ΑΣΤΙΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΙΤΙΕΣ

Αστιγματισμός: Πως διορθώνεται;

Ο αστιγματισμός είναι ένα διαθλαστικό σφάλμα του οφθαλμού και εμφανίζεται σχεδόν σε όλους τους ανθρώπους σε κάποιο βαθμό. Το...