Ημερίδα «Αμυλοείδωση : Διαγνωστικές και Θεραπευτικές προκλήσεις