ΧΑΠ: Νέα μελέτη δημοσιευμένη στο The Lancet

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Ο όμιλος Chiesi ανακοίνωσε τη δημοσίευση της μελέτης TRIBUTE στο The Lancet. Η νέα μελέτη δείχνει υπεροχή του τριπλού συνδυασμού μπεκλομεθαζόνης/φορμοτερόλης/γλυκοπυρρονίου έναντι του συνδυασμού ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου σε ασθενείς με ΧΑΠ.

Η μελέτη συνέκρινε το μικροσωματιδιακό τριπλό συνδυασμό μπεκλομεθαζόνης/φορμοτερόλης/γλυκοπυρρονίου 87/5/9 mcg με το συνδυασμό ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου 110/50 mcg, στη μείωση των μέτριων έως σοβαρών παροξύνσεων της Χρόνιας Αποφρακτικής Πνευμονοπάθειας.

Στη μελέτη TRIBUTE το κύριο καταληκτικό σημείο επετεύχθη, με μία σημαντική μείωση 15% στο ποσοστό των μέτριων έως σοβαρών παροξύνσεων με το μικροσωματιδιακό τριπλό συνδυασμό έναντι του συνδυασμού ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου (μίας αποτελεσματικής και ευρέως χρησιμοποιούμενης αγωγής για τη ΧΑΠ). Επιπλέον και προς υποστήριξη του αποτελέσματος του κύριου καταληκτικού σημείου, ο μικροσωματιδιακός τριπλός συνδυασμός υπερείχε του συνδυασμού ινδακατερόλης/γλυκοπυρρονίου, στα αποτελέσματα της πνευμονικής λειτουργίας και της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητα ζωής (St.George Respiratory Questionnaire).

Τα δεδομένα αυτά θα παρουσιαστούν και στο Ετήσιο Συνέδριο του 2018 της Αμερικανικής Θωρακικής Εταιρείας (ATS) στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ.

Σχετικά με την TRIBUTE

H TRIBUTE ήταν μια τυχαιοποιημένη, παράλληλων ομάδων, διπλά τυφλή, με διπλό εικονικό φάρμακο και ελεγχόμενη με δραστικό φάρμακο, μελέτη φάσης 3b. Συμπεριέλαβε 1534 ασθενείς και διεξήχθη σε 187 κέντρα σε 18 χώρες. Η μελέτη αυτή ήταν η πρώτη που συνέκρινε μία τριπλή θεραπεία σε μία συσκευή με έναν  διπλό συνδυασμό βρογχοδιασταλτικών σε μία συσκευή, στη μείωση των μέτριων έως σοβαρών παροξύνσεων.

Σχετικά με τον τριπλό συνδυασμό μπεκλομεθαζόνης/φορμοτερόλης/γλυκοπυρρονίου

Ο μικροσωματιδιακός τριπλός συνδυασμός της Chiesi, σε δοσιμετρική συσκευή εισπνοής υπό πίεση, είναι ένας τριπλός συνδυασμός σταθερής δόσης ICS/LABA/LAMA χορήγησης δις ημερησίως και είναι εγκεκριμένος από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ως «θεραπεία συντήρησης σε ενήλικες ασθενείς με μέτρια έως βαριά χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ), οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς με συνδυασμό εισπνεόμενου κορτικοστεροειδούς και β2-διεγέρτη μακράς δράσης .