ΩΔΙΝΕΣ

Τοκετός με επισκληρίδιο ή όχι;

Είναι μια από τις αγωνίες που έχει κάθε γυναίκα που βρίσκεται στις μέρες της για να γεννήσει: “Να κάνω...