμιστικές αρχές, με βάση τα αποτελέσματα της μελέτης MURANO για τον εν λόγω συνδυασμό χωρίς χημειοθεραπεία.

Σχετικά με το Venetoclax

Το venetoclax έχει λάβει έγκριση στην Ε.Ε ως μονοθεραπεία για τη θεραπεία της Χρόνιας Λεμφοκυτταρικής Λευχαιμίας (ΧΛΛ) παρουσία έλλειψης 17p ή μετάλλαξης στο ΤΡ53 σε ενήλικους ασθενείς, οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι ή έχουν αποτύχει σε θεραπεία με έναν αναστολέα του μονοπατιού του υποδοχέα των Β-λεμφοκυττάρων.

Επίσης, για τη θεραπεία της ΧΛΛ απουσία έλλειψης 17p ή μετάλλαξης στο ΤΡ53 σε ενήλικους ασθενείς, οι οποίοι έχουν αποτύχει τόσο σε ανοσοχημειοθεραπεία, όσο και σε θεραπεία με έναν αναστολέα του μονοπατιού του υποδοχέα των Β-λεμφοκυττάρων. Είναι ένας από του στόματος λαμβανόμενος αναστολέας της πρωτεΐνης BCL-2 που στοχεύει μια συγκεκριμένη πρωτεΐνη του οργανισμού, η οποία ονομάζεται BCL-2.

Σε ασθενείς με Χρόνια Λεμφοκυτταρική Λευχαιμία (ΧΛΛ), η BCL-2 μπορεί να συσσωρευτεί και να αποτρέψει τη φυσική αυτοκαταστροφή των καρκινικών κυττάρων. Στοχεύει την BCL-2 προκειμένου να συμβάλει στην αποκατάσταση της διαδικασίας της απόπτωσης.2,5 Μέσω της απόπτωσης, ο οργανισμός επιτρέπει στα καρκινικά κύτταρα και στα υγιή κύτταρα να αυτοκαταστρέφονται.

Το venetoclax αναπτύσσεται από την AbbVie και την Genentech, μέλος του Roche Group. Στις ΗΠΑ διατίθεται και από τις δύο εταιρείες, ενώ σε όλες τις υπόλοιπες χώρες διατίθεται από την AbbVie. Οι εταιρείες έχουν αφοσιωθεί από κοινού στην έρευνα της BCL-2 με το venetoclax, το οποίο αξιολογείται επί του παρόντος σε κλινικές μελέτες για τη θεραπεία πολλών αιματολογικών καρκίνων.