ΚΩΦΟΣ

    Πως να μιλάτε σε έναν κωφό ασθενή;

    Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζουν οι γιατροί όταν θέλουν να επικοινωνήσουν με ασθενείς οι οποίοι όμως έχουν βαρηκοΐακαι κώφωση. Πως μπορεί...