ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Προς κατάργηση του βιβλιαρίου ασθενείας

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Εργασίας και Υγείας, προωθείται η πιστοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας προκειμένου να καλύπτονται οι παροχές...