Άσθμα: Λιγότερες κρίσεις και μικρότερη ανάγκη για φάρμακο

  • Μαρία Τσιλιμιγκάκη
Μια από τις σημαντικότερες ανακοινώσεις στο πρόσφατο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Πνευμονολογίας στο Μιλάνο (ERS), ήταν αυτή των αποτελεσμάτων της μελέτης Salford Lung Study (SLS) για το άσθμα, η οποία δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα και στην επιστημονική έκδοση The Lancet, και δίνει την ευκαιρία στην ιατρική κοινότητα να επανεξετάσει την αντιμετώπιση και διαχείριση του άσθματος.

Η εν λόγω μελέτη εξαιτίας του πρωτοποριακού σχεδιασμού της, επιτρέπει στους ειδικούς να αξιολογήσουν τις θεραπείες για το άσθμα υπό πραγματικές συνθήκες (real life data), συμπληρώνοντας έτσι τα όσα γνωρίζουν μέσω των συμβατικών κλινικών μελετών.

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη κατέδειξε ότι μια νεότερη θεραπεία για το άσθμα που οι ασθενείς μπορούν, για πρώτη φορά, να λαμβάνουν μία μόνο φορά την ημέρα μέσω μιας απλής και αποτελεσματικής εισπνευστικής συσκευής (ήτοι θεραπεία με συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης), διπλασιάζει τις πιθανότητες να επιτύχουν οι ασθενείς έλεγχο ή / και κλινικά σημαντική βελτίωση του ελέγχου του άσθματος σε σχέση με την καθιερωμένη μέχρι σήμερα θεραπεία (ήτοι εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή (ICS) χορηγούμενα ως μονοθεραπεία ή ως συνδυασμό ICS/LABA (ICS με ένα Βήτα Αγωνιστή Μακράς Δράσης).

Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι οι ασθενείς με άσθμα μπορούν πλέον να ελπίζουν σε λιγότερα συμπτώματα (με βασικότερο τη δύσπνοια), λιγότερες νυχτερινές αφυπνίσεις, μικρότερη ανάγκη για επιπλέον εισπνοές (ως θεραπεία ανακούφισης), καλύτερη ποιότητα ζωής και λιγότερες μέρες απουσίας από τη δουλειά ή το σχολείο.

Να σημειώσουμε ότι ο έλεγχος του άσθματος μετρήθηκε μέσω απλών ερωτηματολογίων (ACT- Asthma Control Test) τα οποία οι ασθενείς με άσθμα μπορούν εύκολα να συμπληρώνουν ώστε να παρακολουθείται η πορεία της νόσου τους, ενώ η ποιότητα ζωής μέσω του Ερωτηματολογίου για την Ποιότητα Ζωής στο Άσθμα, AQLQ.