ΕΕ: Έγκριση νέας ανοσοθεραπείας για τον καρκίνο του πνεύμονα και της κύστης

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Το πράσινο φως για την κυκλοφορία μιας νέας ανοσοθεραπείας για τον προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα και της ουροδόχου κύστεως έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόκειται για το φάρμακο ατεζολιζουμάμπη (atezolizumab), το οποίο εγκρίθηκε για ενήλικες με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό μη-μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα, που έχουν ήδη υποβληθεί σε χημειοθεραπεία. Οι ασθενείς με όγκους θετικούς σε ορισμένα γονίδια (EGFR, ALK) πρέπει επίσης να έχουν υποβληθεί σε στοχευμένη θεραπεία, πριν λάβουν το νέο φάρμακο.

Η ατεζολιζουμάμπη εγκρίθηκε επίσης για ενήλικες με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό ουροθηλιακό καρκίνωμα, οι οποίοι είτε έχουν υποβληθεί σε χημειοθεραπεία με βάση φάρμακο της οικογένειας των πλατινών είτε δεν μπορούν να λάβουν χημειοθεραπεία με σισπλατίνη.

Το νέο φάρμακο δρα στοχεύοντας μια πρωτεΐνη που λέγεται PD-L1 και ουσιαστικά «εκπαιδεύει» και διεγείρει το ανοσοποιητικό σύστημα ώστε να επιτεθεί στα καρκινικά κύτταρα και να τα εξοντώσει.

Η πρωτεΐνη PD-L1 υπάρχει στα καρκινικά κύτταρα και συνδέεται με τα βασικά κύτταρα του ανοσοποιητικού (τα Τ-λεμφοκύτταρα) για να τα αδρανοποιεί και έτσι να αφήνουν ανέπαφα τον καρκινικό όγκο. Η ατεζολιζουμάμπη εμποδίζει αυτή την αδρανοποίηση και έτσι αποκαθιστά την ικανότητα των κυττάρων του ανοσοποιητικού να αναγνωρίζουν και να επιτίθενται στα καρκινικά κύτταρα.

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Ρούλα Τσουλέα