ΔΙΑΣΩΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ

διασώστες του ΕΚΑΒ

Διασώστες του ΕΚΑΒ…για όλες τις δουλειές

Εξώδικο έστειλαν τα μέλη της Ομοσπονδίας Προσωπικού του ΕΚΑΒ σε τρεις συναρμόδιους υπουργούς, καταγγέλλοντας την παράνομη τοποθέτηση των πληρωμάτων...