ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ