ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΟΠΕΚΑΒ

διασώστες του ΕΚΑΒ

Διασώστες του ΕΚΑΒ…για όλες τις δουλειές

Εξώδικο έστειλαν τα μέλη της Ομοσπονδίας Προσωπικού του ΕΚΑΒ σε τρεις συναρμόδιους υπουργούς, καταγγέλλοντας την παράνομη τοποθέτηση των πληρωμάτων...