ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

δαπάνες περίθαλψης

Πότε αναλαμβάνει ο ΕΟΠΥΥ δαπάνες περίθαλψης στο εξωτερικό – Ποια είναι η διαδικασία – Ποιες δαπάνες καλύπτονται

Ο ΕΟΠΥΥ αναλαμβάνει δαπάνες περίθαλψης στο εξωτερικό κατόπιν εγκριτικής απόφασης του Οργανισμού και με θετική γνωμάτευση Υγειονομικού Οργάνου.