ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΑΙΔΩΝ ΑΓΛΑΪΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΥ

Κυριακού

Έκλεισε παράρτημα του Παίδων με τη συνταξιοδότηση της μοναδικής παιδιάτρου – Εξέταζε 7.000 παιδιά το χρόνο

Αυλαία έπεσε στη λειτουργία του παραρτήματος Καλλιθέας του νοσοκομείου Παίδων "Αγλαϊας Κυριακού", μετά τη συνταξιοδότηση της μοναδικής παιδιάτρου του...