Κορωνοϊός: Ακόμα και η ήπια COVID επηρεάζει το μυαλό. Τι κίνδυνος υπάρχει

 • Ρούλα Τσουλέα
κορωνοϊός
Ποιες εγκεφαλικές λειτουργίες μπορεί να πλήξει ο κορωνοϊός. Πως επηρεάζει τη μνήμη, τη συγκέντρωση της προσοχής, τον αυτοέλεγχο και την ευχέρεια λόγου. Για πόσο καιρό μπορεί να επιμείνουν τα προβλήματα.

Η λοίμωξη που προκαλεί ο κορωνοϊός μπορεί να διαταράξει σημαντικά τις εγκεφαλικές λειτουργίες, ακόμα κι αν είναι ήπια και δεν χρειάζεται νοσηλεία στο νοσοκομείο, προειδοποιούν επιστήμονες από τις ΗΠΑ. Και το χειρότερο: η διαταραχή αυτή μπορεί να διαρκέσει για πολλούς μήνες μετά την αρχική ανάρρωση.

Σε μελέτη που πραγματοποίησαν διαπίστωσαν ότι ένας στους τέσσερις αναρρώσαντες από COVID  παρουσίαζαν μακροχρόνια προβλήματα με τη μνήμη τους και άλλες εγκεφαλικές λειτουργίες. Μεταξύ αυτών συμπεριλαμβάνονταν πολλοί αναρρώσαντες, οι οποίοι είχαν περάσει ελαφρά τη νόσο.

Τα ευρήματα αυτά συμφωνούν με εκείνα προγενέστερων μελετών που έχουν δείξει ότι ποσοστό 7-31% των ασθενών με Covid-19 παραπονούνται για μακροχρόνια νοητική δυσλειτουργία μετά την ανάρρωσή τους.

Η νέα μελέτη βασίσθηκε σε στοιχεία από 740 εθελοντές, μέσης ηλικίας 49 ετών. Οι άνθρωποι αυτοί εκδήλωσαν τη λοίμωξη που προκαλεί κορωνοϊός μεταξύ Απριλίου 2020 και Μαΐου 2021. Κανένας τους δεν αντιμετώπιζε νοητικά προβλήματα πριν την COVID-19.

Τι προβλήματα παρουσίαζαν

Οι ερευνητές αξιολόγησαν τις νοητικές λειτουργίες τους 5 έως 10 μήνες μετά την αρχική λοίμωξη. Όπως διαπίστωσαν πολλοί αντιμετώπιζαν ελλείμματα σε διάφορες εγκεφαλικές λειτουργίες. Ειδικότερα:

 • Το 15% αντιμετώπιζαν ελλείμματα στη φωνητική ευχέρεια λόγου
 • Το 16% στην εκτελεστική λειτουργία του εγκεφάλου
 • Το 18% στην ταχύτητα της γνωστικής επεξεργασίας
 • Το 20% στην ικανότητα να επεξεργάζονται κατηγορίες ή λίστες
 • Το 23% στην ανάκληση στη μνήμη
 • Το 24% στην κωδικοποίηση στη μνήμη

Οι διαταραχές αυτές εμφανίζονταν μεμονωμένα ή σε συνδυασμό μεταξύ τους. Η εκτελεστική λειτουργία του εγκεφάλου συμπεριλαμβάνει δεξιότητες όπως:

 • Η λειτουργική μνήμη (ικανότητα διατήρησης και διαχείρισης πληροφοριών για σύντομο χρονικό διάστημα)
 • Η νοητική ευελιξία (εμπεριέχει τη συγκέντρωση της προσοχής και την μετατόπισή της αναλόγως με τις ανάγκες)
 • Ο αυτοέλεγχος (εμπεριέχει τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τον έλεγχο των παρορμήσεων)

H βαρύτητα της COVID

Οι ερευνητές παρατήρησαν πως οι ασθενείς που είχαν νοσηλευθεί λόγω βαριάς COVID, είχαν συχνότερα μακροχρόνια διαταραχή:

 • Στην ικανότητα προσοχής
 • Η εκτελεστική λειτουργία
 • Στην ταξινόμηση
 • Στη μνήμη

Παραδείγματος χάριν, μακροχρόνιο πρόβλημα με την ανάκληση πληροφοριών στη μνήμη αντιμετώπιζε:

 • Το 39% των ασθενών που είχαν νοσηλευθεί στο νοσοκομείο
 • Το 12% όσων δεν είχαν χρειασθεί νοσηλεία στο νοσοκομείο

Αντίστοιχα, προβλήματα στην κωδικοποίηση στη μνήμη αντιμετώπιζε:

 • Το 37% των νοσηλευθέντων ασθενών
 • Το 16% των μη νοσηλευθέντων

Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι ο κορωνοϊός μπορεί να πλήττει τις εγκεφαλικές λειτουργίες για μήνες μετά την αρχική ανάρρωση. Επιπλέον, το φαινόμενο δεν είναι σπάνιο, ούτε ασήμαντο για την καθημερινότητα των ασθενών, λένε οι ερευνητές.

Η νέα μελέτη δημοσιεύθηκε στην ιατρική επιθεώρηση JAMA Network Open.

Φωτογραφία: iStock