ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ